Tin Kinh tế- xã hội  > Doanh nghiệp

Kế hoạch và tình hình thực hiện cổ phần hóa DNNN

Cập nhật lúc: 30/11/2018 10:30:00 AM

1. Kế hoạch cổ phần hóa

Theo công văn số 991/TTg-ĐMDN ngày 10/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ thì giai đoạn 2017 – 2020 cổ phần hóa 127 doanh nghiệp, cụ thể: Năm 2017 cổ phần hóa 44 doanh nghiệp; Năm 2018 cổ phần hóa 64 doanh nghiệp; Năm 2019 cổ phần hóa 18 doanh nghiệp; Năm 2020 cổ phần hóa 01 doanh nghiệp. Trong đó có những đơn vị phải triển khai cổ phần hóa nhiều doanh nghiệp với giá trị lớn như:

- Bộ Công Thương cổ phần hóa 08 đơn vị (chiếm 7% tổng số doanh nghiệp cổ phần hóa giai đoạn 2017 – 2020), trong đó bao gồm 02 Tập đoàn kinh tế (Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam) trong năm 2019, 02 Tổng công ty trực thuộc Bộ (Tổng công ty Giấy Việt Nam, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam) trong năm 2017 và 03 Tổng công ty Phát điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong năm 2017, 2018.

- Bộ Xây dựng cổ phần hóa 04 Tổng công ty, gồm: Tổng công ty Sông Đà, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, Tổng công ty phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam trong năm 2017.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cổ phần hóa 04 doanh nghiệp, trong đó bao gồm 03 Tổng công ty là Tổng công ty Lương thực Miền Nam trong năm 2017 và Tổng công ty Lương thực Miền Bắc, Tổng công ty Cà phê Việt Nam trong năm 2019.

- Bộ Thông tin và Truyền thông cổ phần hóa Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam trong năm 2019 và 02 Tổng công ty là Tổng công ty Viễn thông MobiFone và Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện trong năm 2018.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện cổ phần hóa Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn trong năm 2019

- Đài truyền hình Việt Nam cổ phần hóa Tổng công ty truyền hình Cáp Việt Nam trong năm 2017

- Thành phố Hà Nội cổ phần hóa 15 doanh nghiệp trong 02 năm 2017 – 2018 (chiếm 12% tổng số doanh nghiệp cổ phần hóa giai đoạn 2017 – 2020), trong đó bao gồm 05 tổng công ty là Tổng công ty Thương mại Hà Nội, Tổng công ty Vận tải Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội, Tổng công ty Du lịch Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị.

- Thành phố Hồ Chí Minh cổ phần hóa 39 doanh nghiệp trong năm 2018 (chiếm 31% tổng số doanh nghiệp cổ phần hóa giai đoạn 2017 – 2020), trong đó gồm 11 tổng công ty là Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn, Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn, Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn, Tổng công ty Bến Thành, Tổng công ty Du lịch Sài Gòn, Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn, Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn, Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn, Tổng công ty Công nghiệp In Bao bì Liksin, Tổng công ty cấp nước Sài Gòn.

- Tỉnh Khánh Hòa cổ phần hóa Tổng công ty Khánh Việt trong năm 2017.

- Tỉnh Đồng Nai cổ phần hóa Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai trong năm 2019.

- Tỉnh Bình Dương cổ phần hóa 02 Tổng công ty trong năm 2017 là Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp và Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ.

2. Tình hình thực hiện cổ phần hóa

a) Năm 2016: Cổ phần hóa 66 doanh nghiệp (trong đó có 15 doanh nghiệp cổ phần hóa cùng công ty mẹ) với tổng giá trị doanh nghiệp là 40.206 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn nhà nước là 27.328 tỷ đồng. Theo phương án được phê duyệt thì tổng vốn điều lệ 27.190 tỷ đồng, trong đó nhà nước nắm giữ 13.464 tỷ đồng (50%), bán cho cổ đông chiến lược 8.461 tỷ đồng (31%), bán cho người lao động 491 tỷ đồng (2%), bán cho tổ chức công đoàn 8 tỷ đồng (0,03%), bán đấu giá công khai 4.765 tỷ đồng (18%).

- Khi thực hiện bán cổ phần lần đầu, bên cạnh các doanh nghiệp bán hết số cổ phần theo phương án được phê duyệt (Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam; Tổng công ty Vật tư nông nghiệp; Tổng công ty 36, Công ty TNHH MTV ICD Tân cảng Sóng Thần; Công ty TNHH MTV 28.1…) thì còn một số doanh nghiệp tỷ lệ bán còn rất thấp so với phương án đã duyệt như Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp (chỉ đạt 0,1%); Công ty TNHH MTV Bột mỳ Vinafood1 (chỉ đạt 4%); Công ty TNHH MTV Cao su Tân Biên (chỉ đạt 0,4%); Công ty TNHH MTV Cấp nước Gia Lai (chỉ đạt 0,04%).

