Tin Kinh tế- xã hội  > Doanh nghiệp

Thực trạng doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ của Việt Nam giai đoạn 2011 – 2016

Cập nhật lúc: 28/11/2018 11:00:00 AM

Quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp luôn luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức. Số liệu từ Điều tra doanh nghiệp trong giai đoạn 2011 – 2016 cho thấy tỷ lệ thua lỗ của các doanh nghiệp Việt Nam đang có xu hướng tăng trong thời gian qua, trong đó đặc biệt cao ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước và các doanh nghiệp siêu nhỏ.

Bảng 1. Tỷ lệ doanh nghiệp thua lỗ chung và chia theo ngành

                                                                     Đơn vị: %

Nguồn: Tính toán dựa trên số liệu Điều tra doanh nghiệp giai đoạn 2011 – 2016 của Tổng cục Thống kê

Giai đoạn 2011-2018, theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, số lượng doanh nghiệp đăng ký mới tăng mạnh, nhưng số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh cũng ở mức cao tương ứng, lý do là không phải doanh nghiệp nào cũng kinh doanh có lãi để có thể tồn tại. Theo số liệu từ Điều tra doanh nghiệp[1], tỷ lệ doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ (thể hiện qua chỉ số lợi nhuận sau thuế âm) ở Việt Nam thời gian qua khá cao. Năm 2016, tỷ lệ này vào khoảng 45,99%, tăng nhẹ so với mức 41,62% vào năm 2011.

Xét theo loại hình sở hữu, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước có tỷ lệ doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ nhìn chung cao hơn so với khu vực doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nhà nước. Khối doanh nghiệp FDI có tỷ lệ doanh nghiệp thua lỗ ổn định ở khoảng hơn 40% trong cả giai đoạn 2011 - 2016. Khối doanh nghiệp nhà nước có tỷ lệ thua lỗ thấp nhất trong 3 khối và có xu hướng giảm trong cả giai đoạn 2011 - 2016.

Xét theo quy mô, nhìn chung các doanh nghiệp quy mô lớn hơn có tỷ lệ thua lỗ thấp hơn so với các doanh nghiệp quy mô nhỏ hơn. Các doanh nghiệp siêu nhỏ có tỷ lệ thua lỗ rất cao (53,34% trong năm 2016) so với các nhóm doanh nghiệp còn lại cho thấy bộ phận này rất dễ gặp rủi ro, thua lỗ, phá sản.

Xét theo ngành, những ngành có tỷ lệ thua lỗ cao nhất là giáo dục và đào tạo, ngành dịch vụ khác, kinh doanh bất động sản. Những ngành có tỷ lệ thua lỗ thấp nhất là nông nghiệp, sản xuất điện, hoạt động tài chính ngân hàng và bảo hiểm. Mặc dù có tỷ lệ thua lỗ thấp, nhưng các ngành này chưa chắc đã là lĩnh vực hấp dẫn đầu tư vì điều này còn phụ thuộc và tỷ suất lợi nhuận của ngành.

Kết quả trên chỉ ra bộ phận doanh nghiệp ngoài nhà nước và bộ phận doanh nghiệp quy mô siêu nhỏ là 02 khu vực đang gặp nhiều khó khăn nhất trong nền kinh tế, và cần nhiều hơn chính sách hỗ trợ của Chính phủ. Theo đó, Chính phủ cần có chính sách như hỗ trợ tài chính và hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp nhỏ và vừa cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh; chính sách đào tạo cho các chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa, chính sách khởi nghiệp sáng tạo... Đối với các ngành, một số ngành có tỷ lệ thua lỗ cao như giáo dục và đào tạo, ngành dịch vụ khác, kinh doanh bất động sản, Chính phủ cần có giải pháp cụ thể hơn để cải thiện hiệu quả hoạt động cho các doanh nghiệp trong ngành này./.

 


[1] Một cuộc điều tra quy mô lớn của Tổng cục Thống kê được thực hiện hàng năm có đối tượng bao gồm các doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở trực thuộc doanh nghiệp thuộc đối tượng điều tra có địa điểm hoạt động trên phạm vi toàn quốc, hoạt động trong tất cả các ngành được quy định trong hệ thống ngành kinh tế quốc dân

 

Trích nguồn:NCIF
Tác giả: Nguyễn Việt Dũng (Ban TTDN và TT)
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Tìm kiếm

Số lượt truy cập : 1097202