Tin Kinh tế- xã hội  > Sự kiện nổi bật

Khơi thông điểm nghẽn - Giải phóng nguồn lực - Hành động hiệu quả

Cập nhật lúc: 10/01/2020 08:00:00 AM

Chiều 09/01/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP  ngày  01 tháng 01 năm  2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, với chủ đề “Khơi thông điểm nghẽn - Giải phóng nguồn lực - Hành động hiệu quả”, Hội nghị thể hiện tinh thần đổi mới, tập trung vào những những nội dung quan trọng của nền kinh tế nói chung và của ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê nói riêng trong việc phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu của Kế hoạch năm 2020, Kế hoạch 5 năm (2016-2020), tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn phát triển sắp tới.  

Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: MPI)

Theo Bộ trưởng, năm 2019 là một năm đáng ghi nhớ, Việt Nam đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nỗ lực, quyết tâm thực hiện thành công các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra, đạt được kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Nổi bật nhất là tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực, là năm thứ 2 liên tiếp hoàn thành 12/12 chỉ tiêu kế hoạch đề ra mặc dù bối cảnh trong nước và quốc tế có nhiều khó khăn, thách thức, tác động không nhỏ đến nền kinh tế. Kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát ở mức thấp; đạt mức tăng trưởng kinh tế thuộc nhóm cao hàng đầu khu vực và thế giới; chất lượng tăng trưởng được nâng lên; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực; các ngành, lĩnh vực phát triển ổn định, đạt được kết quả ấn tượng. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội đều có nhiều tiến bộ; thể dục thể thao đạt nhiều thành tích, truyền cảm hứng mạnh mẽ để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; chất lượng cuộc sống nhân dân được nâng lên; quốc phòng, an ninh được tăng cường; trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, khẳng định vai trò, vị thế đất nước trên trường quốc tế.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu khai mạc Hội nghị (Ảnh: MPI)

4 điểm sáng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2019

Đối với riêng ngành và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khái quát 4 điểm sáng và khẳng định, đây là các bài học kinh nghiệm thành công sâu sắc của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong năm 2019 vừa qua.

Một là, đã tổ chức thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị, vai trò quan trọng của một cơ quan tham mưu tổng hợp chiến lược, đạt kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực về tham mưu xây dựng thể chế, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và đề xuất những chính sách, giải pháp điều hành kinh tế - xã hội hiệu quả.

Trong đó, công tác xây dựng thể chế, pháp luật là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Luật Đầu tư công được Quốc hội thông qua là một bước cải cách có tính đột phá, mang đậm tư tưởng chính sách lấy hiệu quả quản lý đầu tư làm mục tiêu cuối cùng, đẩy mạnh phân cấp, tăng cường trách nhiệm, đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi và chủ động cho các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện kế hoạch và giải ngân vốn đầu tư công...

Bên cạnh đó, để tiếp thục tháo gỡ nút thắt nhằm khơi thông nguồn lực, Bộ đang tích cực phối hợp với các cơ quan của Quốc hội tổ chức tiếp thu, chỉnh lý, hoàn chỉnh 3 dự án Luật quan trọng, có ý nghĩa xương sống của nền kinh tế, để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9 là Luật đầu tư theo phương thức công - tư (PPP), Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) và Luật Đầu tư (sửa đổi).

Hai là, đã duy trì và phát huy được tinh thần đoàn kết, nhất trí, dân chủ, chung sức, đồng lòng trong tập thể cán bộ, công chức, viên chức của Bộ. Đây được coi là yếu tố then chốt, quyết định đến sự thành công của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong mọi mặt công tác, đặc biệt là công tác tổ chức, luân chuyển, bổ nhiệm, sắp xếp cán bộ hợp lý, vừa không gây xáo trộn trong công việc, vừa tạo xung lực và động lực mới cho cán bộ, chuyên viên phát huy hết được năng lực cá nhân, đóng góp cho thành công của cơ quan, tổ chức; chuẩn bị tốt lực lượng cán bộ, nguồn nhân lực trẻ, đủ năng lực, trình độ và phẩm chất, đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng nhiều, khó và phức tạp.

