Chính sách - Pháp luật

Những dự án luật được đưa ra xem xét trong kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIV

Cập nhật lúc: 17/06/2019 09:06:00 AM

Kỳ họp thứ 7 QH khóa XIV khai mạc ngày 20/5/2019 và bế mạc ngày 14/6/2019. Trong 20 ngày làm việc, Quốc hội đã đưa ra thảo luận, xem xét, lấy ý kiến nhiều dự án luật.

Theo chương trình nghị sự, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIV sẽ thông qua bảy dự án luật, hai nghị quyết và cho ý kiến chín dự luật khác.

Trong ngày làm việc đầu tiên, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm Luật Sở hữu trí tuệ đã được đưa ra thảo luận. Hai dự án luật này tiếp tục được xem xét thảo luận trong ngày làm việc thứ 10 của kỳ họp tức ngày 31/5. 6 nhóm nội dung được các đại biểu Quốc hội quan tâm cho ý kiến gồm các vấn đề về phạm vi điều chỉnh của dự án Luật; trách nhiệm mua và thực hiện bảo hiểm, trách nhiệm nghề nghiệp của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm quy định tại khoản 5, điều 1 của dự thảo Luật; các điều kiện cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm quy định tại khoản 6, điều 1 của dự thảo Luật; xác định các hành vi lạm dụng thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, khoản 9, điều 2 dự thảo luật; các loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có liên quan đến sở hữu trí tuệ phải áp dụng biện pháp kiểm soát biên giới, quy định tại khoản 11, điều 2 của dự thảo Luật và một số nội dung khác.

Trong ngày làm việc thứ hai (ngày 21/5), Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Giáo dục (sửa đổi); thảo luận tại Hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giáo dục (sửa đổi). Buổi chiều, Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Kiến trúc; thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Kiến trúc.

Luật Thi hành án Hình sự sửa đổi được Quốc hội đưa ra thảo luận trong ngày 22/5.

Sáng ngày 23/5, Quốc hội xem xét, thảo luận dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật. Buổi chiều cùng ngày, Quốc hội xem xét dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước và dự án Luật Thư viện.

Thứ sáu, ngày 24/5, buổi sáng, Quốc hội làm việc tại Hội trường, nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Quản lý thuế và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Quản lý thuế. Buổi chiều cùng ngày, Quốc hội làm việc về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chứcLuật Viên chức.

Ngày 27/5, ngày làm việc thứ 6, Quốc hội thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018.

Thứ ba ngày 28/5, Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi) và thảo luận ở Hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi). Cùng ngày, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Lực lượng dự bị động viên; Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Tổ về dự án Luật Lực lượng dự bị động viên và dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Ngày 29/5, Quốc hội thảo luận về Bộ luật Lao động (sửa đổi) và tiến hành xin ý kiến đại biểu Quốc hội về 02 nội dung của dự thảo Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi).

Việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 24/11/2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân được Quốc hội đưa ra thảo luận trong ngày 7/6, và biểu quyết thông qua ngày 10/6.

Trong ngày 14/6, Quốc hội thực hiện biểu quyết thông qua các dự án luật gồm: Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Giáo dục (sửa đổi); Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Như vậy, Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIV biểu quyết thông qua 07 luật: Luật Giáo dục; Luật Kiến trúc; Luật Quản lý thuế; Luật Đầu tư công; Luật Thi hành án hình sự; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ.

Đồng thời, Quốc hội cho ý kiến 09 dự án luật: Luật Chứng khoán (sửa đổi); Luật Thư viện; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi); Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước; Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Trích nguồn:NCIF
Tác giả: La Hoàn
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Tìm kiếm

Số lượt truy cập : 1097202