Tin Kinh tế- xã hội  > Sự kiện nổi bật

Tháo gỡ khó khăn về thể chế, cơ chế, chính sách cho đầu tư công

Cập nhật lúc: 03/08/2021 11:00:00 AM

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội về những giải pháp tháo gỡ khó khăn về thể chế, cơ chế, chính sách cho đầu tư công 6 tháng đầu năm như: Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng với nhiều quy định rõ rằng, cụ thể hơn vừa tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án vừa giảm thiểu những chi phí phát sinh khi thực hiện thủ tục hành chính. Đồng thời, Chính phủ đã ban hành kịp thời các Nghị định hướng dẫn Luật Đầu theo phương thức đối tác công tư, Nghị định quy định về trình tự thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia về giám sát, đánh giá đầu tư, tạo hành lang pháp lý thống nhất trong triển khai thực hiện đầu tư.

Về những việc đã triển khai trong tháng 7/2021, thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 4891/BKHĐT-KTĐN ngày 26/7/2021 báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020.

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 10/02/2021 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2021, thực hiện nhiệm vụ được giao tại Báo cáo Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành và địa phương theo Quyết định số 1242/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện Kết luận số 11-TW/KL, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo Chính phủ để báo cáo Quốc hội các giải pháp thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó có giải pháp rà soát hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật về đầu tư công và pháp luật có liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và nâng cao hiệu quả đầu tư công, nghiên cứu việc tách giải phóng mặt bằng, tái định cư khỏi dự án đầu tư.

Về dự kiến triển khai trong thời gian tới, tiếp tục triển khai các nhiệm vụ được giao về chính sách tháo gỡ khó khăn giải ngân vốn đầu tư công tại Nghị quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các Luật, Pháp lệnh có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu đồng bộ, không phù hợp với thực tiễn đang gây khó khăn, vướng mắc cho đầu tư.

Các cơ quan quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các Quyết định đầu tư Chương trình, nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn để có thể giao kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch hằng năm cho các đơn vị thực hiện Chương trình./.

Trích nguồn:MPI
Tác giả: Lê Ninh (tổng hợp)
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Tìm kiếm

Số lượt truy cập : 1097202