Chính sách - Pháp luật > Chính sách mới

Ban hành Khung hành động đổi mới cơ chế, chính sách đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long

Cập nhật lúc: 08/12/2020 03:21:00 PM

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1832/QĐ-TTg ban hành Khung hành động đổi mới cơ chế, chính sách đối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo đó, Khung hành động đổi mới cơ chế, chính sách đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long với 3 Trụ cột:

Trụ cột 1: Đổi mới hoạt động điều phối vùng thông qua thể chế, cơ chế mạnh hơn. Mục tiêu: Thiết lập và vận hành thể chế vùng có tính đại diện và trách nhiệm giải trình; Xây dựng và thực hiện quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh; Xây dựng nền tảng thông tin phục vụ ra quyết định dựa trên bằng chứng.

Trụ cột 2: Cải cách cơ chế, chính sách liên ngành, liên tỉnh tích hợp theo không gian. Mục tiêu: Lồng ghép các đánh giá tổng hợp về lợi ích và rủi ro biến đổi khí hậu và môi trường trong quyết định đầu tư; Tăng cường chuyển đổi theo hướng nông nghiệp đa dạng, thích ứng với BĐKH và nâng cao giá trị gia tăng; Tăng cường hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn nước theo phương pháp kết hợp.

Trụ cột 3: Tài chính bền vững cho đầu tư xanh và hiệu quả. Mục tiêu: Tăng cường chuyển giao, bổ sung ngân sách từ trung ương về địa phương và hiệu quả chi tiêu cho các hoạt động thích ứng với BĐKH; Tạo khuôn khổ khuyến khích tài chính xanh; Khuyến khích nguồn lực tài chính tư nhân.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải và các địa phương thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long khẩn trương xây dựng kế hoạch, bố trí đủ kinh phí và nhân lực để triển khai thực hiện các hành động, chính sách tại Khung hành động đổi mới cơ chế, chính sách đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Bên cạnh đó, tích cực triển khai, bảo đảm hoàn thành theo tiến độ đã đề ra tại Khung hành động đổi mới cơ chế, chính sách đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục thực hiện các chính sách về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long, thích ứng với biến đổi khí hậu đã được ban hành; trao đổi với các đối tác phát triển khi có yêu cầu và định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương liên quan tiếp tục đàm phán với các đối tác phát triển để thu hút các khoản hỗ trợ kỹ thuật, tài trợ cho việc xây dựng các cơ chế chính sách trong Khung hành động đổi mới cơ chế, chính sách đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Trích nguồn:NCIF
Tác giả: La Hoàn
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Tìm kiếm

Số lượt truy cập : 1097202