Giới thiệu > Chức năng, nhiệm vụ

Ban dự báo kinh tế Ngành và Doanh nghiệp

Cập nhật lúc: 07/01/2019 10:00:00 AM

1. Tên tổ chức: Ban Dự báo kinh tế Ngành và Doanh nghiệp

Trưởng Ban: TS. Trần Toàn Thắng

2. Địa chỉ:

Tầng 13, Tòa nhà D25, Ngõ 7, Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024-37957472/84/67

Website: http://www.ncif.gov.vnhttp://thôngtindubao.gov.vn

3. Cơ quan chủ quản:

Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

4. Chức năng, nhiệm vụ

1. Nghiên cứu, phân tích, dự báo, cảnh báo tình hình kinh tế quốc tế; kinh tế ngành và phát triển doanh nghiệp phục vụ cho xây dựng và điều hành phát triển kinh tế - xã hội.

2. Thu thập, tổng hợp, phân tích và đánh giá tác động của bối cảnh quốc tế và trong nước đến kinh tế Việt Nam, các ngành kinh tế và doanh nghiệp.

3. Tổng hợp, phân tích thông tin phản hồi và đánh giá tác động của cơ chế, chính sách và pháp luật về phát triển kinh tế ngành và doanh nghiệp.

4. Tham gia xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác dự báo, cảnh báo kinh tế- xã hội.

5. Tổ chức điều tra, khảo sát, thu thập thông tin bổ sung về tác động của hội nhập quốc tế, của kinh tế ngành và doanh nghiệp;

6. Nghiên cứu lý luận và phương pháp luận về phân tích, dự báo, cảnh báo về kinh tế thế giới, kinh tế ngành và doanh nghiệp;

7. Thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế; dịch vụ sự nghiệp công và các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao và theo quy định của pháp luật.

5. Danh sách cán bộ Ban:

STT Họ và tên Chức vụ Chức danh nghề nghiệp
1 TS. Trần Toàn Thắng Trưởng Ban Nghiên cứu viên chính
2 Ths. Trần Thị Thu Hà   Nghiên cứu viên chính
3 Ths. Hạ Thị Thu Thuỷ   Nghiên cứu viên
4 Nguyễn Việt Dũng   Nghiên cứu viên
5 Tạ Hoàng Anh   Nghiên cứu viên
6 Đỗ Thị Bảo Ngọc   Nghiên cứu viên
7 Ths. Tạ Xuân Quang   Nghiên cứu viên
8 TS. Nguyễn Đoan Trang   Nghiên cứu viên chính
9 Ths. Nguyễn Thị Hoàng Yến   Nghiên cứu viên
10 Ths. Lê Thị Minh   Nghiên cứu viên
11 Ths. Đỗ An Giang   Nghiên cứu viên
12 Lý Hoàng Bách   Nghiên cứu viên
13 Nguyễn Phương Thảo   Nghiên cứu viên

 

Trích nguồn:NCIF
Tác giả:
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Tìm kiếm

Số lượt truy cập : 1097202