Đáng chú ý là Bộ đã triển khai thành công đề án luân chuyển biệt phái một số cán bộ trẻ về công tác một thời gian tại các địa phương, nhằm tăng cường công tác rèn luyện, đào tạo, cọ sát với thực tế ở cơ sở, dần hình thành một đội ngũ cán bộ kế cận, vừa giỏi về lý luận, vừa phải nắm chắc các vấn đề thực tiễn, phục vụ cho sự phát triển lâu dài của ngành và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ba là, xây dựng và củng cố đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, lòng nhiệt huyết, sự quyết tâm gắn với thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới, huy động hiệu quả trí tuệ tập thể trong mọi mặt công tác, vượt qua bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, phức tạp, khó lường của năm 2019 cả ở quốc tế, khu vực và trong nước, chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, xây dựng, tham mưu, đề xuất với Chính phủ và tổ chức triển khai nhiều giải pháp chỉ đạo, điều hành kịp thời, hiệu quả, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, góp phần đáng kể vào kết quả tích cực và toàn diện của cả nền kinh tế trong năm 2019.

Bốn là, mặc dù công việc chuyên môn rất bận và bề bộn, số lượng nhiệm vụ, đề án của Bộ là rất nhiều, chiếm tỷ lệ cao nhất trong số các cơ quan của Chính phủ, hoàn thành nhiều báo cáo phục vụ các kỳ họp của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, nhưng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức của Bộ luôn đề cao trách nhiệm chính trị, không ngừng đổi mới tư duy, phát huy tối đa tài năng, công sức và trí tuệ, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cũng như luôn ý thức và quyết tâm dành thời gian để thực hiện tốt công tác Đảng, đoàn thể và công tác xã hội.

Thông qua các hoạt động xã hội, các cán bộ, công chức, viên chức được tăng cường rèn luyện ý chí, nghị lực, bản lĩnh, làm sâu sắc thêm lòng tự hào truyền thống 74 năm của ngành và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nâng lên thành lòng tự hào dân tộc, phát triển tư duy đổi mới, sáng tạo, hiệu quả và tính nhân văn trong đề xuất, xây dựng, tham mưu chính sách.

6 nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng khi phải làm cho được “nhiệm vụ kép”, phấn đấu tiếp tục đạt kết quả toàn diện của năm 2020, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược 10 năm (2011-2020) và Kế hoạch 5 năm (2016-2020).

Mặt khác, sự phát triển bứt phá của năm 2020 chính là nền tảng, tạo đà thuận lợi cho cả chặng đường phát triển sắp tới của đất nước, cụ thể là Kế hoạch 5 năm (2021-2025), Chiến lược 10 năm (2021-2030) và tầm nhìn đến năm 2045.

Bên cạnh những nhiệm vụ thường xuyên, Bộ tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của Bộ và cũng là những nội dung quan trọng của cả nền kinh tế: (1) Dành ưu tiên cao nhất, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ, vai trò là cơ quan thường trực của Tổ Biên tập, Tiểu ban Kinh tế - Xã hội phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong việc nghiên cứu, xây dựng Báo cáo Tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030; Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. (2) Tập trung cao độ mọi nguồn lực và thời gian cho công tác thể chế, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, coi đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, xuyên suốt của toàn ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê và cũng là nhiệm vụ cốt lõi của nền kinh tế. (3) Tiếp tục phát huy vai trò và thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ điều phối kinh tế vĩ mô, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong việc theo dõi, phân tích tình hình, chủ động xây dựng, cập nhật các kịch bản báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và tham mưu các giải pháp điều hành kinh tế - xã hội… (4) Phối hợp hiệu quả với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan tập trung cụ thể hóa các giải pháp nhằm tạo chuyển biến rõ nét hơn nữa trong tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế. (5) Thực hiện đổi mới cơ chế huy động, phân bổ, sử dụng để khơi thông các nguồn lực cho phát triển. Trong đó, tập trung tổ chức triển khai hiệu quả Luật Đầu tư công năm 2019, kế hoạch đầu tư công năm 2020 và xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; hoàn thiện trình Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng các nguồn lực của nền kinh tế, nhất là quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn lực đất đai; xây dựng các tiêu chí thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc và Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030, tạo sự gắn kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước, tương trợ lẫn nhau cùng phát triển; xây dựng định hướng phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế giai đoạn 2021-2030. (6) Triển khai tốt công tác tổ chức đại hội các cấp trong Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV (nhiệm kỳ 2020-2025) tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhìn nhận tinh thần tích cực và hành động của Chính phủ đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư vận dụng, lan tỏa tốt trong các công việc, đặc biệt là ứng dụng công nghệ trong điều hành.

