Nghiên cứu > Hợp tác quốc tế

Hội thảo khoa học quốc tế: “Một số định hướng tái cơ cấu kinh tế Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0”

Cập nhật lúc: 22/11/2018 03:00:00 PM

Hội thảo khoa học quốc tế thường niên 2018 với chủ đề “Một số định hướng tái cơ cấu kinh tế Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0” do Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia (NCIF), Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cơ quan viện trợ Ai-len (Irish Aid) đã diễn ra tại Hà Nội, sáng 22/11.

Đây là hội thảo khoa học quốc tế thường niên do NCIF phối hợp với Irish Aid thực hiện kể từ năm 2009. Hội thảo nằm trong khuôn khổ Chương trình chia sẻ kinh nghiệm phát triển do Chính phủ Ailen tài trợ (Chương trình IDEAS).

Chủ tọa của hội thảo từ trái sang: TS. Conor O’Toole, Viện nghiên cứu kinh tế-xã hội Ailen; TS.Lương Văn Khôi, Phó Giám đốc NCIF; TS. Trần Hồng Quang, Giám đốc NCIF; TS. Lê Huy Khôi, Phòng Nghiên cứu và Dự báo thị trường, Viện Nghiên cứu chiến lược chính sách công thương, Bộ Công thương.

Thành phần tham dự Hội thảo, về phía Ailen có Bà Elisa Cavacece, Đại diện Đại sứ quán Ailen tại Việt Nam, TS. Conor O’Toole, Viện nghiên cứu kinh tế-xã hội Ailen; về phía NCIF có ông Trần Hồng Quang, Giám đốc NCIF, ông Lương Văn Khôi, Phó Giám đốc NCIF, ông Đặng Xuân Quang, Phó Giám đốc NCIF cùng các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước cùng các cơ quan thông tấn báo chí.

Ông Trần Hồng Quang, Giám đốc NCIF phát biểu khai mạc hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Ông Trần Hồng Quang, Giám đốc NCIF cho biết: Kinh tế Việt Nam đang bước vào thời kỳ chuyển đổi quan trọng gắn với tái cơ cấu, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế dựa trên các đột phá về giáo dục – đào tạo, khoa học công nghệ và phát triển kinh tế tư nhân. Hơn nữa, Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với sự kết hợp của công nghệ trong các lĩnh vực vật lý, số hóa và sinh học tạo ra những khả năng hoàn toàn mới và có tác động sâu sắc đối với các hệ thống chính trị, xã hội, kinh tế của thế giới. Đổi mới công nghệ, được thúc đẩy và hỗ trợ bởi cuộc cách mạng thông tin sẽ làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất và thương mại.

Ông còn nhấn mạnh thêm khi một số quốc gia đặt trọng tâm vào các ngành sản xuất công nghiệp như Trung Quốc, Cộng hòa liên bang Đức, Hoa Kỳ, Singapore, Thái Lan …và đối với Việt Nam, dù xuất phát điểm thấp nhưng có tiềm năng và cơ hội lớn, để hưởng lợi tối đa từ cuộc cách mạng công nghiệp mới và phát triển bền vững cần có những định hướng phù hợp, khả thi về tái cơ cấu kinh tế gắn với Cách mạng công nghiệp 4.0.

Đại diện đại sứ quán Ailen tại Việt Nam đánh giá cao tính thời sự và tầm quan trọng của hội thảo. Bà Elisa Cavacece cho rằng Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ mang lại nhiều cơ hội cho nhiều lĩnh vực, bao gồm các ngành đầu tư, thương mại và kinh doanh, giáo dục và dịch vụ và chúng ta đang đứng trước sự thay đổi nhanh chóng của khoa học công nghệ, đặc biệt chịu sự ảnh hưởng mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, cơ hội là rất lớn nhưng thách thức cũng không hề nhỏ.

Bà Elisa Cavacece, Đại diện đại sứ quán Ailen tại Việt Nam phát biểu tại Hội thảo.

Bà Elisa Cavacece bày tỏ quan hệ giữa Việt Nam và Ailen trong 20 năm qua rất tốt đẹp, hai bên đã có những hợp tác rất hiệu quả, đặc biệt là hợp tác trong việc chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội.

