Nghiên cứu > Hợp tác quốc tế

Hội thảo “ Hỗ trợ các chính sách phát triển bền vững Việt Nam thông qua phát triển năng lực bằng việc sử dụng các công cụ mô hình”

Cập nhật lúc: 17/07/2017 03:37:00 PM

Trong khuôn khổ Chương trình Nghị sự 2030 và các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG), Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) dự kiến thực hiện dự án tăng cường năng lực “ Hỗ trợ các chính sách phát triển bền vững ở Việt Nam thông qua phát triển năng lực sử dụng mô hình”. Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế xã hội quốc gia (NCIF), UNDESA và một số cơ quan dự định triển khai nghiên cứu xây dựng mô hình tích hợp ở Việt Nam.

Ngày 11 tháng 7 năm 2017, NCIF kết hợp với UNDESA tổ chức hội thảo với chủ đề: “Xây dựng mô hình tích hợp phục vụ hoạch định chính sách phát triển bền vững ở Việt Nam”.

Tại buổi Hội thảo, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu sẽ được chuyên gia quốc tế của Liên hợp quốc giới thiệu về những nội dung cơ bản của của các mô hình tích hợp hiện đang sử dựng và dự định xây dựng mô hình của Việt Nam.

Toàn cảnh Hội thảo

Cũng tại Hội thảo, các vấn đề về: (1) Nhu cầu phân tích, dự báo chính sách liên quan đến phát triển bền vững, (2) Năng lực về thông tin, số liệu hiện có của cơ quan/ lĩnh vực đang đảm trách và (3) Khả năng tham gia dự án xây dựng mô hình tích hợp trong thời gian tới sẽ được đưa ra thảo luận mở.

Hội thảo đã thu hút đông đảo các nhà khoa học, nghiên cứu viên, nhà hoạch định chính sách.

Hội thảo kết thúc vào 16h cùng ngày. 

Trích nguồn:NCIF
Tác giả: BBT
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Số lượt truy cập : 1097202