Giới thiệu > Chức năng, nhiệm vụ

Ban Dự báo kinh tế vĩ mô

Cập nhật lúc: 07/01/2019 02:00:00 PM

1. Tên tổ chức: Ban Dự báo kinh tế vĩ mô

Tên giao dịch tiếng Anh: 

Viết tắt tên tiếng Anh: 

Trưởng ban: TS. Đặng Đức Anh

Phó Trưởng ban: Ths. Phó Thị Kim Chi

Phó Trưởng ban: Ths. Lê Tất Phương

2. Địa chỉ:

Phòng 1404, tòa nhà D25, Ngõ 8B, Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024 - 37957468

Website: http://www.ncif.gov.vn

3. Cơ quan chủ quản:

Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

4. Chức năng, nhiệm vụ

1. Nghiên cứu, phân tích, dự báo và cảnh báo các vấn đề kinh tế vĩ mô Việt Nam phục vụ xây dựng và điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội;

2. Tổng hợp, phân tích những biến động bất thường và tác động của cơ chế, chính sách, pháp luật về kinh tế vĩ mô trong nước để đưa ra các dự báo, cảnh báo và kiến nghị các cơ quan quản lý nhà nước điều chỉnh chính sách trong quá trình chỉ đạo, điều hành, thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước;

3. Tham gia xây dựng, triển khai và đánh giá thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội;

4. Tham gia xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu kinh tế - xã hội và bộ chỉ số dự báo, cảnh báo phục vụ điều hành kinh tế vĩ mô;

5. Nghiên cứu xây dựng mô hình và hệ thống mô hình phân tích dự báo kinh tế - xã hội ngắn hạn, trung và dài hạn;

6. Điều tra thu thập thông tin bổ sung, phân tích thông tin phục vụ công tác phân tích, dự báo và cảnh báo kinh tế-xã hội;

7. Nghiên cứu lý luận và phương pháp luận về phân tích, dự báo, cảnh báo kinh tế vĩ mô;

8. Thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế; dịch vụ sự nghiệp công và các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao và theo quy định của pháp luật.

5. Danh sách cán bộ Ban Dự báo kinh tế vĩ mô

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chức danh nghề nghiệp

1

TS. Đặng Đức Anh

Trưởng ban

Nghiên cứu viên chính

2 ThS. Phó Thị Kim Chi Phó Trưởng ban Nghiên cứu viên chính

3

ThS. Lê Tất Phương

Phó Trưởng ban

Nghiên cứu viên chính

4

ThS.Đỗ Văn Lâm

 

Nghiên cứu viên

5

Th.S Chu Thị Nhường

 

Nghiên cứu viên

6

ThS. Bùi Bảo Ngọc

 

Nghiên cứu viên chính

7

ThS. Đinh Thị Hảo

 

Nghiên cứu viên

8

ThS. Nguyễn Thị Thùy Trang

 

Nghiên cứu viên

9 Trần Thị Kim Dung   Nghiên cứu viên
10 Th.S Hoàng Thị Minh Hà   Nghiên cứu viên
Trích nguồn:
Tác giả:
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Tìm kiếm

Số lượt truy cập : 1097202