Nghiên cứu > Hội thảo khoa học

Hội thảo khoa học “Mối quan hệ giữa tiếp cận tín dụng và đổi mới công nghệ tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam”

Cập nhật lúc: 31/01/2018 09:00:00 AM

Chiều ngày 30/01/2018, thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học định kỳ của Ban Phân tích và Dự báo, Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế-xã hội quốc gia (NCIF), ThS Lương Thu Hương- Nghiên cứu viên Ban Phân tích và Dự báo đại diện nhóm nghiên cứu trình bày kết quả nghiên cứu mang tên “Mối quan hệ giữa tiếp cận tín dụng và đổi mới công nghệ tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNNVV) ở Việt Nam”.

ThS Lương Thu Hương trình bày nghiên cứu tại Hội thảo.

Buổi hội thảo có sự tham gia của, lãnh đạo các đơn vị, nghiên cứu viên thuộc hội đồng khoa học và các nghiên cứu viên trong, ngoài Trung tâm.

Với mục đích đánh giá mối quan hệ nhân quả giữa tiếp cận tín dụng và đổi mới công nghệ tại DNNVV, nhóm nghiên cứu khai thác sâu để làm rõ các vấn đề như sau: Liệu tiếp cận tín dụng có quan hệ nhân quả với đổi mới công nghệ tại DNNVV?; Chiều tác động của tiếp cận tín dụng là như thế nào? Và tác động biên của tiếp cận tín dụng tới đổi mới công nghệ tại DNNVV?

Tác động của tiếp cận tín dụng đối với hoạt động của DNNVV đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của giới nghiên cứu trong và ngoài nước, tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có nghiên cứu định lượng nào nghiên cứu mối quan hệ giữa tiếp cận tín dụng và đổi mới công nghệ đặc biệt với đối tượng DNNVV tại Việt Nam.

Đặc biệt nhóm nghiên cứu đã áp dụng cách thức đo lường khả năng tiếp cận tín dụng theo cách trực tiếp từ phản hồi của các chủ doanh nghiệp về tình hình tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp và áp dụng bộ điều tra doanh nghiệp đặc biệt cho DNNVV theo dự án DANIDA.

Nội dung nghiên cứu gồm (1) Tổng quan các vấn đề lí thuyết và các nghiên cứu liên quan tới rào cản tín dụng và đổi mới công nghệ (2) Bức tranh tổng thể đổi mới công nghệ của Việt Nam; (3) Đánh giá thực nghiệm mối quan hẹ giữa tiếp cận tín dụng và đổi mới công nghệ; (4) Kết luận và các khuyến nghị..

DNNVV đã và đang trở thành hạt nhân thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam hiện nay. Cộng đồng DN này chiếm tới 97% toàn bộ số lượng doanh nghiệp, đóng góp tới 45% GDP, 31% tổng thu ngân sách và tạo công ăn việc làm tới gần 5 triệu lao động tại Việt Nam. Bên cạnh những thành tựu đáng kể đó, cộng đồng DNNVV vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động và sản xuất.

 Vậy nên, với kết quả nghiên cứu lần này, nhóm nghiên cứu mong muốn cung cấp một cái nhìn tổng quát về thực trạng tiếp cận tín dụng và đổi mới công nghệ tại loại hình DN, đồng thời cung cấp các luận cứ khoa học về mối quan hệ giữa tiếp cận tín dụng và đổi mới công nghệ tại DNNVV.

----------------------------------------------------------------

 

Trích nguồn:NCIF
Tác giả: BBT
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Số lượt truy cập : 1097202