Chính sách - Pháp luật

Những điểm nổi bật trong Dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi 2019

Cập nhật lúc: 19/11/2019 09:18:00 AM

Dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) đang được đưa ra xem xét, thảo luận tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XIV

Dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) gồm 10 chương với 213 điều. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung của Luật doanh nghiệp hiện hành, bao gồm nội dung liên quan tới đăng ký doanh nghiệp; quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; khái niệm và các quy định về doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước; hộ kinh doanh...

Cụ thể, trong dự thảo Luật, khái niệm doanh nghiệp Nhà nước được sửa đổi thành hai loại là doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Về hộ kinh doanh, dự thảo Luật đề xuất hoàn thiện khung pháp lý về hộ kinh doanh với việc bổ sung Chương VIIa, bổ sung các Điều 187a, 187b và 187c, tiếp tục thừa nhận sự tồn tại của “hộ kinh doanh” là một hình thức kinh doanh, bên cạnh các loại hình doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần; quy định rõ ràng địa vị pháp lý và trách nhiệm dân sự của hộ kinh doanh bảo đảm phù hợp với Bộ luật Dân sự…

Ngoài ra, Dự thảo Luật bãi bỏ các thủ tục không còn cần thiết nhằm tiếp tục đơn giản hóa thủ tục gia nhập thị trường cho doanh nghiệp, gồm: thủ tục thông báo mẫu dấu; thủ tục báo cáo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp... Bổ sung quy định về đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

Nhiều ý kiến cho rằng, việc sửa đổi bổ sung luật là cần thiết để xây dựng, đáp ứng được môi trường kinh doanh đơn giản, thông thoáng, đồng bộ, rõ ràng, thuận lợi cho doanh nghiệp. Những sửa đổi, bổ sung trong Dự thảo luật Doanh nghiệp (sửa đổi) hướng tới việc khắc phục những bất cập, khiếm khuyết của Luật hiện hành, phù hợp với thực tiễn, giảm gánh nặng chi phí, thời gian cho doanh nghiệp trong việc tuân thủ.

Tài liệu tham khảo: Quochoi.vn, TTXVN

Trích nguồn:NCIF
Tác giả: La Hoàn
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Tìm kiếm

Số lượt truy cập : 1097202