Chính sách - Pháp luật

12 dự án luật sẽ được xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XIV

Cập nhật lúc: 28/10/2019 09:51:00 AM

Theo chương trình nghị sự, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XIV chủ yếu tập trung phần lớn thời gian cho công tác xây dựng pháp luật (17 ngày, chiếm tỉ lệ hơn 60% tổng thời gian của kỳ họp). Trong đó, 12 dự luật sẽ được xem xét, thông qua tại kỳ họp này.

Cụ thể, 12 dự luật sẽ được Quốc hội xem xét, thông qua gồm:

Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Luật Chứng khoán (sửa đổi)

Luật Thư viện

Luật Lực lượng dự bị động viên

Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)

Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội (theo quy trình tại một kỳ họp)

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Nguồn: Quochoi.vn

Trích nguồn:NCIF
Tác giả: La Hoàn (TH)
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Tìm kiếm

Số lượt truy cập : 1097202