Tin Kinh tế- xã hội  > Môi trường

Vài nét về kết quả thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững năm 2017

Cập nhật lúc: 16/05/2018 08:10:00 AM

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là chương trình có ý nghĩa hết sức quan trọng và ảnh hưởng tích cực đến đời sống của người dân, góp phần phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện để người nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản, nâng cao dân trí, tạo việc làm và nâng cao chất lượng nguồn lao động.

1. Kết quả thực hiện mục tiêu nhiệm vụ năm 2017

Tính đến cuối năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm còn 6,72% (giảm 1,51% so với cuối nãm 2016), trong đó: bình quân tỷ lệ hộ nghèo ờ các huyện nghèo giảm còn dưới 40% (giảm khoảng 5% so với cuối năm 2016); bình quân tỷ lệ hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, các xã đặc biệt khỏ khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vùng dân tộc và miền núi giảm khoảng 3-4% so với cuối năm 2016 (đạt mục tiêu đề ra theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 2/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ). Cụ thể là:

-  Kết quả giảm tỷ lệ hộ nghèo của các vùng: Khu vực miền núi Đông Bắc còn khoảng 14,9% (giảm 2,82%); miền núi Tây Bắc là 28,12% (giảm 3,13%); đồng bằng sông Hồng là 2,45% (giảm 0,77%); Bắc Trung Bộ là 8,39% (giảm 1,96%); duyên hải miền Trung là 8,16% (giảm 1,7%); Tây Nguyên là 12,57% (giảm 2,7%); Đông Nam Bộ là 0,78% (giảm 0,26%); Đồng bằng sông Cửu Long là 6,09% (giảm 1,87%).

-  Có 10/291 xã đặc biệt khó khăn vùng bãì ngang ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn (trong đó có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã lên phường).

2. Kết quả thực hiện chính sách giảm nghèo năm 2017

Các chính sách thường xuyên cho hộ nghèo, hộ cận nghèo như: y tế, giáo dục, nhà ở, tín dụng ưu đãi, khuyến nông và khuyến lâm, hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng mô hình giảm nghèo, trợ giúp pháp lý... đã được triển khai thực hiện ngay từ đầu năm.

-  Về chính sách tín dụng ưu đãi: Thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội, đã thực hiện cho vay 2.100 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác với doanh số cho vay năm 2017 đạt 55.114 tỷ đồng (tăng 806 tỷ đồng so với năm 2016), trong đó: doanh số cho vay hộ nghèo là 11.160 tỷ đồng, cho vay hộ cận nghèo là 9.266 tỷ đồng, cho vay hộ mới thoát nghèo ỉà 10.405 tý đồng,... Vốn tín dụng chính sách đã góp phần trợ giúp cho khoảng 400 nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho trên 204 nghìn lao động; giúp trên 65 nghìn lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng trên 1,2 triệu công trình nước sạch, vệ sinh ở nông thôn; xây dựng gần 46 nghìn căn nhà ở cho hộ nghèo và hộ dân vùng đồng bằng sông Cửu Long;...

-  Chính sách khám chữa bệnh cho người nghèo, người đang sinh sống tại địa bàn đặc biệt khó khăn, xã đảo, huyện đảo: Năm 2017, ngân sách đã bố trí khoảng 9.437 tỷ đồng để thực hiện mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, người thuộc hộ cận nghèo và người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư và diêm nghiệp có mức sống trung bình và người đang sinh sống tại địa bàn đặc biệt khó khăn, xã đảo, huyện đảo; đã có 13 triệu thẻ bảo hiểm y tế, sổ/thẻ khám chữa bệnh miễn phí được phát, tặng cho các đối tượng chính sách trên địa bàn cả nước.

-  Chính sách hỗ trợ học sinh nghèo về giáo dục - đào tạo: Năm 2017, ngân sách trung ương bố trí khoảng 4.968 tỷ đồng để thực hiện chính sách miễn giảm học phí cho học sinh nghèo, trợ cấp học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số, học sinh bán trú và trường dân tộc bán trú.

-  Chính sách hỗ trợ tiền điện: Ngân sách nhà nước bố trí 1.168 tỷ đồng hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội (theo Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 7/4/2014 của Thủ tướng Chính phù).

Đánh giá chung, các chính sách giảm nghèo đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã đề ra, tập trung phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và phát triền kinh tế - xã hội.

------------------------

Nguồn: Tài liệu Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017, tổ chức tháng 2/2018

Trích nguồn:NCIF
Tác giả: TS. Đoàn Hải Yến (Trưởng Ban Tổng hợp)
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Số lượt truy cập : 1097202