Phân tích và Dự báo > Báo cáo khác

Báo cáo nghiên cứu, khảo sát, kinh nghiệm xây dựng CSDL, dự báo kinh tế vĩ mô tại Malaysia và Singapore

Cập nhật lúc: 13/09/2017 05:06:52 PM

Theo quyết định số 1237/QĐ-BKH về việc phê duyệt chương trình công tác nghiên cứu khảo sát về kinh nghiệm xây dựng cơ sở dữ liệu, dự báo kinh tế vĩ mô và cảnh báo sớm về kinh tế, đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gồm các cán bộ của Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - Xã hội Quốc Gia, Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ, do đồng chí Tạ Đình Xuyên, Phó giám đốc Trung tâm làm trưởng đoàn, đã tiến hành công tác nghiên cứu khảo sát thực tiễn và chia sẻ kinh nghiệm về công tác Thông tin, Dự báo và Cảnh báo sớm về KT-XH tại Singapore và Malaysia từ ngày 26/10/2008 đến ngày 02/11/2008. Đoàn xin báo cáo tóm tắt kết quả công tác và một số kinh nghiệm thu nhận được sau chuyến công tác (tải bản đầy đủ tại đây)

Trích nguồn:NCIF
Tác giả:
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Tìm kiếm

Số lượt truy cập : 1097202