Tin Kinh tế- xã hội  > Kinh tế thế giới > Trung Quốc

Chiến lược phát triển hệ thống tài chính xanh của Trung Quốc

Cập nhật lúc: 16/03/2017 04:29:00 PM

Sau hơn 3 thập kỷ tăng trưởng nóng, bên cạnh những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực, Trung Quốc đang phải đối mặt với vấn đề ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, nhất là ô nhiễm không khí, nguồn nước và đất đai. Tình trạng ô nhiễm môi trường dẫn tới những hệ lụy về chính trị, an ninh, kinh tế - xã hội đã buộc Trung Quốc phải điều chỉnh chiến lược phát triển, hướng tới mục tiêu xanh hóa nền kinh tế và phát triển bền vững. Để tập trung nguồn vốn thực hiện mục tiêu này, Trung Quốc coi phát triển hệ thống tài chính xanh là một yêu cầu quan trọng và hiện đang đẩy mạnh phát triển hệ thống tài chính xanh.

Phát triển hệ thống tài chính xanh thực chất là nhằm xây dựng thị trường và các công cụ chính sách cho hoạt động tài chính phục vụ đầu tư phát triển xanh ở cả khu vực nhà nước và tư nhân, giảm ô nhiễm và góp phần tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng phát triển bền vững.Tài chính xanh từng được Trung Quốc đề cập trong Luật bảo vệ môi trường từ cuối thập kỷ 90 và trong các kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội lần thứ 11 (2011-2015), lần thứ 12 (2016-2020), được nhấn mạnh sau Đại hội lần thứ 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc cuối năm 2012 và lần đầu tiên được Trung Quốc đưa vào làm chủ đề thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Hàng Châu, Trung quốc (9/2016).

Đến nay, Trung Quốc cũng đã xây dựng được một số định chế và chính sách cần thiết phục vụ chiến lược phát triển tài chính xanh. Về phát triển các định chế, Chính phủ Trung quốc đã giao cho các ngân hàng, đứng đầu là Ngân hàng nhân dân Trung quốc (PBOC) phối hợp với Chương trình môi trường Liên Hợp quốc (UNEP) phát triển hệ thống chính sách, ngân hàng tài chính xanh, đóng vai trò chủ chốt trong điều hành hoạt động đầu tư tài chính xanh. Bên cạnh đó, Trung quốc cũng thành lập Hội đồng hợp tác quốc tế về môi trường và phát triển của Trung Quốc (CCICED) – một tổ chức phi lợi nhuận gồm nhiều chuyên gia hàng đầu của Trung Quốc và quốc tế trong lĩnh vực phát triển và môi trường, đóng vai trò nghiên cứu, tham mưu chính sách cho Chính phủ Trung Quốc trong việc phát triển bền vững, tiết kiệm tài nguyên và thân thiện môi trường.CCICED đã thành lập nhóm tài chính xanh (GFTF) chuyên trách về phát triển chính sách, nghiên cứu đề xuất các sáng kiến quản lý và phát triển thị trường nhằm phát triển hệ thống tài chính xanh.

 Về phát triển thị trường, tháng 12/2015, Trung Quốc đã thiết lập thị trường trái phiếu xanh nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cung cấp tín dụng xanh, trong đó các loại trái phiếu xanh được phát hành trên thị trường liên ngân hàng, nhằm cho phép các tổ chức tài chính tăng nguồn vốn tài trợ cho các dự án xanh, ưu tiên các dự án phát triển năng lượng sạch và xử lý các vấn đề môi trường.

Về mặt chính sách, từ chỗ huy động nguồn vốn tài chính xanh chủ yếu từ nguồn thu qua các biện pháp quản lý hành chính và phạt tiền các cá nhân tổ chức vi phạm Luật môi trường, Trung Quốc đã điều chỉnh hướng tới huy động tài chính xanh từ hệ thống ngân hàng – tài chính trên toàn quốc, trong đó tập trung một số định hướng như: bên cạnh các khoản vay xanh, cần sử dụng các công cụ tài chính khác để hỗ trợ phát triển xanh, như  trái phiếu xanh, quỹ đầu tư xanh, bảo hiểm xanh và các giao dịch quốc tế từ hạn mức khí thải Carbon; cải thiện hiệu quả và nâng cao năng lực quản lý nhằm giảm các chi phí đầu tư trong các dự án xanh; phát triển các định chế tài chính chuyên về cho vay xanh và đầu tư xanh, trong đó có sự hộ trợ một phần từ ngân sách chính phủ và có chính sách ưu đãi hợp lý để khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân; tiếp tục tăng cường khung pháp lý hỗ trợ hoạt động đầu tư xanh và hạn chế các hoạt động đầu tư gây ô nhiễm môi trường.

Cuối tháng 8/2016, Chính phủ Trung Quốc cũng đã công bố bản hướng dẫn xây dựng hệ thống tài chính xanh, trong đó đưa ra những hướng dẫn cụ thể đối với các hoạt động cho vay của PBOC, các chương trình bảo hiểm xanh, cơ chế hỗ trợ lãi suất với các dự án có vốn vay xanh từ các ngân hàng và các quỹ phát triển xanh quốc gia. Bản hướng dẫn này cũng chỉ dẫn về phát huy vai trò của thị trường chứng khoán đối với đầu tư xanh, thống nhất về chuẩn trái phiếu xanh nội địa, hỗ trợ các doanh nghiệp đáp ứng các quy định về tiêu chuẩn xanh và yêu cầu bắt buộc về minh bạch hóa các thông tin liên quan môi trường. Bên cạnh đó, hướng dẫn cũng cụ thể hóa các quy định về mua bán khí thải và trách nhiệm pháp lý của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong phát triển xanh.

Mặc dù Trung Quốc đã đạt được những bước tiến quan trọng hướng tới việc hoàn thiện hệ thống tài chính xanh phục vụ mục tiêu phát triển xanh và giải quyết những hệ lụy về môi trường mà hơn 3 thập kỷ tăng trưởng nóng để lại, nhưng tiến trình phát triển hệ thống tài chính xanh của Trung Quốc sẽ còn gặp nhiều khó khăn, nhất là trong việc hoàn thiện khung pháp lý, giảm thiểu sự chồng chéo về quản lý nhà nước và đồng bộ hóa chính sách phát triển tài chính xanh với các chính sách phát triển khác. Bên cạnh đó, việc huy động nguồn vốn cũng là một khó khăn chưa thể giải quyết trong ngắn hạn, vì theo ước tính của UNEP, trong vòng 5 năm tới, mỗi năm Trung Quốc cần đầu tư khoàng 350 tỷ USDvào khu vực xanh, nhưng nguồn tài chính trong nước hiện nay mới chỉ đáp ứng khoảng 15%./.

Nghiên cứu tổng hợp từ các nguồn báo chí Trung Quốc.

----------------------------------------------------------------------

 

Trích nguồn:NCIF
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Tìm kiếm

Số lượt truy cập : 1097202