Giới thiệu > Chức năng, nhiệm vụ

Ban Các vấn đề Xã hội và Môi trường

Cập nhật lúc: 07/01/2019 03:00:00 PM

1. Tên tổ chức: Ban Các vấn đề Xã hội và Môi trường

Phó Trưởng ban Phụ trách: TS. Nguyễn Văn Thuật

2. Địa chỉ:

Tầng 13, Tòa nhà D25, Ngõ 7, Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024-37957470 - 024-37957481/73/71

Website: http://www.ncif.gov.vnhttp://thongtindubao.gov.vn

3. Cơ quan chủ quản:

Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

4. Chức năng, nhiệm vụ

1. Nghiên cứu, đánh giá tác động từ tình hình kinh tế - xã hội trong khu vực và quốc tế đến lĩnh vực xã hội ở Việt Nam;

2. Nghiên cứu, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến phát triển bền vững;

3. Nghiên cứu, phân tích, dự báo và cảnh báo tác động của các vấn đề xã hội và môi trường đến phát triển kinh tế;

4. Tham gia xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác dự báo, cảnh báo kinh tế- xã hội.

5. Tổ chức điều tra, thu thập thông tin bổ sung phục vụ công tác nghiên cứu và dự báo về lao động, việc làm, an sinh xã hội và môi trường;

6. Tổ chức điều tra, thu thập thông tin phản hồi về cơ chế, chính sách của nhà nước để đánh giá tác động của cơ chế, chính sách đến lĩnh vực xã hội và môi trường phục vụ hoạch định chính sách, quản lý và điều hành nền kinh tế;

7. Nghiên cứu lý luận và phương pháp luận về phân tích, dự báo, cảnh báo các vấn đề xã hội và môi trường;

8.  Thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế; dịch vụ sự nghiệp công và các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao và theo quy định của pháp luật.

5. Danh sách cán bộ Ban:

STT Họ và tên Chức vụ Chức danh nghề nghiệp
1 TS. Nguyễn Văn Thuật Phó trưởng Ban phụ trách Nghiên cứu viên chính
2 Ths. Nhữ Lê Thu Hương Phó trưởng Ban Nghiên cứu viên
3 TS. Phạm Thị Thu Trang   Nghiên cứu viên chính
4 Ths. Nguyễn Hà Linh   Nghiên cứu viên
5 Ths. Lý Quỳnh Anh   Nghiên cứu viên
6 Ths. Nguyễn Thị Hồng   Nghiên cứu viên
7 Ths. Nguyễn Thị Linh Chi   Nghiên cứu viên
8 Ths. Đặng Đức Anh   Nghiên cứu viên
9 CN. Lương Hải Ngân   Nghiên cứu viên
10 CN. Trần Phương Ly   Nghiên cứu viên

 

Trích nguồn:NCSEIF
Tác giả:
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Tìm kiếm

Số lượt truy cập : 1097202