Tin Kinh tế- xã hội  > Thị trường, giá cả

Tác động của đợt tăng giá điện tháng 3/2019 đến hộ nghèo

Cập nhật lúc: 13/08/2019 09:00:00 AM

Theo Quyết định 648/QĐ-BCT, từ ngày 20/3/2019, giá bán lẻ điện sinh hoạt tăng bình quân 8,36%, tương ứng với mức giá bình quân (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) 1.864,44 đồng/kWh. Giá bán thấp nhất là 1.678 đồng/kWh cho 50 kWh đầu tiên và cao nhất là 2.927 đồng/kWh cho kWh từ 401 trở đi  (*) .So với giá bán điện quy định theo Quyết định 4495/QĐ-BCT (ngày 01/12/2017), hộ tiêu dùng đến 50 kWh phải chi trả thêm 7,095 đồng; đến 100 kWh chi thêm 14.465 đồng; đến 200 kWh chi thêm 31.625 đồng; đến 300 kWh chi thêm 53.185 đồng; đến 400 kWh thêm 77.275 đồng. Mức chi tiêu theo giá điện mới tăng từ 8.33-8.40% so với giá cũ, tùy bậc tiêu thụ. 

Trong ngắn hạn, tăng giá điện làm tăng chi phí sản xuất, ảnh hưởng tới kế hoạch sản xuất và lợi nhuận của doanh nghiệp, đặc biệt với một số ngành sử dụng nhiều điện. Mặc khác, tăng giá điện làm tăng chỉ số giá tiêu dùng, giảm cầu tiêu dùng của người dân và làm giảm GDP. Theo ước tính của Bộ Công Thương và Tổng cục Thống kê, việc tăng giá điện sẽ trực tiếp làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2019 tăng 0,26-0,31%, tăng chỉ số giá sản xuất 0,15-0,19% và giảm GDP khoảng 0,22-0,25%.

Với hộ gia đình, tăng giá điện làm giảm thu nhập thực tế và tạo thêm áp lực chi tiêu, đặc biệt với hộ thu nhập thấp. Tuy nhiên, theo Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07/4/2014, hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện cho mục đích sinh hoạt với mức hỗ trợ hàng tháng tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh tính theo mức giá bán lẻ bậc 1 và mức hỗ trợ tiền điện từ tháng 3/2019 sẽ được điều chỉnh dựa trên giá bán lẻ điện bình quân mới. Do phần lớn hộ nghèo tiêu thụ dưới 50 kWh/tháng  (**) nên mức hỗ trợ bằng tiền mặt như trên giúp bù đắp tiêu thụ điện với hộ nghèo, đặc biệt với hộ nghèo ở khu vực nông thôn. Do vậy, tăng giá điện không có nhiều ảnh hưởng trực tiếp đến nhóm hộ này.

Về dài hạn, khi nhu cầu tiêu thụ điện gia tăng nhanh nhưng khả năng cung cấp còn hạn chế, việc tăng giá điện thúc đẩy việc áp dụng các giải pháp tiết kiệm điện, giảm tiêu hao năng lượng, góp phần giảm phát thải khí nhà kính và ô nhiễm môi trường.

Chú thích: 

(*) Giá bán lẻ điện sinh hoạt được chia làm 6 bậc: bậc 1 (0-50 kWh): 1.678 đồng/kWh, bậc 2 (50-100 kWh): 1.734 đồng/kWh, bậc 3 (101-200 kWh): 2.014 đồng/kWh, bậc 4 (201-300 kWh): 2.536 đồng/kWh, bậc 5 (301-400 kWh): 2.834 đồng/kWh, bậc 6 (từ 401 kWh): 2.927 đồng/kWh.

(**) Tính toán của nhóm nghiên cứu sử dụng số liệu Điều tra mức sống hộ gia đình 2016 cho thấy: 70,2% hộ nghèo cả nước tiêu thụ từ 0-50 kWh; gồm 51,6% hộ nghèo thành thị và 72,1% hộ nghèo nông thôn. Khoảng 90,6% hộ nghèo cả nước tiêu thụ đến 100 kWh, gồm 85,5% hộ nghèo thành thị và 91,1% hộ nghèo nông thôn. Hộ nghèo ở đây được xác định theo Quyết định 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020. Theo Quyết định này, hộ nghèo là những hộ có mức thu nhập bình quân từ 700.000 đồng/người/tháng trở xuống ở khu vực nông thôn và từ 900.000 đồng/người/tháng trở xuống ở khu vực thành thị.

Trích nguồn:NCIF
Tác giả: Ban Các vấn đề Xã hội và Môi trường
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Tìm kiếm

Số lượt truy cập : 1097202