Nghiên cứu > Đề tài khoa học

Đánh giá hiệu quả và tác động của các chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư vào vùng dân tộc và miền núi

Cập nhật lúc: 08/09/2020 03:01:40 PM

Sáng ngày 03/9/2020, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia (CTDT/16-20) đã tiến hành phiên họp nghiệm thu Đề tài “Đánh giá hiệu quả và tác động của các chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư vào vùng dân tộc và miền núi trong thời kỳ đổi mới” (mã số: CTDT.18.17/16-20) do Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) chủ trì và TS. Lương Văn Khôi làm chủ nhiệm. GS.TS. Trần Thị Vân Hoa, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chủ trì phiên họp.

Triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu, Đề tài “Đánh giá hiệu quả và tác động của các chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư vào vùng dân tộc và miền núi (DT&MN) trong thời kỳ đổi mới” nhằm đánh giá về kết quả, hiệu quả và tác động của chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư vào vùng DT&MN từ năm 1986 đến nay. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp đổi mới, hoàn thiện chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư vào vùng DT&MN đến năm 2030.

Qua các kết quả nghiên cứu, Đề tài đã xây dựng khung lý thuyết về đánh giá hiệu quả và tác động của các chính sách khuyến khích thu hút đầu tư vào vùng DT&MN; xây dựng được bộ tiêu chí đánh giá; dự báo nhu cầu vốn đầu tư; dự báo tăng tưởng kinh tế vùng DT&MN; xây dựng các mô hình đánh giá tác động... để từ đó cung cấp thông tin khoa học về tác động, hiệu quả, hạn chế của chính sách phát triển vùng DT&MN.

Phát biểu tại phiên họp, các thành viên trong Hội đồng đã đánh giá nhóm nghiên cứu triển khai các công việc rất công phu, nghiêm túc, chỉ ra được khung phân tích và tác động của các chính sách thu hút đầu tư. Bên cạnh đó, Đề tài đã đưa ra những hạn chế, thành công và giải pháp, khuyến nghị để khuyến khích, thu hút đầu tư vào vùng DT&MN thời gian tới.

Hội đồng thống nhất đề nghị Ban Chủ nhiệm Đề tài phân tích rõ hơn cách tiếp cận, phạm vi nghiên cứu; bổ sung nội dung tổng quan nghiên cứu, cập nhật thêm các số liệu và một số công trình nghiên cứu nổi bật trong 5 năm qua; chuẩn hóa một số khái niệm, thuật ngữ trong phần nội dung nghiên cứu để có sự thống nhất và giới hạn phạm vi; hoàn thiện báo cáo kiến nghị theo các ý kiến góp ý của thành viên Hội đồng.

Đề tài được Hội đồng nhất trí đánh giá loại: Đạt và chỉnh sửa, hoàn thiện theo yêu cầu.

Trích nguồn:NCIF
Tác giả: Lê Ninh
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Số lượt truy cập : 1097202