Chính sách - Pháp luật > Bình luận chính sách

Quan điểm mới trong Dự thảo Luật Quy hoạch

Cập nhật lúc: 20/02/2017 06:37:00 PM

Theo số liệu thống kê và tổng kết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, riêng kinh phí cho việc làm quy hoạch giai đoạn 2011-2020 lên tới gần 8.000 tỷ. Lãng phí và kém chất lượng là tình trạng chung của hệ thống quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch chuyên ngành. Quy hoạch được lập quá nhiều nhưng chất lượng thấp, không gắn với nhu cầu sử dụng cũng như nguồn lực thực hiện và thiếu tính khả thi. Vì vậy, vấn đề đặt ra là phải tái cấu trúc hệ thống quy hoạch thông qua Luật Quy hoạch. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng do tư duy quản lý nhà nước ở một số cơ quan, đơn vị đã gắn chặt suốt một thời gian dài.

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Đặng Huy Đông, thay đổi tư duy quản lý nhà nước trong vấn đề quy hoạch là yêu cầu buộc phải đặt ra trước hàng loạt bất cập của hệ thống quy hoạch hiện hành. Vậy, câu hỏi đặt ra là công tác quy hoạch của Việt Nam đang vướng mắc ở đâu và cần phải có giải pháp gì để cải thiện tình hình?

Phương pháp quy hoạch vẫn lạc hậu: Theo ông Vũ Quang Các, Vụ trưởng Vụ quản lý quy hoạch (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), phương pháp và nội dung quy hoạch của Việt Nam chưa đổi mới phù hợp với xu thế của thế giới. Bởi lẽ, đa số các quốc gia hiện nay đã đổi mới phương pháp lập quy hoạch theo hướng quy hoạch tích hợp đa ngành là chủ yếu. Sự tích hợp đa ngành này nhằm giải quyết xung đột ngày càng lớn về sử dụng không gian giữa các ngành trong một quốc gia. Trong khi đó, phương pháp và nội dung lập quy hoạch của Việt Nam vẫn được thực hiện theo phương pháp cũ, các quy hoạch được lập riêng rẽ (quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực… được lập ra một cách độc lập) nên chưa phát huy được hiệu quả của quy hoạch.

Bất cập trong công tác giám sát quy hoạch: Cơ chế giám sát của cộng đồng đối với thực thi quy hoạch gần như chưa được thể chế hóa, người dân có phát hiện việc thực hiện trái quy hoạch thì cũng không biết nói với ai. Do đó, giải pháp được đưa ra trong bản dự thảo Luật Quy hoạch mới nhất là khung pháp luật và thể chế về quy hoạch cần được xây dựng thống nhất, có hệ thống, nhất quán, trong đó xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước và sự tham gia của người dân, doanh nghiệp nhằm tăng cường hơn nữa vai trò giám sát của người dân, cộng đồng đối với quá trình thực thi quy hoạch.

Với vai trò cơ quan chủ trì soạn thảo Luật Quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã kiến nghị xóa bỏ quy hoạch ngành hoặc sản phẩm cụ thể. Thay đổi quan trọng nhất trong dự thảo Luật chính là xóa bỏ quy hoạch ngành, sản phẩm cụ thể. Các dạng quy hoạch ngành, sản phẩm thường tạo cơ chế xin - cho, hoàn toàn không phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam đang vận hành.

Quan điểm của cơ quan soạn thảo Luật Quy hoạch là, quy hoạch tổng thể quốc gia được lập theo hướng đa ngành trên cơ sở tích hợp quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch kết cấu hạ tầng, quy hoạch sử dụng tài nguyên. Phạm vi và nội dung quy hoạch tổng thể quốc gia phải xác định những định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, môi trường có tầm quan trọng cấp quốc gia và liên vùng.

Bên cạnh đó, nếu trước đây chúng ta làm quy hoạch là quy hoạch một cách riêng lẻ, ngành nào biết ngành đó thì trong dự thảo quy hoạch mới này, cơ quan soạn thảo thực hiện theo cơ chế thống nhất trên một bản quy hoạch chung, trên cơ sở đó các ngành nghề cần phải ngồi lại với nhau đưa ra những quan điểm ngành để tránh mâu thuẫn, tìm được tiếng nói chung. Như vậy, về cơ bản Dự thảo Luật Quy hoạch mới không có nhiều thay đổi so với Luật quy hoạch cũ có khác chăng là khác trong cách thực hiện.

Quan điểm chủ đạo về quy hoạch như trên cũng đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trong bài phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết năm 2016, triển khai công tác năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ  Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập kế hoạch, quy hoạch phải trên tinh thần kiến tạo chứ không phải tiện cho việc quản lý, kiểm soát, kìm hãm, tạo cơ hội xin-cho. Lập kế hoạch phải có sự tham gia hay tối thiểu là vai trò góp ý, phản biện của giới chuyên gia, ý kiến của người dân, các doanh nghiệp, tư nhân và cả nhà đầu tư nước ngoài. Việc lập quy hoạch phải xóa lợi ích nhóm, loại bỏ việc đan xen bất hợp lý các lợi ích cục bộ của bộ, ngành, các tập đoàn trực thuộc và những doanh nghiệp thân hữu. Lập quy hoạch phải dựa trên lợi ích quốc gia, dân tộc; lợi ích ngắn hạn không được mâu thuẫn với lợi ích chiến lược dài hạn.

“Một bước đi lớn” trong đổi mới của Bộ Kế hoạch và Đầu tư chính là đổi mới tư duy, vượt qua chính mình, không vì lợi ích cục bộ. Với vai trò tham mưu chiến lược cho Đảng và nhà nước, được củng cố bằng niềm tin về tính đúng đắn về một quan điểm mới với tinh thần “Đổi mới không dễ nhưng không đổi mới là chết”,  với tâm huyết, khát vọng kiến tạo vì sự phát triển của đất nước, Luật Quy hoạch chắc chắn sớm được Quốc hội thông qua, tạo nền tảng cho chính sách quản lý các nghành, lĩnh vực của nền kinh tế.

--------------------------------------

Tổng hợp: www.thuvienquochoi

                  www.chinhphu

Trích nguồn:NCIF
Tác giả: Đặng Hoàng (Tổng hợp)
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Tìm kiếm

Số lượt truy cập : 1097202