Tin Kinh tế- xã hội  > Doanh nghiệp

Cải cách thủ tục hành chính Thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển trong thời kỳ hội nhập

Cập nhật lúc: 07/07/2017 04:20:00 PM

Thủ tục hành chính nói chung và cải cách thủ tục thuế nói riêng trong suốt nhiều năm qua là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh của Việt nam, làm giảm sức cạnh tranh của nền kinh tế và doanh nghiệp. Tại Chỉ thị về tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thuế và Hải quan của Thủ tướng Chính phủ ngày 5/8/2014, trong đó yêu cầu “cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời tăng cường hậu kiểm”. Chỉ thị  yêu cầu cụ thể phải giảm thời gian kê khai, nộp thuế đạt mức trung bình của nhóm các nước ASEAN-6; phấn đấu cuối năm 2014 có 95% số doanh nghiệp khai thuế điện tử, 15/63 địa phương thực hiện nộp thuế điện tử và 63/63 địa phương triển khai trong năm 2015; cắt giảm tối thiểu 50% số giờ thực hiện thủ tục hành chính thuế, phấn đấu đến năm 2015 bằng với mức trung bình của nhóm nước ASEAN-6 (171 giờ/năm). Báo cáo môi trường kinh doanh 2013 do Ngân hàng Thế giới (WB) công bố tháng 6/2014 cho thấy Việt Nam là quốc gia có thời gian tiêu tốn cho nộp thuế gần như cao nhất khu vực với 872 giờ mỗi năm - cao gấp 4 lần mức trung bình của các nước châu Á - Thái Bình Dương và cao hơn hẳn so với các nước trong khu vực như Indonesia (259 giờ), Thái Lan (264 giờ), Phillipines (193 giờ), Malaysia (133 giờ) và Singapore (82 giờ). Bất cập này đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động của doanh nghiệp và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Ngoài ra, Chỉ thị cũng yêu cầu công khai, minh bạch các quy trình, thủ tục hành chính thuế, hải quan trên mạng internet; triển khai có hiệu quả mô hình một cửa liên thông; đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra thuế, hải quan; tăng cường đầu tư trang thiết bị hiện đại và chấn chỉnh, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức thuế, hải quan đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

 Luật Quản lý thuế (2006) và Luật sửa đổi bổ sung (2012), một trong những nguyên tắc quan trọng là đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, bình đẳng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế, theo đó, yêu cầu đẩy mạnh hiện đại hoá công tác quản lý thuế trên cơ sở tự khai tự nộp, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm đồng thời phát triển dịch vụ tư vấn thuế. Từ đó đến nay, công tác quản lý thuế đã được hiện đại hoá vượt bậc cả về phương pháp quản lý, thủ tục hành chính, bộ máy tổ chức, đội ngũ cán bộ, áp dụng rộng rãi công nghệ tin học, kỹ thuật hiện đại trên cơ sở dữ liệu thông tin chính xác về người nộp thuế để kiểm soát được tất cả đối tượng chịu thuế, căn cứ tính thuế, phát hiện và xử lý kịp thời các vướng mắc, vi phạm pháp luật về thuế,… phát triển mạnh giao dịch điện tử và quản lý thuế điện tử, dịch vụ thanh toán thông qua hệ thống ngân hàng. Theo Tổng cục Thuế, đến hết tháng 2/2015, dịch vụ nộp thuế điện tử đã được thí điểm triển khai tại 18 tỉnh, thành phố với trên 24.000 doanh nghiệp đăng ký tham gia với tổng số tiền thu bằng dịch vụ này qua 5 ngân hàng thương mại lớn đạt trên 14.000 tỷ đồng, từ ngày 1/5/2015 sẽ có thêm 15 NHTM nữa tham gia cung cấp dịch vụ này và mở rộng ra tất cả các NHTM từ cuối năm 2016. Rõ ràng, dịch vụ nộp thuế điện tử nói riêng, hiện đại hoá quản lý thuế nói chung đã và đang mang lại lợi ích thiết thực cho cả cơ quan quản lý thuế, người nộp thuế cũng như các NHTM, nhất là khi ngành Thuế đang tích cực thực hiện Chỉ thị ngày 5/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan nhằm “cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời tăng cường hậu kiểm”, phấn đấu cuối năm 2014 có 95% số doanh nghiệp khai thuế điện tử, 15/63 địa phương thực hiện nộp thuế điện tử và 63/63 địa phương triển khai trong năm 2015 đồng thời cắt giảm tối thiểu 50% số giờ thực hiện thủ tục hành chính thuế xuống mức 171 giờ/năm vào năm 2015. Đến cuối năm 2014, hệ thống khai thuế qua mạng đã được triển khai ở tất cả các tỉnh, thành phố tại hơn 600 Chi cục Thuế trực thuộc với trên 46 vạn doanh nghiệp khai thuế qua mạng, đạt 94,8% số doanh nghiệp đã đăng ký kê khai thuế qua mạng và xử lý hơn 19 triệu hồ sơ khai thuế điện tử. Cải cách thủ tục hành chính thuế đã tạo dấu ấn đậm nét khi ngay trong năm 2014 tỷ lệ số doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế điện tử đã tăng từ 65% lên 95% và thời gian nộp thuế của doanh nghiệp đã giảm từ 537 giờ/năm xuống còn 247 giờ/năm và sẽ xuống còn 167 giờ/năm ngay trong năm 2015.

Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP yêu cầu ngành Thuế phải tiếp tục đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính để cải thiện vị trí trong bảng xếp hạng chỉ số nộp thuế của World bank  (WB), tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Theo đó, ngành Thuế đã có nhiều giải pháp đồng bộ, toàn diện để cải cách hành chính (CCHC) mà trọng tâm là tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh CCTTHC thuế, rút ngắn quy trình xử lý, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước; giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước, phù hợp với thông lệ quốc tế. Ngay trong năm 2017, ngành Thuế phấn đấu đạt trung bình nhóm nước ASEAN 4 về CCHC thuế với 3 nhóm chỉ tiêu: Hoàn thuế; quản lý rủi ro trong thanh tra, kiểm tra thuế; thời gian và kết quả xử lý khiếu nại về thuế. Cụ thể: Rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục nộp thuế không quá 119 giờ/năm; cải thiện vị trí xếp hạng về thuế và bảo hiểm xã hội theo đánh giá của WB từ thứ hạng 167 phấn đấu đứng thứ hạng trong top 100.

Để giảm thời gian nộp thuế xuống còn 110 giờ/năm vào năm 2020, ngành Thuế đã rà soát để tiếp tục sửa đổi, bổ sung các chính sách thuế liên quan, cắt giảm các TTHC rườm rà, không cần thiết trong việc khai và nộp thuế, từng bước công khai cơ sở dữ liệu về hoàn thuế; bảo đảm 100% hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra theo quy định và 100% hồ sơ khiếu nại của người nộp thuế được giải quyết đúng thời gian quy định của pháp luật. Cơ quan Thuế phối hợp với các cơ quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện cấp mã số thuế tự động cho doanh nghiệp; phấn đấu đến hết 2017, hầu hết các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý liên quan đến người dân, doanh nghiệp được cung cấp ở mức độ 3 và cho phép sử dụng thanh toán lệ phí trực tuyến, nhận hồ sơ và trả kết quả trực tuyến hoặc gửi qua mạng (dịch vụ công trực tuyến mức độ 4). ng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết 19/2017/NQ-CP và Nghị quyết 36A về đẩy mạnh thực hiện Chính phủ điện tử.

Tài liệu tham khảo:

Ngày 22/6/2017, “Cải cách thủ tục hành chính nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển”, TS. Vũ Đình Anh; Kỷ hiếu hội thảo “Diễn đàn phát triển doanh nghiệp Việt Nam 2017”,  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

--------------------------------------------------

Trích nguồn:NCIF
Tác giả: Đỗ Thị An Giang
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Tìm kiếm

Số lượt truy cập : 1097202