Phân tích và Dự báo

Số liệu

Cập nhật lúc: 28/09/2005 12:00:00 AM
Tổng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cam kết theo năm (1993 - 2004)
 Đơn vị: Triệu USD
NămCam kết
19931810.8
19941941.0
19952264.5
19962430.9
19972400.0
19982272.0
19992152.0
20002400.0
20012400.0
20022600.0
20032839.0
20043441.0
Tổng28951.2
Nguồn:Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Tổng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) giải ngân theo năm (1993 - 2004)
Đơn vị:Triệu USD
NămGiải ngân
1993413.0
1994725.0
1995737.0
1996900.0
19971000.0
19981242.0
19991350.0
20001650.0
20011500.0
20021528.0
20031421.0
20041650.0
Tổng 14116.0
File đính kèm:
so lieu-2.pdf
Trích nguồn:(Nguồn:Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Tác giả:
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Tìm kiếm

Số lượt truy cập : 1097202