Chính sách - Pháp luật > Chính sách mới

Quốc hội chính thức thông qua Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Cập nhật lúc: 20/06/2017 07:45:00 AM

Sáng 12-6, với 410/442 đại biểu tán thành (chiếm tỷ lệ 83,50%), Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DN NVV) đã chính thức được Quốc hội (QH) thông qua. Đây là dự luật đầu tiên được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.

 

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm 4 chương với 35 điều: Chương I. Những quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 7); Chương II. Nội dung hỗ trợ DNNVV (từ Điều 8 đến Điều 20); Chương III: Trách nhiệm trong hoạt động hỗ trợ DNNVV (từ Điều 21 đến Điều 32); Chương IV: Điều khoản thi hành (từ Điều 33 đến Điều 36).

Trước đó, trong Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của QH Vũ Hồng Thanh cho biết, có một số nội dung trước đó được các đại biểu thảo luận khá kỹ tại hội trường,  đề nghị không nên bình quân dàn đều giữa doanh nghiệp (DN) siêu nhỏ và nhỏ với DN vừa vì có sự khác nhau rất lớn về năng lực và quy mô. Ủy ban Thường vụ QH cho rằng, qua tham khảo kinh nghiệm quốc tế, tiêu chí lao động, tổng nguồn vốn và doanh thu là 3 tiêu chí phổ biến được nhiều nước áp dụng. Trên cơ sở kế thừa những quy định hợp lý của Nghị định số 56/2009/NĐ-CP, dự thảo Luật bổ sung tiêu chí doanh thu và giao Chính phủ quy định chi tiết việc xác định DN siêu nhỏ, DN nhỏ và DN vừa trong từng ngành, lĩnh vực phù hợp trong từng thời kỳ.

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) được thông qua với tỷ lệ tán thành 83,50% 

(Ảnh Ngọc Thắng)

Về nguồn vốn hỗ trợ DNNVV, Ủy ban Thường vụ QH tiếp thu và cho rằng, dự thảo Luật đã bổ sung một số quy định nhằm thu hút các nguồn lực của xã hội ngoài ngân sách, như khuyến khích thành lập các tổ chức tư vấn độc lập để xếp hạng tín nhiệm DNNVV, hình thành các cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung, chuỗi phân phối sản phẩm,  và đặc biệt là công nhận địa vị pháp lý của Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo được hình thành từ vốn góp của các nhà đầu tư tư nhân…
Trong điều kiện nguồn lực ngân sách nhà nước có hạn, từng địa phương cũng có điều kiện kinh tế khác nhau, quy định như dự thảo Luật nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo của từng địa phương trên cơ sở phù hợp lợi thế so sánh nhằm hỗ trợ DN NVV trên địa bàn thiết thực nhất.

Các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Luật gồm: (1) Doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa, có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và đáp ứng 01 trong 02 tiêu chí sau: Tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng; tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 300 tỷ đồng. (2) Doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa được xác định theo lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp và xây dựng; thương mại và dịch vụ.

Về nguyên tắc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật quy định rõ, việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phải tôn trọng quy luật thị trường, phù hợp với điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Bảo đảm công khai, minh bạch về nội dung, đối tượng, trình tự, thủ tục, nguồn lực, mức hỗ trợ và kết quả thực hiện. Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có trọng tâm, có thời hạn, phù hợp với mục tiêu hỗ trợ và khả năng cân đối nguồn lực. Việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nguồn lực ngoài Nhà nước do các tổ chức, cá nhân tài trợ được thực hiện theo quy định của tổ chức, cá nhân đó nhưng không được trái quy định của pháp luật…

Luật quy định rõ về các hành vi bị nghiêm cấm trong việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cụ thể là hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa không đúng nguyên tắc, đối tượng, thẩm quyền, nội dung, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Phân biệt đối xử, gây chậm trễ, phiền hà, cản trở, sách nhiễu đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, các tổ chức, cá nhân hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cố ý báo cáo, cung cấp thông tin giả mạo, không trung thực liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Sử dụng nguồn lực hỗ trợ không đúng mục đích đã cam kết…

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được ban hành là cơ sở pháp lý quan trọng, đầy đủ để triển khai các hoạt động hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp. Đồng thời là chủ trương hoàn toàn đúng đắn, theo đúng tinh thần của một Chính phủ kiến tạo. Luật nhận được sự quan tâm, kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp và xã hội. Các nội dung hỗ trợ và các chương trình mục tiêu được đưa ra tại Luật là những nội dung rất quan trọng, cần thiết, đáp ứng mong muốn của cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời góp thêm động lực để thực hiện mục tiêu đến năm 2020, cả nước có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp hoạt động nhằm tạo động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2018.

Trích nguồn:NCIF
Tác giả: BBT (NCIF Portal)
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Tìm kiếm

Số lượt truy cập : 1097202