Nghiên cứu > Đề tài khoa học > Đề tài cấp Bộ

Bảo vệ đề tài cấp Bộ "Đánh giá tác động của nhập khẩu từ Trung Quốc đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp chế tạo Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015”

Cập nhật lúc: 05/07/2018 03:00:00 PM

Ngày 5/8/2018, Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia đã tổ chức bảo vệ đề tài khoa học cấp Bộ "Đánh giá tác động của nhập khẩu từ Trung Quốc đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp chế tạo Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015” do TS Đặng Đức Anh làm chủ nhiệm.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu Đề tài cấp Bộ. 

Với mục tiêu nghiên cứu tổng quan lý luận và đưa ra các bằng chứng thực nghiệm về tác động thương mại quốc tế và tác động nhập khẩu từ Trung Quốc đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, nhóm nghiên cứu đã sử dụng phương pháp tổng hợp tài liệu, rà soát chính sách; phương pháp thống kê mô tả và phân tích so sánh định lượng để đánh giá tác động của thâm nhập nhập khẩu của Trung Quốc đến doanh thu, lợi nhuận, việc làm, cơ cấu lao động, đổi mới công nghệ và nâng cao chất lượng sản phẩm của các doanh nghiệp chế tạo vừa và nhỏ của Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015 và từ đó đưa ra khuyến nghị chính sách.

Kết cấu của Đề tài bao gồm 3 chương.

(1) Chương I xem xét về cơ sở lý luận về tác động của thương mại với Trung Quốc đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

(2) Chương II đánh giá tác động của nhập khẩu từ Trung Quốc đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp chế tạo của Việt Nam trong giai đoạn 2011-2015.

(3) Chương III xem xét đến định hướng phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp chế tạo và đưa ra khuyến nghị chính sách.

Tại buổi làm việc, các chuyên gia phản biện trong hội đồng đều có chung nhận định đề tài đã đáp ứng được mục tiêu đề ra và đề tài cũng khá thiết thực trong bối cảnh quan hệ thương mại Việt- Trung đang có nhiều chuyển biến; Nội dung của đề tài khá rõ ràng; Đề tài được đánh giá cao khi có khung lý thuyết rõ ràng, mạch lạc, lồng ghép kinh nghiệm quốc tế và kết hợp phương pháp định lượng, định tính nhằm cụ thể hóa những thực chứng cụ thể và từ đó đưa ra gợi ý chính sách cho các doanh nghiệp Việt Nam có những bước đổi mới để đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực chế biến, chế tạo.

Kết luận buổi bảo vệ, PGS. TS Nguyễn Khắc Minh, Phó Viện trưởng, Viện Toán và các khoa học ứng dụng (Chủ tịch hội đồng) đã có kết luận, nhìn chung đề tài đã đáp ứng được các yêu cầu đề ra. Hội đồng đánh giá cao các kết quả của nhóm nghiên cứu và khả năng ứng dụng của đề tài vào thực tiễn điều hành kinh tế của Nhà nước. Đồng thời cùng đồng thuận với ý kiến hội đồng nghiệm thu là đề tài đạt kết quả Xuất sắc.

---------------------------------------------------------------------

Trích nguồn:NCIF
Tác giả: BBT
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Số lượt truy cập : 1097202