“Ailen sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế xã hội cho Việt Nam thông qua các hợp tác nghiên cứu”, bà Elisa Cavacece nhấn mạnh.

Hội thảo là diễn đàn mở để các nhà khoa học trong và ngoài nước, các nhà quản lý công bố, trao đổi các kết quả nghiên cứu mới nhất về

Hội thảo lần này được lắng nghe 3 tham luận: 

TS Lương Văn Khôi, Phó Giám đốc NCIF trình bày tham luận.

(1) Báo cáo tổng quan các vấn đề tái cơ cấu kinh tế trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 do TS. Lương Văn Khôi, Phó Giám đốc NCIF trình bày.

TS Lương Văn Khôi nhấn mạnh đến các yếu tố làm nên cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Sự chuyển dịch cơ cấu lao động Việt Nam trong tiến trình phát triển của cuộc cách mạng CN 4.0; 4 nhóm ngành có thể phải thay đổi nghề nghiệp: nhân viên bán hàng, thợ vận hành, lao động có kỹ năng trong nông nghiệp, lao động giản đơn, sẽ có 8-16 triệu lao động bị ảnh hưởng bởi 4.0. Sẽ có 7 lĩnh vực chịu ảnh hưởng của 4.0: Nông lâm nghiệp và thuỷ sản, công nghiệp chế biến chế tạo, bán buôn và bán lẻ, vận tải kho bãi, giáo dục đào tạo, y tế, nghệ thuật giải trí. Về vấn đề thu hút FDI, TS Lương Văn Khôi cho biết: cần có “chiến lược FDI thế hệ mới” để giải quyết những tồn tại của FDI trong thời gian qua; đảm bảo cải thiện tình hình đầu tư; chuyển tiếp thành công sang môi trường kinh doanh 4.0; tăng số lượng và tỷ lệ dự án FDI nên rất cần thu hút FDI vào các lĩnh vực thân thiện với môi trường, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là các ngành nghề mới trên nền tảng 4.0 như in 3D…

TS. Lê Huy Khôi, Phòng Nghiên cứu và Dự báo thị trường, Viện Nghiên cứu chiến lược chính sách công thương, Bộ Công thương trình bày tham luận tại Hội thảo.

(2) Định hướng và giải pháp phát triển ngành công thương trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 do TS. Lê Huy Khôi, Bộ Công thương trình bày.

Tham luận phân tích tác động tới công nghiệp,thương mại: 4.0 tác động tới thị trường xuất nhập khẩu của Việt Nam và chỉ ra những thách thức cụ thể: Nhận thức về 4.0 của cộng đồng các doanh nghiệp còn hạn chế; Hạ tầng kỹ thuật ứng dụng CNTT trong các DN chưa đáp ứng được cho 4.0; Những yếu kém nội tại của các doanh nghiệp; Gia tăng tỷ lệ thất nghiệp đặc biệt là lao động giản đơn trong các ngành như da giầy, dệt may, điện tử; Đầu tư vào khoa học công nghệ ; Để đạt được điều này cần phải có chính sách hỗ trợ cụ thể từ Chính phủ; Vậy nên, để đạt được hiệu quả thật sự thì có những ngành hàng cần được áp dụng khoa học một cách hợp lý. Phương pháp và cách thức thực hiện cần phải được sử dụng hài hoà; Cần cơ quan tư vấn độc lập, cơ quan tư pháp, tham gia hoạch định đưa ra những chính sách phù hợp.

TS. Conor O’Toole, Viện nghiên cứu kinh tế-xã hội Ailen trình bày tham luận tại Hội thảo. 

(3) Đổi mới, năng suất và nền kinh tế số ở Ailen do TS. Conor O’Toole trình bày.

TS. Conor O’Toole đã đưa ra những thành tựu của Ailen đã đạt được và nêu ra những kinh nghiệm cho Việt Nam cụ thể: Các hộ gia đình và doanh nghiệp đều tìm kiếm những khả năng tối đa từ chuyển đổi từ nền kinh tế số; Cung cấp nền tảng cho hiệu suất của Ailen; Sử dụng tiêu chuẩn Châu Âu như một thước đo cho Ailen và khám phá những xu hướng tương quan; Phác họa báo cáo về nền kinh tế số và xã hội châu Âu. Báo cáo theo dõi tiến trình bởi các quốc gia thành viên theo thuật nghĩa số hóa của mình.

