Phân tích và Dự báo > Báo cáo khác

Báo cáo kết quả học tập và công tác về kinh nghiệm xây dựng và vận hành CSDL kinh tế - xã hội tại Trung tâm Thông tin Quốc gia Trung Quốc

Cập nhật lúc: 13/09/2017 11:18:51 PM

Công tác thông tin dự báo kinh tế tại Trung Quốc luôn được chú trọng và đề cao kể từ khi Trung Quốc tiến hành cải cách và mở cửa nền kinh tế. Từ năm 1996, Mạng thông tin kinh tế Trung Quốc được thành lập. Đây là cơ quan chuyên vận hành cơ sở dữ liệu Trung Quốc trực thuộc Trung tâm thông tin Quốc gia Trung Quốc. Đến nay, mạng lưới thông tin kinh tế đã bao phủ trên toàn quốc, trở thành một hệ thống hoàn chỉnh từ cấp huyện đến cấp trung ương.  Trong thời gian từ ngày 22/10/2007 đến ngày 20/11/2007, Đoàn cán bộ Trung tâm Thông tin & Dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia đã đến học tập và nghiên cứu về kinh nghiệm của Trung Quốc  trong việc xây dựng và vận hành CSDL kinh tế -xã hội tại Trung tâm thông tin quốc gia Trung Quốc và một số địa phương khác. Sau gần 01 tháng học tập nghiên cứu, đoàn đã thu hoạch được nhiều thông tin bổ ích và bài học kinh nghiệm trong việc xây dựng và vận hành CSDL kinh tế -xã hội. Sau đây là báo cáo về kết quả của đoàn trong thời gian học tập tại Trung Quốc (tải bản đầy đủ tại đây)

Trích nguồn:NCIF
Tác giả:
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Tìm kiếm

Số lượt truy cập : 1097202