Tin Kinh tế- xã hội  > Môi trường

Biện pháp và phương án giảm phát thải khí nhà kính trong một số lĩnh vực phát thải ở Việt Nam

Cập nhật lúc: 27/12/2018 09:00:00 AM

Là một trong những nước đang phát triển, Việt Nam đã nhanh chóng tham gia cam kết với các tổ chức quốc tế, như ký kết Công ước khung, Nghị định thư Kyoto, tham gia dự án Cơ chế phát triển sạch (Clean Development Mechanism – CDM). Năm 2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1775/QĐ-TTg phê duyệt Đề án quản lý phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, quản lý các hoạt động kinh doanh tín chỉ các-bon ra thị trường thế giới. Quyết định này đã đề cập một số biện pháp giảm thiểu cụ thể cho các lĩnh vực phát thải khí nhà kính chính, gồm: lĩnh vực năng lượng và giao thông vận tải; lĩnh vực nông nghiệp; lĩnh vực sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất, lâm nghiệp; lĩnh vực chất thải. Dưới đây là tổng hợp một số giải pháp, phương án giảm phát thải khí nhà kính trong 3 lĩnh vực nông nghiệp, sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất lâm nghiệp và năng lượng và xây dựng:

  1. Trong lĩnh vực nông nghiệp

Thứ nhất, áp dụng kỹ thuật Giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất thông qua quản lý‎ dinh dưỡng theo vùng đặc thù với nguyên tắc bón phân đúng với nhu cầu của cây trồng theo từng giai đoạn sinh trưởng; bón đúng tỷ lệ các chất dinh dưỡng để nâng cao hiệu suất sử dụng, giảm thất thoát ra môi trường, trong đó có phát thải N20;

Thứ hai, giảm phát thải thông qua ứng dụng giải pháp ba giảm, ba tăng (3G3T) cũng được Việt Nam áp dụng cùng với giải pháp sử dụng các giống chín sớm (ngắn ngày); canh tác tối thiểu; chuyển đổi cơ cấu sản xuất, hoặc sử dụng than sinh học.

Một giải pháp nữa là thông qua ứng dụng hệ thống thâm canh lúa cải tiến (SRI). Phát thải CH4 từ canh tác SRI tại hầu hết các tỉnh đều thấp hơn so với canh tác truyền thống (tỉnh Lào Cai phát thải CH4 giảm đến 50%). Tuy nhiên, xét vế yếu tố phát thải, SRI làm giảm CH4, song lại làm tăng N2O.

Ngoài ra, hai phương án giảm nhẹ khí nhà kính trong nông nghiệp cũng được xây dựng để giảm phát thải khí nhà kính gồm:

-Phương án 1 là áp dụng nông lộ phơi, tưới khô ướt xen kẽ hoặc hệ thống canh tác lúa cải tiến. Tiềm năng giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của phương án này là 1,47 triệu tấn CO2 tương đương. 

-Phương án 2 là tái sử dụng phế phụ phẩm lúa làm phân ủ compost. Theo phương án này, tiềm năng giảm nhẹ phát thải khí nhà kính là 9,34 triệu tấn CO2 tương đương. Giảm phát thải thông qua ủ compost được đánh giá là giải pháp có tiềm năng cao nhất trong giảm phát thải khí nhà kính.

  1. Trong lĩnh vực sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất lâm nghiệp

Trong lĩnh vực này, có 3 phương án giảm nhẹ phát thải khí nhà kính được xây dựng với tổng tiềm năng giảm phát thải là 792 triệu tấn CO2:

-Phương án “Trồng rừng hỗn giao các loài cây bản địa gỗ lớn theo phương thức trồng tập trung”, một triệu ha các loài cây Giổi xanh, Sao đen và Giáng hương được trồng trong vòng 10 năm, tiềm năng tăng cường bể hấp thụ khí nhà kính là 504,17 triệu tấn CO2

