Chính sách - Pháp luật > Chính sách mới

Bắt buộc đăng ký dùng hoá đơn điện tử từ ngày 1/11/2020

Cập nhật lúc: 16/10/2019 08:49:00 AM

Thông tư số 68/2019/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành nêu rõ, từ ngày 01/11/2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử.

Ngày 30/9/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 68/2019/TT-BTC (dưới đây gọi tắt là Thông tư 68) hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Thông tư 68 gồm 5 Chương, 27 Điều và 2 phụ lục.  Phụ lục 1: gồm 05 mẫu hiển thị của hóa đơn điện tử và Phụ lục 2: Mẫu Bảng tổng hợp  dữ liệu hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế.

Thông tư 68 cập nhật quy định về thời hạn áp dụng hóa đơn điện tử. Theo đó, việc chuyển đổi sang hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế theo quy định sẽ tiến hành chậm nhất là ngày 1/11/2020.

Ngoài quy đình về thời gian áp dụng, thông tư 68 còn điều chỉnh một số quy định để phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật liên quan và phù hợp với thực tế triển khai hoá đơn điện tử. Ví dụ như các trường hợp hoá đơn điện tử không nhất thiết phải có đầy đủ các nội dung; thời điểm lập hoá đơn điện tử; các trường hợp ngừng sử dụng hoá đơn điện tử; hướng dẫn xử lý hoá đơn điện tử khi có sai sót.

Thông tư 68 có hiệu lực thi hành từ ngày 14/11/2019.

Trích nguồn:NCIF
Tác giả: La Hoàn
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Tìm kiếm

Số lượt truy cập : 1097202