Tin Kinh tế- xã hội  > Doanh nghiệp

Môi trường kinh doanh và tình hình phát triển doanh nghiệp tháng 1/2020

Cập nhật lúc: 11/02/2020 03:00:00 PM

Về phát triển doanh nghiệp

Theo số liệu của Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh, tính đến đầu tháng 1/2020, cả nước có 138.139 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 1.730.173 tỷ đồng, tăng 5,2% về số doanh nghiệp và 17,1% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2019. Tỷ trọng vốn bình quân trên một doanh nghiệp mới đạt 12,5 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 39.421 doanh nghiệp, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và không đăng ký/chờ giải thể của cả nước tương ứng là 28.731 và 43.711 doanh nghiệp, tăng 5,9% và tăng 41,7% so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 16.840 doanh nghiệp, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Về Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh

Ngày 01/01/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 và định hướng đến năm 2021. Đây là năm thứ 2 liên tiếp mà Nghị quyết về môi trường kinh doanh được Chính phủ ban hành ngay trong ngày đầu tiên của năm. Nghị quyết nêu rõ, năm 2020 phấn đấu môi trường kinh doanh của Việt Nam, theo xếp hạng EoDB của Ngân hàng Thế giới (WB), lên 10 bậc; năng lực cạnh tranh theo xếp hạng GCI 4.0 của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) lên năm bậc; đổi mới sáng tạo theo xếp hạng GII của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) lên ba đến bốn bậc; Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc (UN) lên 10 đến 15 bậc.

Nghị quyết cũng đưa ra 07 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 gồm: Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện đầy đủ, nhất quán và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đề ra tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1-1-2019; các bộ được phân công làm đầu mối theo dõi các bộ chỉ số và các bộ, cơ quan được phân công chủ trì, chịu trách nhiệm đối với các nhóm chỉ số, chỉ số thành phần; tiếp tục cải thiện điểm số và thứ hạng các chỉ số môi trường kinh doanh; cải cách thực chất các quy định về điều kiện kinh doanh; tiếp tục thực hiện cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành và kết nối cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4; phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Một số nhiệm vụ cải thiện chỉ số khởi sự kinh doanh

- Bộ Tài chính trong Quý I/2020 kiến nghị sửa đổi Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài; đẩy mạnh việc sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu bãi bỏ quy định yêu cầu về tài khoản ngân hàng khi thực hiện đăng ký kinh doanh.

- Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu xây dựng Hệ thống thông tin khai trình lao động trực tuyến kết nối với Hệ thống Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) theo hướng bãi bỏ hoặc đơn giản hóa các thủ tục không cần thiết, không phù hợp nhằm rút ngắn thời gian và chi phí gia nhập thị trường.

Tài liệu tham khảo: Tổng hợp từ Báo cáo của Cục Quản lý ĐKKD và Nghị định 02/2020/NĐ-CP

Trích nguồn:NCIF
Tác giả: Ban Dự báo kinh tế Ngành và Doanh nghiệp
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Tìm kiếm

Số lượt truy cập : 1097202