Tin Kinh tế- xã hội

EVFTA với tăng trưởng xanh và phát triển bền vững tại Việt Nam

Cập nhật lúc: 10/09/2019 04:00:00 PM

Ngày 30/6/2019, Hiệp định thương mại tự do (EVFTA) giữa Việt Nam và các nước Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức được ký kết. Không chỉ giới hạn trong các lĩnh vực về thương mại hàng hóa, dịch vụ và đầu tư, EVFTA còn đề cập tới thương mại và phát triển bền vững, cam kết sâu hơn về lĩnh vực sản xuất năng lượng tái tạo.

EU bao gồm các nước đứng đầu trong xu hướng thực hiện tăng trưởng xanh trên toàn cầu. Hiện các doanh nghiệp của EU đầu tư cho các lĩnh vực tăng trưởng xanh hướng tới bốn nhóm chính: năng lượng tái tạo; tiết kiệm năng lượng; công trình bền vững và xử lý nước và rác thải. Các lĩnh vực này hoàn toàn phù hợp với định hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững của Việt Nam. Đặc biệt, Hiệp định gồm có một chương đặc thù (Chương 7) với các cam kết chỉ liên quan tới lĩnh vực sản xuất năng lượng tái tạo và nhóm năng lượng tái tạo. Mục tiêu của Chương này là hợp tác trong xóa bỏ hoặc giảm các rào cản phi thuế, phối hợp trong các vấn đề về tiêu chuẩn kỹ thuật đối với lĩnh vực đặc biệt này. Như vậy, EVFTA được ký kết sẽ mở ra nhiều cơ hội tiếp cận thị trường Việt Nam cho các nhà đầu tư châu Âu, đặc biệt trong  lĩnh vực sản xuất năng lượng tái tạo nói riêng và các lĩnh vực “xanh” nói chung. Từ đó, Việt Nam có cơ hội thu hút nhiều nguồn vốn chất lượng cao và trình độ công nghệ tiên tiến từ châu Âu để phục cho mục tiêu thực hiện tăng trưởng xanh.

Tiếp đó, EVFTA còn có một chương riêng về các quy định về thương mại và phát triển bền vững (Chương 13). Chương này đề cập chi tiết tới việc cam kết thực thi các tiêu chuẩn cơ bản trong Công ước của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) cũng như các hiệp định da phương về môi trường. Ngoài ra, Chương quy định nghĩa vụ đối với một số lĩnh vực cụ thể về môi trường như biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học, tài nguyên và hệ sinh thái biển… Nhìn chung, các cam kết trong Chương này phần lớn không đặt ra các yêu cầu bắt buộc hay tiêu chuẩn mới mà chủ yếu là nhắc lại các nghĩa vụ đang thực thi hoặc ghi nhận cam kết nỗ lực cải thiện hiện trạng, nâng cao các tiêu chuẩn nội địa. Đồng thời, hai bên đối thoại và chia sẻ thông tin, kinh nghiệm liên quan đến các chính sách và biện pháp nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, cụ thể là thông tin, kinh nghiệm về định giá phát thải, thương mại phát thải (ETS), giảm phát thải từ việc chống mất rừng và suy thoái rừng (REDD+), sử dụng năng lượng hiệu quả và phát triển năng lượng tái tạo. Cả hai bên khẳng định cam kết của mình có mục tiêu hướng tới sự phát triển một cách bền vững.

Như vậy, EVFTA khi có hiệu lực không chỉ thúc đẩy đầu tư và cải tiến, hiện đại hóa công nghệ, đẩy mạnh năng suất lao động mà còn thúc đẩy quá trình thực hiện tăng trưởng xanh hướng tới mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam.

Tài liệu tham khảo

  1. VCCI, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU: Tóm tắt chương 7 - Hàng rào phi thuế đối với thương mại và đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng tái tạo.
  2. VCCI, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU: Tóm tắt Chương 13 – Thương mại và Phát triển bền vững.
Trích nguồn:NCIF
Tác giả: Hải Ngân (Ban Các vấn đề Xã hội và Môi trường)
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Tìm kiếm

Số lượt truy cập : 1097202