Nghiên cứu

Nghiệm thu Đề án “Tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài nhằm thúc đẩy phát triển khu kinh tế (KKT) ven biển đồng bằng Sông Hồng (ĐBSH)”.

Cập nhật lúc: 25/12/2017 03:00:00 PM

Đề án “Tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài nhằm thúc đẩy phát triển khu kinh tế (KKT) ven biển đồng bằng Sông Hồng (ĐBSH)” do Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia phối hợp thực hiện cùng Cục Đầu tư nước ngoài và Vụ Quản lý các khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là Đề án nằm trong khuôn khổ Hoạt động xúc tiến đầu tư quốc gia năm 2017.

ThS Hạ Thị Thu Thủy đại diện nhóm nghiên cứu trình bày tại buổi nghiệm thu 

Tại Buổi Nghiệm thu,ThS Hạ Thị Thu Thủy đại diện nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt nội dung của đề án.

Mục tiêu chính của Đề án là đề xuất giải pháp nhằm tăng cường thu hút FDI vào các KKT ven biển Đồng bằng Sông Hồng.

Mục tiêu cụ thể: (1) Tổng quan về lợi thế cạnh tranh của các KKT ven biển đồng bằng Sông Hồng. (2) Tổng quan chính sách và kết quả đạt được của các chính sách thu hút đầu tư vào các KKT ven biển nói chung và KKT ven biển Đồng bằng Sông Hồng nói riêng từ năm 2008 đến nay. (3) Đánh giá thực trạng thu hút vốn FDI của các KKT ven biển đồng bằng Sông Hồng từ năm 2008 đến nay. (4) Kinh nghiệm quốc tế về thu hút vốn FDI vào các KKT ven biển có thể áp dụng cho Việt Nam. (5) Đề xuất giải pháp cụ thể gắn với hoạt động xúc tiến đầu tư nhằm tăng cường thu hút FDI vào KKT ĐBSH giai đoạn 2017-2020

Nội dung chính của đề tài bao gồm: (1)Tổng quan sự hình thành và lợi thế cạnh tranh của các khu kinh tế ven biển vùng Đồng bằng sông Hồng. (2)Tổng quan các chính sách thu hút đầu tư và thực trạng thu hút vốn FDI vào các khu KKT ven biển vùng Đồng bằng sông Hồng. (3) Kinh nghiệm quốc tế trong việc thu hút vốn FDI vào các KKT ven biển. (4) Đề xuất giải pháp nhằm tăng cường thu hút vốn vào các KKT ven biển vùng Đồng bằng sông Hồng.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động của các KKT ven ĐBSH giai đoạn 2008 tới nay; các chính sách thu hút đầu tư; kết quả thu hút đầu tư, một số tồn tại trong việc thực hiện các chính sách thu hút FDI vào KKT vùng ĐBSH và tổng hợp các kinh nghiệm quốc tế trong thu hút vốn FDI vào các KKT ven biển, Đề án đề xuất một số giải pháp chính sách nhằm tăng cường thu hút FDI vào các KKT ven biển vùng ĐBSH, góp phần phát triển các KKT ven biển trở thành động lực cho tăng trưởng kinh tế - xã hội của Vùng.

Nhìn chung, Hội đồng đều đánh giá cao nội dung trong Đề án cũng như sự nỗ lực của nhóm nghiên cứu. Nghiên cứu thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài nhằm thúc đẩy phát triển khu kinh tế nhất là ở Việt Nam là nghiên cứu có tính lý luận và tính thực tiễn cao. Báo cáo tổng hợp lần này có kết cấu hợp lý, logic giữa các phần đã đảm bảo tính chặt chẽ. Đề án có sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu nhằm đảm bảo tính khách quan. Hơn nữa, số liệu mà nhóm nghiên cứu sử dụng cũng được lấy từ nhiều nguồn đáng tin cậy.

Qua kết quả nghiên cứu trong Đề án, có thể thấy rõ là mặc dù việc thu hút FDI của các tỉnh ĐBSH đã có được những thành công nhất định nhưng chưa thực sự tương xứng với tiền năng. Hơn nữa, nhóm nghiên cứu cũng đã chỉ ra những hạn chế và đưa ra giải phá, định hướng chính sách cụ thể cho việc thu hút FDI cho các khu kinh tế ven biển; Đề án lần này cũng là một căn cứ khoa học giúp cho các nhà hoạch định chính sách có thể xây dựng, điều chỉnh các chính sách thu hút FDI thúc đẩy phát triển khu kinh tế ven biển ĐBSH nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu ĐBSH trong thời gian tới.

Tuy nhiên, để các kết quả của Đề án có tính ứng dụng cao hơn nữa, các chuyên gia cũng nhận định cần phải sửa đổi và bổ sung một số vấn đề nghiên cứu như:Bổ sung nhận định của các nhà đầu tư lớn về lợi thế cạnh tranh ở các khu kinh tế và chương trình hỗ trợ đầu tư của Chính phủ cho hạ tầng khu kinh tế để kết quả nghiên cứu được khách quan hơn.

Hội đồng Nghiệm thu chúc mừng Đề án đạt kết quả Xuất sắc. 

TS Lương Văn Khôi (Chủ tịch hội đồng)  đã có kết luận, nhìn chung đề án đã đáp ứng được các yêu cầu đề ra. Hội đồng đánh giá cao các kết quả của nhóm nghiên cứu và khả năng ứng dụng của đề án. Đồng thời cùng đồng thuận với ý kiến hội đồng nghiệm thu là đề tài đạt kết quả Xuất sắc.

 

Trích nguồn:NCIF
Tác giả: BBT
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Số lượt truy cập : 1097202