Tin Kinh tế- xã hội

Cân bằng hiệu quả 4 nguồn vốn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam thập niên tới

Cập nhật lúc: 01/06/2020 03:27:00 PM

Báo cáo mới công bố của Ngân hàng thế giới (World Bank - WB) chỉ ra rằng để tiến lên nền kinh tế thu nhập cao, Việt Nam cần một mô hình tăng trưởng mới dựa trên cơ sở cân bằng hiệu quả từ 4 nguồn vốn: vốn tư nhân, vốn khu vực công, vốn tự nhiên và vốn con người.

WB vừa công bố báo cáo mang tên “Việt Nam năng động: Tạo nền tảng cho nền kinh tế thu nhập cao” vào ngày 27/5. Báo cáo được thực hiện dựa trên những nghiên cứu về kinh tế và khả năng phát triển của Việt Nam, đồng thời đặt trên bàn cân so sánh với những quốc gia khác đã thành công thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình trong khu vực.

Báo cáo được công bố đúng vào thời điểm Chính phủ Việt Nam đang xây dựng Chiến lược Phát triển Kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch Phát triển Kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025 với các khuyến nghị chính sách giúp Việt Nam duy trì sự tăng trưởng có chất lượng cao thông qua các doanh nghiệp năng động hơn, cơ sở hạ tầng hiệu quả, lao động có tay nghề, hướng tới một nền kinh tế xanh hơn.

Theo WB, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển. Trong 2 thập kỷ qua, thu nhập bình quân của hộ gia đình đã tăng gấp 4 lần và tỷ lệ nghèo đói đã giảm từ 50% xuống còn khoảng 2%. Tuy nhiên, hiện nay Việt Nam đang đối mặt với các thách thức mới, trong khi các động lực tăng trưởng truyền thống như lợi thế dân số, dịch chuyển cơ cấu kinh tế, bủng nổ thương mại toàn cầu đang dần suy yếu. Cuộc khủng hoảng dịch bệnh Covid-19 cũng có thể đẩy nhanh các thách thức mà Việt Nam đang gặp phải, ví dụ như ô nhiễm môi trường và xu thế tự động hóa. Vì vậy, WB cho rằng để đạt mục tiêu trở thành nền kinh tế có thu nhập cao vào năm 2045 thì tăng trưởng năng suất phải giữ vị trí then chốt trong mô hình phát triển kinh tế ở thập niên tới.

Theo WB, để thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình và tiến lên nền kinh tế thu nhập cao, mô hình phát triển kinh tế cần tập trung vào chất lượng (chiều sâu) hơn là số lượng (chiều rộng). Mô hình phát triển kinh tế mới dựa trên cơ sở cân bằng hiệu quả từ 4 nguồn vốn: Vốn tư nhân dựa vào sự năng động của doanh nghiệp; vốn khu vực công (nhà nước đầu tư cho cơ sở hạ tầng); vốn nhân lực dựa vào lực lượng lao động có kỹ năng; và vốn tự nhiên (dựa vào phát triển nền kinh tế xanh).  

Báo cáo cho rằng Chính phủ Việt Nam cần tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong việc đổi mới mô hình tăng trưởng. Mục tiêu là xây dựng một nền kinh tế thị trường có thu nhập cao trong hai thập niên tới. Chiến lược tăng trưởng mới phải thúc đẩy thị trường để đạt phân bổ nguồn lực hiệu quả nhất thông qua đẩy mạnh cạnh tranh và áp dụng thuế cùng với các công cụ về giá khác để điều chỉnh hành vi thị trường.

Trích nguồn:NCIF
Tác giả: La Hoàn
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Tìm kiếm

Số lượt truy cập : 1097202