Chính sách - Pháp luật > Chính sách mới

Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Cập nhật lúc: 22/09/2021 12:38:00 PM

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Nghị định về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thay thế Nghị định số 57/2018/NĐ-CP.

Nổi bật có những thay đổi sau:

Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của Nhà nước: Bỏ các nội dung không còn phù hợp tại Điều 5, khoản 5, 6 Điều 6 của Nghị định số 57/2018/NĐ-CP. Chỉnh sửa thời gian miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước để dễ hiểu, phù hợp với các loại dự án với 03 mức miễn, giảm là 2/3, 1/2 và 1/3 thời gian thuê.

Hỗ trợ tập trung đất đai: Tương tự Điều 7 của Nghị định số 57/2018/NĐ-CP nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong trường hợp thuê đất hoặc sử dụng đất góp của các hộ dân để thực hiện các dự án nông nghiệp; rà soát bỏ khoản 5, Điều 7 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP về “khuyến khích doanh nghiệp sử dụng đất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản xây dựng các nhà máy chế biến nông sản…” do không phải là quy phạm và chưa phù hợp.

Hỗ trợ tín dụng đầu tư: Rà soát, chỉnh sửa Điều 8 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP để có thể thực hiện được ngay; địa phương không cần thiết ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện. Quy định thời gian hỗ trợ lãi suất phù hợp giữa 03 loại dự án được hỗ trợ là 09 năm, 07 năm và 05 năm. Về hạn mức hỗ trợ giữ nguyên như Nghị định số 57/2018/NĐ-CP là không quá 70% vốn vay của dự án.

Hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng công nghệ có hiệu quả cao: Rà soát, chỉnh sửa Điều 9 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP, trong đó bỏ khoản 2, 3, 4, 5 do không còn phù hợp. Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, mua bản quyền, mua công nghệ hoặc mua kết quả nghiên cứu khoa học ở mức tối đa 1,5 tỷ đồng/01 nội dung và không quá 40% kinh phí thực hiện.

Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thị trường: Rà soát, chỉnh sửa Điều 10 của Nghị định số 57/2018/NĐ-CP theo hướng giữ lại các khoản 1, 4, bãi bỏ các khoản 2, 3 Điều 10 do không phù hợp; quy định mức hỗ trợ không quá 1, 5 tỷ đổng để doanh nghiệp thực hiện (i) đào tạo nghề, (ii) quảng cáo, xây dựng thương hiệu nông sản và tham gia triển lãm hội chợ trong nước, ngoài nước.

Hỗ trợ đầu tư cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản: Rà soát, tích hợp các Điều 12 (về hỗ trợ đầu tư chăn nuôi bò sữa, bò thịt), khoản 3, Điều 13 (về hỗ trợ nuôi trồng thủy sản); bổ sung hỗ trợ cho cơ sở nuôi lợn, trâu, dê, cừu nhằm phát triển đa dạng loại hình chăn nuôi gia súc được hỗ trợ.

Hỗ trợ đầu tư cơ sở chế biến, bảo quản nông sản, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm và khai thác hải sản: Rà soát chỉnh sửa Điều 11 của Nghị định số 57/2018/NĐ-CP, trong đó bỏ các nội dung hỗ trợ các đối tượng không thuộc lĩnh vực nông nghiệp như nhà máy cơ khí, nhà máy sản xuất sản phẩm phụ trợ; bỏ hỗ trợ doanh nghiệp hình thành theo quy định tại điều 6 Nghị định số 118/2014/NĐ-CP do Nghị định này đã hết hiệu lực.

Nguồn vốn hỗ trợ: Rà soát chỉnh sửa Điều 14 của Nghị định số 57/2018/NĐ-CP phù hợp với Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách Nhà nước. Trong đó quy định tương tự như Nghị định số 57/2018/NĐ-CP “dành khoảng 5% vốn chi ngân sách hàng năm cho ngành nông nghiệp, nông thôn” để các Bộ, địa phương có căn cứ để cân đối vốn thực hiện Nghị định.

Cơ chế hỗ trợ sau đầu tư: Rà soát, chỉnh sửa điều 15 của Nghị định số 57/2018/NĐ-CP, trong đó bỏ các khoản 1, 2, 3, 5 do không phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công; bỏ quy định về “nhà nước cam kết để doanh nghiệp vay vốn ngân hàng thương mại” tại khoản 7 do không khả thi, phát sinh rủi ro khi doanh nghiệp vay vốn nhưng không thực hiện dự án.

Thực hiện hỗ trợ đầu tư: Rà soát, chỉnh sửa điều 16 của Nghị định số 57/2018/NĐ-CP, trong đó bãi bỏ các nội dung chưa phù hợp với Luật Đầu tư, Luật Xây dựng; bổ sung trình tự, thủ tục tiếp nhận hỗ trợ doanh nghiệp tại các Bộ; bổ sung trình tự, thủ tục nghiệm thu được quy định tại Điều 17 Nghị định 57/2018/NĐ-CP và Thông tư số 04/2018/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đảm bảo các Thủ tục hành chính được quy định ở cấp Nghị định.

 

Trích nguồn:NCIF
Tác giả: Lê Ninh
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Tìm kiếm

Số lượt truy cập : 1097202