Tin Kinh tế- xã hội  > Môi trường

Hiệu quả tài nguyên và phát triển bền vững

Cập nhật lúc: 07/09/2018 09:00:00 AM

Giai đoạn 2000 – 2016, kinh tế Việt Nam liên tục tăng trưởng với tốc độ tương đối khá, tốc độ tăng trưởng trung bình thời kỳ này là 6,38%, đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, bước vào nhóm nước đang phát triển có mức thu nhập trung bình thấp (GSO-2011). Tuy nhiên, phần lớn sự tăng trưởng kinh tế dựa trên sự khai thác mạnh mẽ các nguồn tài nguyên thiên nhiên (WB 2011), thiếu bền vững và dẫn đến tình trạng suy kiệt các nguồn tài nguyên.

Nhận thức được điều này, Chính phủ đã đề ra các mục tiêu chiến lược để thúc đẩy nền kinh tế xanh và phát triển bền vững, cụ thể là Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020, trong đó sử dụng hiệu quả tài nguyên là một trong những mục tiêu và định hướng ưu tiên của chiến lược. Khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm và bền vững tài nguyên thiên nhiên góp phần bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường; bảo đảm các nguồn lực cho phát triển trong tương lai, hướng tới phát triển bền vững.

Hiệu quả tài nguyên là một phương thức để phân phối nhiều hơn với đầu vào ít hơn; làm gia tăng giá trị kinh tế tổng hợp bằng cách sử dụng tài nguyên năng suất hơn qua vòng đời. Nó yêu cầu sử dụng tài nguyên một cách bền vững, trong ranh giới dài hạn của trái đất. Điều này bao gồm việc tối thiểu hóa các tác động của sử dụng một loại tài nguyên tới các loại tài nguyên khác, bao gồm cả môi trường (EC 2011). Theo UNEP (2012) hiệu quả tài nguyên là đảm bảo các loại tài nguyên thiên nhiên được sản xuất, chế biến, và tiêu dùng bền vững hơn, giảm các tác động môi trường từ việc tiêu dùng và sản xuất sản phẩm qua các vòng đời.

Cải thiện hiệu quả tài nguyên hay sử dụng tài nguyên hiệu quả trong ngắn và trung hạn sẽ đem lại (EC 2011):

1) Gia tăng năng suất: các doanh nghiệp giảm được chi phí và do đó cải thiện tính cạnh tranh;

2) Tăng trưởng và tạo việc làm: hiệu quả tài nguyên khuyến khích (hoặc dựa trên) đổi mới sinh thái và cải thiện năng suất của nền kinh tế sẽ cải thiện tăng trưởng và triển vọng công việc ở cấp độ kinh tế vĩ mô;

3) Những lợi ích và khả năng phục hồi của môi trường: cải thiện hiệu quả tài nguyên hỗ trợ trong việc bảo vệ môi trường, làm giảm áp lực lên nguồn vốn tự nhiên (đa dạng sinh học và hệ sinh thái). Đối với một số tài nguyên (chủ yếu là tài nguyên tái tạo), hiệu quả tài nguyên có thể giúp đảo ngược xu hướng không bền vững (ô nhiễm). Giảm sử dụng nguyên liệu đầu vào làm giảm tác hại đến môi trường, và do đó cải thiện khả năng phục hồi của hệ sinh thái và khả năng đối phó với các mối nguy hại tự nhiên.

4) Tính ổn định kinh tế vĩ mô: bằng cách giảm vấn đề an ninh nguồn cung, biến động thị trường trong các loại tài nguyên quan trọng và do đó giảm các áp lực từ việc bất đối xứng. Nó cũng có thể hỗ trợ cải cách tài chính.

Có thể thấy, việc sử dụng tài nguyên hiệu quả sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cũng như làm dễ dàng hơn việc hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững của nền kinh tế.

--------------------------

Tài liệu tham khảo

1. EC (2011). Analysis associated with the Roadmap to a Resource Efficient Europe, Brussels.

2. GSO (2011). Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam mười năm 2001 - 2010. Hà Nội, NXB Thống kê.

3. Quyết định số 1393/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 25/09/2012 phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh.

4. United Nations Environment Programme (2012). Global Outlook on Sustainable Consumption and Production Policies: Taking action together. Nairobi: UNEP.

5. WB (2011). Báo cáo phát triển Việt Nam 2011: Quản lý tài nguyên thiên nhiên. Báo cáo chung của các Đối tác Phát triển cho Hội nghị Nhóm Tư vấn Các nhà Tài trợ cho Việt Nam. Hà Nội, Ngân hàng Thế giới: 169.

Trích nguồn:NCIF
Tác giả: Trần Thị Phương Ly (Ban Tổng hợp)
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Tìm kiếm

Số lượt truy cập : 1097202