Chính sách - Pháp luật > Bình luận chính sách

Một số điểm cần lưu ý trong việc thu hút FDI vào nông nghiệp nhằm đảm bảo phát triển nông nghiệp bền vững

Cập nhật lúc: 29/12/2017 04:44:00 PM

Thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp là cần thiết trong điều kiện ngành nông nghiệp Việt Nam hiện nay còn rất nhiều điểm hạn chế: sản xuất nhỏ lẻ, trình độ công nghệ thấp, hiệu quả sản xuất chưa cao…Bên cạnh đó, nguồn vốn trong nước có hạn vì vậy cần thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành nông nghiệp để tạo nguồn lực phát triển ngành này. Tuy nhiên, khác với việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các ngành công nghiệp và dịch vụ, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành nông nghiệp cần thực hiện một cách cẩn trọng hơn bởi lẽ đây là ngành ảnh hưởng lớn tới an sinh xã hội và an ninh lương thực quốc gia. Thêm vào đó, để tránh lặp lại những điểm hạn chế của thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp, chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào nông nghiệp cũng cần được thực hiện một cách chặt chẽ và có hiệu quả hơn.

Về đảm bảo an sinh xã hội và an ninh lương thực quốc gia: Hiện nay, lao động làm việc trong ngành nông nghiệp chiếm khoảng 70% tổng số lao động, đặc biệt, số lao động này chủ yếu là lao động khu vực nông thôn. Chính vì vậy, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực nông nghiệp có thể ảnh hưởng tới việc làm của hầu hết lao động khu vực nông thôn. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp là ngành đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, cần có quy hoạch, định hướng phát triển ngành rõ rang, tránh để tình trạng doanh nghiệp FDI đầu tư vào lĩnh vực này ngoài quy hoạch, ảnh hưởng tới sản lượng lương thực cũng như các sản phẩm chủ lực quan trọng. Việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài cần định hướng theo chiến lược phát triển ngành nông nghiệp của cả nước, tránh tình trạng các địa phương ồ ạt đưa ra các chính sách ưu đãi nhằm thu hút đầu tư mà không theo định hướng chung. Các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài cần được đánh giá, thẩm định để đảm bảo thu hút đầu tư đúng theo định hướng phát triển chứ không ồ ạt thu hút đầu tư theo chiều rộng.

Về bảo vệ môi trường, phát triển nông nghiệp bền vững: Vấn đề môi trường hiện nay đang ngày càng trở nên nghiêm trọng tại Việt Nam, trong đó vấn đề kiếm tra, đánh giá, xử lý về ảnh hưởng tới môi trường của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam (nhất là trong ngành công nghiệp) hiện nay đang gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, tránh lặp lại vấn đề này trong việc thu hút các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành nông nghiệp. Chính phủ, đặc biệt là Bộ Tài Nguyên Môi trường cần đưa ra các thông số kỹ thuật chính xác nhằm đánh giá tác động môi trường của các dự án này, qua đó áp dụng các chỉ tiêu về môi trường từ khâu đánh giá cấp phép dự án cho đến khâu thực hiện kiểm tra và xử lý các dự án trong thời gian thực hiện.

Một số chính sách khác để khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp của nông dân và các doanh nghiệp trong nước: Trong hơn 25 năm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam, lượng vốn, dự án đầu tư chủ yếu là vào ngành công nghiệp, nhờ đó ngành công nghiệp đã có những bước phát triển đáng kể. Tuy nhiên, sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp nội địa lại không thực sự phát triển tương ứng như kỳ vọng. Sự tham gia của các doanh nghiệp nội địa trong ngành công nghiệp vào chuỗi giá trị sản phẩm không cao, chủ yếu Việt Nam vẫn là một nước gia công các sản phẩm công nghiệp mặc dù Việt Nam đã đưa ra rất nhiều các quy định về cam kết tỷ lệ nội địa hóa đối với các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài trong ngành công nghiệp. Bởi vậy, cần chú trọng khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp của nông dân và các doanh nghiệp trong nước song song với thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Cần phải lưu ý rằng, các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài là những doanh nghiệp có tiềm lực cả về vốn, trình độ quản lý và công nghệ, trong khi các doanh nghiệp nông nghiệp trong nước lại hoàn toàn yếu trong tất cả các khâu trên. Doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp có thể làm suy yếu hoặc có thể làm biến mất các doanh nghiệp nội địa trong lĩnh vực này. Cần có các chính sách phát triển các vùng nguyên liệu, cũng như đào tạo phát triển nhân lực trong ngành này để từng bước các doanh nghiệp nội địa có thể tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp cũng như có thể tiếp thu các trình độ công nghệ, quản lý của các doanh nghiệp FDI vào phát triển doanh nghiệp nội địa.

Trích nguồn:NCIF
Tác giả: Nguyễn Phương Thảo (Ban Thông tin DN và TT)
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Tìm kiếm

Số lượt truy cập : 1097202