Nghiên cứu > Đề tài khoa học > Đề tài cấp Bộ

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu thực trạng thiếu hụt nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam đến năm 2025”

Cập nhật lúc: 03/07/2018 03:00:00 PM

Ngày 3/7/2018 Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia vừa tổ chức buổi nghiệm thu cấp Bộ của đề tài khoa học “Nghiên cứu thực trạng thiếu hụt nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam đến năm 2025”.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

Đề tài do Thạc sỹ Nguyễn Thị Minh Hiền làm chủ nhiệm. Đề tài tiến hành nghiên cứu, phân tích thực trạng nguồn nhân lực đã qua đào tạo (phía cung) và nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực này trong giai đoạn 1996-2016 (phía cầu), đánh giá thực trạng và đưa ra dự báo cung lao động thiếu hụt nguồn nhân lực đã qua đào tạo và đưa ra giải pháp thực hiện việc đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Để đạt được mục tiêu đã đề ra của Đề tài, nhóm nghiên cứu đã sử dụng phương pháp đánh giá, xây dựng mô hình kinh tế lượng, phân tích hệ thống, so sánh và phương pháp chuyên gia để làm rõ các vấn đề như: Thực trạng đào tạo nguồn nhân lực của Việt Nam giai đoạn 1999-2016 và các chỉ số phản ánh thực trạng đào tạo đã đáp ứng cho phát triển kinh tế - xã hội; Trình độ đào tạo nào còn thiếu, trình độ đào tạo nào đã thừa so với nhu cầu của xã hội. Trong từng lĩnh vực kinh tế, trình độ đào tạo nào còn thiếu, trình độ nào đã thừa so với nhu cầu của xã hội. Trong giai đoạn 2017-2025 nguồn nhân lực của Việt Nam sẽ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội ra sao và để đạt được mức phát triển như các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đề ra thì cần phải đào tạo trình độ nào, số lượng bao nhiêu và cụ thể ưu tiên cho lĩnh vực nào.

Tại buổi nghiệm thu, các chuyên gia đã có những nhận xét khách quan và đánh giá cao sự nỗ lực của nhóm nghiên cứu. Nhìn chung, các thành viên trong Hội đồng đều nhất trí rằng nhóm thực hiện đề tài đã làm việc nghiêm túc, tiếp thu chỉnh sửa những nội dung đã được các chuyên gia góp ý. Các kết quả đạt được của dự tài được đánh giá cao. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu - PGS. TS. Trần Thị Thái Hà, Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực – Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo, đưa ra kết luận hội đồng nhất trí nghiệm thu và đề tài được xếp loại Xuất sắc.

Trích nguồn:NCIF
Tác giả: BBT
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Số lượt truy cập : 1097202