Nghiên cứu > Đề tài khoa học

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư “Nghiên cứu phương pháp dự báo kinh tế - xã hội trung hạn ở Liên bang Nga và khả năng ứng dụng vào Việt Nam”

Cập nhật lúc: 06/06/2017 08:47:00 AM

Thực hiện Quyết định số 430/QĐ-BKHCN ngày 10/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thukết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư, Ngày 02/6/2017, Bộ  Khoa học và công nghệ tổ chức Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học cấp Nhà nước: Nghiên cứu phương pháp dự báo kinh tế - xã hội trung hạn ở Liên bang Nga và khả năng ứng dụng vào Việt Nam do Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế xã hội quốc gia (NCIF), Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, PGS.TS. Đỗ Văn Thành  làm chủ nhiệm đề tài.

Tham dự buổi đánh giá, nghiệm thu đề tài có mặt 9/9 thành viên trong Hội đồng đánh giá, nghiệm thu, Ban Chủ nhiệm đề tài, các cán bộ nghiên cứu, chuyên gia kinh tế. PGS.TS. Lê Xuân Bá, Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là Chủ tịch Hội đồng, chủ trì nghiệm thu..

Quang cảnh buổi nghiệm thu

Trong phần trình bày nội dung cơ bản của công trình nghiên cứu, PGS, TS. Đỗ Văn Thành, Chủ nhiệm đề tài khái quát những kết quả chính và đóng góp manh tính thực tiễn của đề tài trong lĩnh vực khoa học với mục tiêu nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng bản kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trung hạn của Việt Nam, trước hết phục vụ cho lập kế hoạch phát triển KT-XH trung hạn giai đoạn 2016-2020, phục vụ theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch, đồng thời góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác phân tích dự báo kinh tế tại Trung tâm Thông tin và Dự báo KT-XH quốc gia, và một số Viện nghiên cứu, Trường đại học kinh tế của Việt Nam nói chung.

PGS. TS. Đỗ Văn Thành (Nguyên Chủ tịch Hội đồng khoa học NCIF) trình bày khái quát nội dung Đề tài trước Hội đồng nghiệm thu

Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư, sau một thời gian dài nghiên cứu, xem xét nội dung đề tài đã có nhiều ý kiến phản biện khoa học, nhận xét toàn diện, sâu sắc. Nhìn chung, các thành viên Hội đồng thống nhất đánh giá cao nỗ lực to lớn của Ban chủ nhiệm đề tài, với mong muốn thực hiện một công trình khoa học đồ sộ, đầy tham vọng, đặc biệt  đối  với  lĩnh vực đầy khó khăn, phức tạp như  phân tích dự báo kinh tế vĩ mô. Hội đồng nhấn mạnh tính cấp bách, sự cần thiết thực hiện nghiên cứu đề tài, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế - xã hội hiện nay, khi Nhà nước dành sự quan  tâm đặc biệt cho nghành khoa học định lượng, lấy kết quả nghiên cứu định lượng làm cơ sở cho hoạch định chính sách kinh tế, nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng; Trên cơ sở đó, đề tài được bố cục, kết cấu hợp lý; Định hướng nghiên cứu và phương pháp tiếp cận của đề tài hoàn toàn phù hợp, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu nghiên cứu đề ra.

Đặc biệt, các kết quả nghiên cứu và kiến nghị chính sách của Đề tài có giá trị thực tiễn to lớn, có thể sử dụng làm nguồn tư liệu khảo cứu hữu ích cho các cơ quan nghiên cứu và hoạch định chính sách, các tổ chức, cá nhân làm công tác phân tích, dự báo kinh tế. Hội đồng cũng bày tỏ mong muốn về sự cần thiết tiếp tục duy trì những kết quả nghiên cứu mà Ban chủ nhiệm đề tài đã dày công thực hiện.

Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dự báo KT-XH quốc gia (NCIF), Bà Mai Thị Thu thay mặt Ban chủ nhiệm đề tài phát biểu tại buổi nghiệm thu

Kết thúc buổi nghiệm thu, công trình khoa học Nghiên cứu phương pháp dự báo kinh tế - xã hội trung hạn ở Liên bang Nga và khả năng ứng dụng vào Việt Nam đã bảo vệ thành công và được Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư  nhất trí thông qua với sự đồng thuận cao./.

Trích nguồn:NCIF
Tác giả: BBT (NCIF Portal)
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Số lượt truy cập : 1097202