Tin Kinh tế- xã hội  > Doanh nghiệp

Cơ cấu lại DNNN hoạt động theo cơ chế thị trường

Cập nhật lúc: 27/11/2018 10:49:00 AM

Tại Hội nghị đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) diễn ra ngày 21/11/2018, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Đình Cung đánh giá “DNNN đã, đang là lực lượng kinh tế chưa thể thay thế trong thời gian tới”. Ông Cung cho biết thời gian qua, Chính phủ đã cơ cấu lại DNNN theo các tầng nấc: Một là áp đặt DNNN hoạt động theo kinh tế thị trường; hai là đổi mới quản trị; và ba là thực hiện cổ phần hoá, thoái vốn. “Tuy nhiên, hiện nay mới tập trung vào cổ phần hoá, thoái vốn vì hy vọng sau đó doanh nghiệp sẽ thay đổi quản trị và hoạt động theo thị trường”, ông Cung nói, đồng thời nhấn mạnh 2 nội dung đầu tiên còn quan trọng hơn cổ phần hoá, thoái vốn.

Về “áp đặt” nguyên tắc thị trường đối với DNNN trong nhiệm kỳ này, TS. Nguyễn Đình Cung nhận thấy đã có thay đổi, DNNN không còn ưu đãi riêng, không còn mệnh lệnh hành chính trong chỉ đạo, không còn bù lỗ, đã áp dụng nguyên tắc thị trường với các doanh nghiệp thua lỗ.

Tuy nhiên, chuyên gia chỉ ra 3 điểm đáng lưu ý: Chưa tính đúng, tính đủ giá trị của DNNN để cổ phần hoá; chủ sở hữu giao cho người quản lý chỉ tiêu sản xuất kinh doanh thấp và DNNN không được tự chủ trong kinh doanh. “Thấy lãnh đạo DNNN được trả lương cao thì kêu cao. Đáng ra phải nhìn nhận họ đã làm ra bao nhiêu tiền chứ không phải phải họ được trả bao nhiêu, rồi khi đó mới tính được trả lương thấp hay cao”, ông Cung nói.

Về quản trị, nhiều DNNN không thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ về công khai thông tin để nâng cao quản trị. “Rõ ràng là ý thức thực hiện, phải có cái gì đó khiến DNNN không bị buộc áp dụng theo nguyên tắc thị trường”, ông Cung đặt vấn đề.

Còn với cổ phần hoá, TS. Nguyễn Đình Cung đề nghị nên tập trung vào chất lượng, không chạy theo số lượng, cơ cấu lại danh mục đầu tư Nhà nước từ kém hiệu quả sang hiệu quả và hiệu quả hơn, để một đồng Nhà nước đầu tư phải sinh lợi gấp 2.

Về quản trị doanh nghiệp, ông Cung đề nghị tập trung tháo bỏ ràng buộc để DNNN tự chủ kinh doanh, hội đồng quản trị, tổng giám đốc tự quyết định. Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tập trung hoàn thiện các nghị định của Chính phủ liên quan tới chủ sở hữu để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và cơ quan quản lý vốn Nhà nước trong doanh nghiệp.

Trong khi đó, Chủ tịch Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) Nguyễn Đức Chi đề nghị các bộ, ngành nhanh chóng có văn bản hướng dẫn thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, không để doanh nghiệp mất cơ hội kinh doanh.

Chủ tịch SCIC đề nghị Chính phủ, các bộ, địa phương kiên định lập trường chính sách của Đảng, Quốc hội về cơ cấu lại DNNN, cổ phần hoá, thoái vốn, kể cả thoái vốn tại các DNNN đang thực hiện hiệu quả để tập trung vào lĩnh vực cốt lõi, tạo “dư địa” phát triển khối kinh tế tư nhân.

Về chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, ông Nguyễn Đức Chi cho rằng sau khi Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước ra đời thì 19 DNNN thuộc diện bàn giao đại diện chủ sở hữu từ các bộ về Uỷ ban rất nhanh. Tuy nhiên, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, địa phương bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu về SCIC nhưng có tới 35 bộ, địa phương chưa chuyển và 78 doanh nghiệp chưa thoái được vốn theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg cũng chưa được chuyển về SCIC.

-------------------

Nguồn: VGP Portal

Trích nguồn:NCIF
Tác giả: Ban biên tập (tổng hợp)
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Tìm kiếm

Số lượt truy cập : 1097202