Điểm lại các kết quả trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có những đóng góp quan trọng, là Bộ đi tiên phong về đổi mới tư duy, hành động và hiệu quả. Với vai trò Tổ trưởng Tổ điều hành kinh tế vĩ mô và là cơ quan thường trực của Tổ Biên tập giúp việc cho Tiểu ban Kinh tế-Xã hội của Đại hội Đảng XIII, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ hằng tháng, hằng quý rất nặng nề, yêu cầu cao. Bộ đã triển khai thực hiện khối lượng nhiệm vụ, đề án rất lớn có chất lượng, đúng thời gian, tiến độ đề ra, đạt tỷ lệ 100%. Thủ tướng nhìn nhận, năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã làm việc tốt hơn năm 2018.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị (Ảnh: MPI)

Thủ tướng cũng đề nghị gấp rút phát hành sách trắng về doanh nghiệp, về hợp tác xã ngay trong quý I/2020. Bộ Kế hoạch và Đầu tư không chỉ vạch ra định hướng tham mưu mà còn chỉ đạo sát sao để vấn đề đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả.

Thủ tướng cũng chỉ đạo, trong bối cảnh tình hình thế giới những ngày gần đây diễn biến phức tạp, khó lường, đây cũng là cơ hội nếu Việt Nam giữ được ổn định chính trị xã hội. Việt Nam cần biến điều này thành lợi thế nổi trội trong thu hút dòng vốn đầu tư có chất lượng; tận dụng cách mạng công nghiệp 4.0, cần khuyến nghị chính sách hỗ trợ với các địa phương để các địa phương thực sự xem cách mạng 4.0, kinh tế số là nền tảng, động lực để chuyển đổi cơ cấu và phát triển nhanh bền vững.

Thủ tướng đề nghị năm 2020, cần phải tháo gỡ được một số nút thắt lớn để khơi thông các động lực cho địa phương, cho nền kinh tế. Tiếp tục phân cấp, phân quyền, công khai, minh bạch. Thủ tướng lưu ý, nhiều vấn đề về văn hóa xã hội nổi lên, có thể kìm hãm phát triển bền vững trong dài hạn. Vấn đề nhân khẩu học, già hóa dân số với tốc độ nhanh chóng tạo áp lực lớn lên hệ thống an sinh xã hội, chưa giàu đã già. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải xung phong đi đầu trong việc giải bài toán lớn, có đầu bài khó về phát triển đất nước, nhất là khơi thông nguồn lực, khơi thông điểm nghẽn, nâng cao tính hiệu quả trong điều hành. Năm 2020 có vị trí đặc biệt quan trọng, tuyệt đối không được tự mãn, lơ là, chủ quan. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần hiến kế làm sao để các mục tiêu kinh tế-xã hội 2020 sớm về đích, làm sao để có thể tạo ra bứt phá hơn nữa ở các khâu, các cấp, các ngành, đặc biệt các địa phương để đưa nhanh chóng Nghị quyết 01, 02 và nhiều nghị quyết khác của Chính phủ về đích sớm trong năm 2020. Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư và hệ thống ngành kế hoạch, đầu tư, thống kê nghiên cứu xem cần chính sách có tính đột phá lớn như thế nào để Việt Nam thăng hạng hơn nữa trong năm 2020 về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh. Tổ chức nghiên cứu xây dựng, đề xuất thể chế thực sự đột phá cho liên kết vùng về cả cơ chế tổ chức, tài chính, ngân sách, quản trị, con người.

 

Trích nguồn:mpi.gov.vn/baodautu.vn
Tác giả: BBT
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Tìm kiếm

Số lượt truy cập : 1097202