Tin Kinh tế- xã hội  > Sự kiện nổi bật

Hội nghị Trung ương 7 khoá XII: Kỳ vọng về một kỳ họp đổi mới mạnh mẽ

Cập nhật lúc: 29/05/2018 03:00:00 PM

Sau 6 ngày làm việc trách nhiệm, hiệu quả, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khoá XII đã để lại nhiều dư âm sâu sắc về một kỳ họp đổi mới mạnh mẽ, quyết định những vấn đề then chốt chiến lược của Đảng; định hướng chủ trương mới để hoàn thiện chính sách về tiền lương và bảo hiểm xã hội nhằm ngày càng bảo đảm tốt hơn chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Sau một tuần diễn ra, Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đã họp phiên bế mạc ngày 12/5, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Hội nghị cũng thông qua nội dung cơ bản 3 Nghị quyết quan trọng về công tác cán bộ, chính sách tiền lương và chính sách bảo hiểm xã hội.

Xác định công tác cán bộ có ý nghĩa lâu dài, then chốt, quyết định định hướng, phát triển cũng như mọi quyết sách, điều hành trong các lĩnh vực, Hội nghị đã nhất trí ban hành Nghị quyết của Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030 và tầm nhìn trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045.

Nhìn lại công tác cán bộ vừa qua, với hàng loạt vụ việc sai phạm được đưa ra mạnh mẽ, kịp thời và những xử lý nghiêm minh, có sức ngăn chặn, răn đe, được sự ủng hộ của nhân dân…  đã cho thấy đây là công tác được Đảng, Nhà nước và nhân dân quan tâm, theo dõi sát sao. Vì vậy, Nghị quyết về công tác cán bộ tại Hội nghị lần này một lần nữa xác định quyết tâm trong công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, có bản lĩnh, đạo đức, hết lòng vì dân vì nước, không tư lợi, nhũng nhiễu, xây đi đôi với chống. Công tác cán bộ vững mạnh có thể là “cái gốc” cho sự phát triển, ổn định và củng cố, tạo niềm tin cho nhân dân.

Một trong những Nghị quyết nữa được người dân trông đợi, đặt nhiều kỳ vọng đó là cải cách chính sách tiền lương tạo động lực nâng cao chất lượng, năng suất làm việc. Nếu như công tác cán bộ được coi là then chốt, “gốc rễ” thì cải cách chính sách tiền lương có thể coi là cơ sở, động lực cùng song hành, đi đôi cho sự đổi mới mang tính đột phá. Bởi, nếu một mặt chúng ta đòi hỏi đội ngũ cán bộ, người lao động chất lượng, đủ tài và đức nhưng tiền lương không tương xứng sẽ khó có thể giữ chân được cán bộ, người lao động hoặc khiến họ yên tâm công tác, dốc toàn sức lực, chất xám cho công việc chuyên môn.

Hội nghị nhất trí ban hành Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương nhằm sớm xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực; góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Cùng với hai nghị quyết trên, Hội nghị còn thông qua nội dung cơ bản về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Đảng và Nhà nước vẫn tiếp tục xác định chính sách bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy tiến bộ và công bằng xã hội, coi đó vừa là mục tiêu vừa là động lực đối với sự phát triển bền vững của đất nước và thể hiện tính nhân văn và bản chất tốt đẹp của chế độ ta.

Vì vậy, Hội nghị xác định việc đẩy mạnh hơn nữa việc cải cách để bảo hiểm xã hội thực sự trở thành một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội. Từng bước mở rộng vững chắc tiến tới thực hiện bảo hiểm xã hội toàn dân theo lộ trình phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, góp phần quan trọng vào việc thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Phát triển hệ thống chính sách bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc “đóng – hưởng”, “công bằng”, “bình đẳng”, “chia sẻ” và “bền vững”.

Với ba Nghị quyết về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, cải cách tiền lương và cải cách bảo hiểm xã hội có thể coi là những Nghị quyết mang tính đột phá, có tính toàn diện, có sự liên kết, rằng buộc, hỗ trợ, bổ sung nhau như chiếc kiềng ba chân vững chắc để phát triển. Nội dung của ba Nghị quyết thể hiện sự thẳng thắn, sáng suốt, linh hoạt, đổi mới, mong muốn xây dựng đất nước đi lên của những người giữ trọng trách đứng đầu đất nước. Người dân tin rằng, với những gì Đảng, Nhà nước đã và đang làm trong thời gian qua như công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, kỷ luật cán bộ vi phạm… đã đạt được những kết quả nhất định, thì với trách nhiệm, sự đoàn kết, quyết tâm, kiên trì, nhất trí cao của các cấp lãnh đạo, những nội dung đã được xác định trong Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII sẽ trở thành hiện thực, đi vào cuộc sống. Bởi đây không chỉ là niềm tin, sự mong mỏi của nhân dân mà còn là yêu cầu cấp bách, cần thiết cho sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước.€

Trích nguồn:NCIF
Tác giả: Phùng Thị Lan Hương
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Số lượt truy cập : 1097202