- Trong số 66 doanh nghiệp được cấp có thầm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa trong năm 2016 có 07 doanh nghiệp thuộc danh sách cổ phần hóa năm 2017 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại công văn số 991/QĐ-TTg[1]

b) Năm 2017: Cổ phần hóa 69 doanh nghiệp, trong đó có 17 doanh nghiệp thuộc danh sách cổ phần hóa năm 2017 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại công văn số 991/QĐ-TTg[2].

Tổng giá trị doanh nghiệp của 69 doanh nghiệp là 365.953 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn nhà nước là 160.156 tỷ đồng. Theo phương án được phê duyệt thì tổng vốn điều lệ 160.420 tỷ đồng, trong đó nhà nước nắm giữ 85.413 tỷ đồng (53%), bán cho cổ đông chiến lược 49.998 tỷ đồng (31%), bán cho người lao động 1.012 tỷ đồng (1%), bán cho tổ chức công đoàn 31 tỷ đồng (0,02%), bán đấu giá công khai 23.965 tỷ đồng (15%).

- Khi thực hiện bán cổ phần lần đầu, bên cạnh các doanh nghiệp bán hết số cổ phần theo phương án được phê duyệt như các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, 03 doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Dầu Việt Nam, CT TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn), Tổng công ty Lương thực miền Nam thì còn một số doanh nghiệp tỷ lệ bán còn rất thấp so với phương án đã duyệt như: Tổng công ty Phát điện 3 (chỉ đạt 3%); Tổng công ty Công ty Sông Đà (chỉ đạt 0,8%); Tập đoàn Cao su Việt Nam (chỉ đạt 21%); Công ty TNHH MTV Lệ Ninh Quảng Bình (chỉ đạt 4%).

c) Trong 11 tháng đầu năm 2018, có 12 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa, trong đó có 03 doanh nghiệp thuộc danh sách cổ phần hóa năm 2017 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại công văn số 991/QĐ-TTg là: Tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam (VTV cab), Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp và Công ty TNHH MTV Cấp nước Kon Tum.

Tổng giá trị doanh nghiệp của 12 doanh nghiệp là 29.747 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn nhà nước là 15.413 tỷ đồng. Tổng vốn điều lệ theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt là 18.348 tỷ đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 11.158 tỷ đồng (61%); bán cho nhà đầu tư chiến lược 2.289 tỷ đồng (13%); đấu giá công khai 4.791 tỷ đồng (26%), số còn lại bán cho người lao động là 99 tỷ đồng (0,45%) và tổ chức công đoàn 5 tỷ đồng (0,03%).

Trong số 12 doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án cổ phần hóa, có 02 doanh nghiệp báo cáo tình hình thực hiện bán cổ phần lần đầu là Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Vạn Tường (Quân khu 5) và Tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam (VTV cab), tuy nhiên VTV cab bán đấu giá không thành công.

------------------

Nguồn: Tài liệu phục vụ Hội nghị Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước ngày 21/11/2018


[1] (1)Công ty TNHH MTV Xây lắp và vật liệu xây dựng Đồng Tháp, (2)Công ty TNHH MTV Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp, (3)Công ty TNHH MTV Môi trường và CTĐT Bắc Ninh,(4)Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tuyên Quang,(5)Công ty TNHH MTV Cấp nước Vĩnh Long,(6)Công ty TNHH MTV Công trình công cộng Vĩnh Long,(7)Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Tuyên Quang.

[2] (1) Tổng công ty Phát điện 3 (Tập đoàn Điện lực Việt Nam); (2) Công ty mẹ: Tổng công ty ĐTPT đô thị và khu công nghiệp (IDICO); (3) Công ty mẹ: Tổng công ty Công ty Sông Đà; (4)Tổng công ty Lương thực miền Nam;

(5) Công ty TNHH Dịch vụ Truyền hình Viễn  thông VN; (6) Công ty TNHH MTV In Bắc Cạn; (7)Công ty TNHH một thành viên Môi trường Đô thị An Giang; (8) Tổng công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp – Becamex; (9) Tổng công ty Thương mại và Xuất nhập khẩu Thanh Lễ;(10) Công ty TNHH MTV cấp nước Sóc Trăng; (11) Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Sóc Trăng;(12) Công ty TNHH MTV KD nước sạch Hưng Yên;(13) Công ty TNHH MTV KD nước sạch Nam Định; (14) Công ty TNHH MTV Đăng kiểm phương tiện GTVT Hà Tĩnh; (15) Công ty TNHH MTV DL - TM Kiên Giang; (16) Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Lâm Đồng; (17)Tổng công ty Thương mại Hà Nội.

 

 

Trích nguồn:NCIF
Tác giả: Ban biên tập (tổng hợp)
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Tìm kiếm

Số lượt truy cập : 1097202