Nghiên cứu > Hội thảo khoa học

Hội thảo “Chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư vào vùng dân tộc và miền núi ở Việt Nam”

Cập nhật lúc: 03/03/2020 03:11:00 PM

Hội thảo “Chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư vào vùng dân tộc và miền núi ở Việt Nam” diễn ra sáng 3/3 tại Hà Nội với sự tham gia của đông đảo các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý và các chuyên gia trong lĩnh vực chính sách, đầu tư.

Hội thảo nằm trong khuôn khổ Đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia của UBDT “Đánh giá hiệu quả và tác động của chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư vào vùng dân tộc và miền núi trong thời kỳ đổi mới” do Trung tâm thông tin và dự báo kinh tế xã hội quốc gia (NCIF) chủ trì.

Toàn cảnh hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Ông Lưu Quang Khánh, Giám đốc NCIF cho biết vùng dân tộc và miền núi (DT&MN) ở nước ta hiện là những vùng khó khăn nhất, dân số nghèo chiếm tỷ lệ cao nhất (chiếm hơn 50% tỷ lệ nghèo của cả nước), tăng trưởng và phát triển KT-XH ở trình độ thấp. Kể từ khi thực hiện chính sách đổi mới, mở cửa nền kinh tế đến nay, Đảng và Nhà nước đã và đang có những chính sách đầu tư lớn nhằm phát triển hạ tầng, xóa đói, giảm nghèo, nâng mức tăng trưởng và phát triển bền vững của các khu vực này.

Tuy nhiên, do địa hình hiểm trở, dân cư phân tán, trình độ sản xuất kém phát triển và chất lượng nguồn nhân lực thấp, vùng DT&MN gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện các chính sách khuyến khích và thu hút đầu tư của Nhà nước, cũng như từ khu vực doanh nghiệp. Đầu tư vào vùng DT&MN thường chủ yếu là đầu tư công và đều tập trung vào phát triển hạ tầng, dịch vụ công, xóa đói, giảm nghèo và nâng mức tăng trưởng, nhưng nguồn lực đầu tư cho vùng DT&MN còn những bất cập, hiệu quả đầu tư còn thấp.

Chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư đã phát huy tác động và có hiệu quả tích cực, thu nhập và chất lượng cuộc sốngcủa các hộ gia đình thuộc vùng DT&MN đã được cải thiện; đã thu hút số lượng DN đầu tư vào vùng DT&MN với tỷ lệ tăng hàng năm khá. Tuy nhiên, hiệu quả của chính sách chưa cao, chưa tạo được sự đột phá trong thu hút đầu tư vào vùng DT&MN.

Trước những tồn tại và thách thức trong công tác khuyến khích, thu hút đầu tư vào vùng DT&MN, Chính phủ đã ban hành Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030”. Trong đó, NCIF được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học “Đánh giá hiệu quả và tác động của chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư vào vùng DT&MN trong thời kỳ đổi mới”, nhiệm vụ này bắt đầu triển khai từ tháng 6/2017 và sẽ kết thúc vào tháng 04/2020.

“Hội thảo hôm nay nhằm mục đích giới thiệu các kết quả nghiên cứu chính của Đề tài. Từ đó, thu thập, xin ý kiến của các các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học, các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nghiệp về việc sửa đổi, bổ sung chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư vào vùng DT&MN hiện nay”, ông Quang Khánh nói.

Hội thảo đã nghe TS. Lương Văn Khôi, Phó Giám đốc NCIF trình bày kết quả nghiên cứu chính của đề tài. Các chuyên gia, các nhà khoa học đóng góp nhiều ý kiến thiết thực để hoàn thiện báo cáo cũng như đề xuất các hướng điều chỉnh chính sách khuyến khích thu hút đầu tư vào vùng DT&MN thích hợp hơn trong giai đoạn tới. Tiếp thu và ghi nhận các ý kiến đóng góp, nhóm nghiên cứu kỳ vọng rằng đề tài sẽ đóng góp tích cực vào công cuộc hoàn thiện chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư vào vùng dân tộc và miền núi ở nước ta để vùng dân tộc và miền núi phát triển bền vững, bắt kịp với trình độ phát triển chung của cả nước, đảm bảo an ninh quốc phòng, an ninh năng lượng và bảo tồn văn hóa đặc sắc của các dân tộc.

Trích nguồn:NCIF
Tác giả: BBT
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Số lượt truy cập : 1097202