Nghiên cứu > Thông tin khoa học

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Tính toán chỉ số tăng trưởng toàn diện cho Việt Nam phục vụ xây dựng mục tiêu tăng trưởng bền vững”

Cập nhật lúc: 18/04/2017 02:25:00 PM

Thực hiện Quyết định số 402/QĐ-BKHĐT ngày 24/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập Hội đồng đánh giá đề tài khoa học cấp Bộ, Ngày 13/4/2017, Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế xã hội quốc gia tổ chức Hội đồng đánh giá đề tài khoa học cấp Bộ năm 2016: “Tính toán chỉ số tăng trưởng toàn diện cho Việt Nam phục vụ xây dựng mục tiêu tăng trưởng bền vững” do Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế xã hội quốc gia chủ trì và ThS. Hoàng Thị Minh Hà - Nghiên cứu viên Ban Phân tích và dự báo làm chủ nhiệm đề tài.

Dự buổi nghiệm thu cấp Bộ cho Đề tài trên có mặt 5/5 thành viên trong Hội đồng đánh giá cấp Bộ, các cán bộ nghiên cứu, chuyên gia kinh tế. PGS.TS. Trần Đức Chung, Viện phó Viện CIEM là Chủ tịch Hội đồng, chủ trì nghiệm thu.

ThS. Hoàng Thị Minh Hà trình bày trước Hội đồng nghiệm thu

Sau khi nghe Chủ nhiệm đề tài ThS. Hoàng Thị Minh Hà trình bày những nội dung khái quát, tóm tắt kết quả chính và những đóng góp của đề tài, các thành viên của Hội đồng đã đưa ra những nhận xét đánh giá về kết quả nghiên cứu của đề tài, trong đó nhấn mạnh:

- Sự cần thiết thực hiện nghiên cứu đề tài trong bối cảnh kinh tế - xã hội hiện nay

- Kết cấu Đề tài hợp lý.

- Hướng nghiên cứu và phương pháp tiếp cận của đề tài phù hợp, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu nghiên cứu đề ra.

-  Các kết quả nghiên cứu và kiến nghị chính sách của Đề tài có giá trị thực tiễn , có thể sử dụng làm nguồn tư liệu tham khảo hữu ích cho các cá nhân, cơ quan nghiên cứu và hoạch định chính sách.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài

Đề tài đã bảo vệ thành công và được Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ nhất trí thông qua./.

Trích nguồn:NCIF
Tác giả: Ban biên tập
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Số lượt truy cập : 1097202