Để đạt được những kết quả và thành tựu như hiện nay, Ailen đã áp dụng những chính sách quan trọng, cụ thể: Giáo dục STEM (Khoa học, Kỹ thuật, Kiến trúc sư và Toán học) được khuyến khích trong giáo dục phổ thông và giáo dục đại học; Số liệu mở; Doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng dịch vụ điện tử; Dịch vụ công số hóa

Tuy nhiên với dưới 50% dân số trưởng thành chấp nhận kỹ năng số hóa – Thiếu hụt kỹ năng ICT và việc mở rộng nhưng chưa đủ hiệu quả về tốc độ hoặc bao trùm về mặt địa lý (nhiều khu vực nông thôn chưa được phổ cập ICT) vẫn là trở ngại khiến Ailen chưa thực sự tốt trong một số ngành khác.

Để đảm bảo đươc hiệu quả, Ailen cũng đã có nhiều chính sách quan trọng cho sự chuyển đổi: Giáo dục và đào tạo tốt, đặc biệt là trong khoa học và công nghệ; Đảm bảo môi trường đầu tư ổn định và quản lý tài chính công tốt; Đầu tư có trọng điểm vào cơ sở hạ tầng công sang hàng hóa và con người. Cũng như đầu tư vào IT/băng thông; Một thị trường tài chính đầy đủ có thể cung cấp cả tín dụng và quỹ mạo hiểm cho đổi mới sáng tạo của Doanh nghiệp vừa và nhỏ; Đầu tư vào nghiên cứu và công nghệ chia sẻ

Hội thảo cũng nhận được rất nhiều bình luận, cũng như góp ý cho các bài tham luận. Nhìn chung, các ý kiến nhận xét đều cho rằng các bài trình bày khá toàn diện, các số liệu được thu thập từ các cơ quan hữu quan đáng tin cậy, nhiều thông tin vô cùng quan trọng, hữu ích và có tính thời sự trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang xảy ra mạnh mẽ khi để nền kinh tế số vận hành hiệu quả thì song hành với đó là việc phát triển KT-XH. Đặc biệt, để có thể áp dụng được hiệu quả các ngành nghề, lĩnh vực trong cuộc cách mạng 4.0 này. Nhiều ý kiến còn muốn hiểu rõ thêm về việc Ailen đã ứng dụng công nghệ thông tin vào nông nghiệp như thế nào để gia tăng tỉ trọng và năng suất. Qua đó, khi áp dụng các mô hình tiên tiến vào Việt Nam sẽ có những trở ngại và thuận lợi như thế nào; Việc thu hút các doanh nghiệp hàng đầu ở Ailen cũng rất thành công, vậy Chính phủ làm thế nào để lan truyền trí thức từ các ngành công nghiệp hàng đầu? Sự kết nối giữa doanh nghiệp quốc nội và doanh nghiệp FDI ra sao để mang lại hiệu quả tốt nhất; Hơn nữa, cách thức hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ xúc tiến thương mại cũng là vấn đề mà Việt Nam cần được học hỏi bởi các doanh nghiệp thiếu thông tin thị trường nên Việt Nam chưa đạt được hiệu quả như mong muốn.

Kết luận tại Hội thảo, Giám đốc NCIF, TS. Trần Hồng Quang cảm ơn sự góp mặt của các Quí vị đại biểu, các cơ quan trong và ngoài nước, cơ quan thông tấn báo chí, đặc biệt các nhà nghiên cứu đã đưa ra những ý kiến đóng góp quý báu cho Hội thảo. Các nhóm nghiên cứu sẽ tiếp thu tối đa những ý kiến của các bình luận để có được sản phẩm tối ưu trình Bộ Kế hoạch đầu tư xây dựng Chương trình Chiến lược quốc gia CMCN 4.0

Hội thảo diễn ra thành công tốt đẹp và kết thúc vào 12h cùng ngày.

Một số hình ảnh tại Hội thảo: 

 

Trích nguồn:NCIF
Tác giả: BBT
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Số lượt truy cập : 1097202