-Phương án “Khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh rừng kết hợp trồng bổ sung cây bản địa dưới tán rừng”, 0,5 triệu ha các loài cây Sao đen, Lim xanh được trồng trong vòng năm năm, tiềm năng tăng cường bể hấp thụ khí nhà kính là 151,29 triệu tấn CO2

-Phương án “Quản lý rừng cộng đồng theo chủ trương xã hội hóa nghề rừng kết hợp trồng bổ sung cây bản địa dưới tán rừng”, với loài cây được trồng dưới tán là Song mây và Sa nhân trong vòng năm năm đầu. Tiềm năng tăng cường bể hấp thụ khí nhà kính là 137,30 triệu tấn CO2

  1. Trong lĩnh vực năng lượng và xây dựng

Các phương án giảm nhẹ khí nhà kính trong lĩnh vực năng lượng được xây dựng dựa trên kịch bản phát triển thông thường (Business as usual - BAU). Các phương án giảm nhẹ được xem xét, đánh giá hiệu quả, chi phí gia tăng, tiềm năng và lợi ích giảm phát thải so với BAU. Tổng tiềm năng giảm phát thải trong lĩnh vực năng lượng là 237,303 triệu tấn CO2 tương đương. Cụ thể là:

-Sử dụng điều hòa nhiệt độ có hiệu suất cao, tiềm năng giảm phát thải là 39,1 triệu tấn CO2 tương đương

-Chuyển đổi sử dụng khí hóa lỏng thay xăng trong giao thông vận tải, tiềm năng giảm phát thải là 4,7 triệu tấn CO2 tương đương

-Chuyển đổi sử dụng ethanol thay xăng trong giao thông vận tải, giảm được 12,3 triệu tấn CO2 tương đương

-Phát triển nhiệt điện sinh khối, giảm được 57,3 triệu tấn CO2 tương đương

-Phát triển thủy điện nhỏ, giảm được 55,7 triệu tấn CO2 tương đương

-Phát triển điện gió, 68,1 triệu tấn CO2 tương đương

Ngoài ra, mô hình Hệ thống quy hoạch các dạng năng lượng thay thế dài hạn (LEAP) được sử dụng để xây dựng các phương án giảm nhẹ khí nhà kính trong năng lượng. Mô hình LEAP cho phép phân tích cung cầu năng lượng - môi trường của hệ thống năng lượng, bao gồm: nguồn năng lượng sơ cấp, chuyển hóa, phân phối và sử dụng năng lượng trên cơ sở các giả định đầu vào về dân số, phát triển kinh tế, công nghệ, giá năng lượng.

Để hạn chế lượng khí phát thải, Bộ Công Thương đang đẩy mạnh triển khai chiến lược tăng trưởng xanh trong đó nổi bật nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia về “Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”; Đề án “Phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn 2055”; Dự án “Nâng cao năng lực cho các ngành công nghiệp và thương mại Việt Nam nhằm kiểm soát phát thải khí nhà kính và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu”...

Kết luận

Trong bối cảnh phát triển toàn cầu hóa hiện nay, tất cả các nước trên thế giới đang phải đối mặt với vấn đề nghiêm trọng - biến đổi khí hậu. Trong đó, sự gia tăng phát thải khí nhà kính được coi là nguyên nhân góp phần làm trầm trọng các hiện tượng thời tiết cực đoan. Là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, Việt Nam đang tích cực tìm kiếm những giải pháp để thích nghi với biến đổi khí hậu. Do vậy, các biện pháp quản lý hiệu quả khí nhà kính không chỉ giúp Việt Nam thực hiện hiệu quả những nội dung, nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu, mà còn là cơ hội để Việt Nam thu hút các nguồn lực quốc tế trong việc ứng phó, thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển nền kinh tế ít cac-bon.

---------------------

Tài liệu tham khảo

Bộ Tài nguyên và Môi trường (2014). Báo cáo cập nhập hai năm một lần lần thứ nhất của Việt Nam cho Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu, Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam, Hà Nội

Trích nguồn:NCIF
Tác giả: Hà Linh (Ban Tổng hợp)
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Số lượt truy cập : 1097202