Phân tích và Dự báo > Báo cáo năm

Hai kịch bản dự báo kinh tế Việt Nam năm 2017

Cập nhật lúc: 27/12/2016 11:07:00 AM

Mặc dù kinh tế trong nước đã có những khởi sắc nhưng mức độ còn thấp và chưa thực sự bền vững. Với quyết tâm của Chính phủ nhằm thực hiện kế hoạch tăng trưởng kinh tế năm 2016, nhiều khả năng tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt khoảng 6,4%, trong khi lạm phát duy trì ở mức thấp khoảng 4,25%.

Năm 2017, tăng trưởng kinh tế Việt Nam được kỳ vọng sẽ có nhiều khởi sắc hơn khi độ trễ của các chính sách điều hành kích thích tăng trưởng 2016 phát huy tác dụng và diễn biến kinh tế thế giới không có quá nhiều biến động.

Dựa vào các giả thiết về tốc độ tăng trưởng GDP kinh tế thế giới khoảng 3,4% (IMF, tháng 10/2016). Trong nước, điều hành chính sách năm 2016 bắt đầu có hiệu lực, các nỗ lực cải cách pháp lý và môi trường đầu tư phát huy hiệu quả. Chỉ số giá tiêu dùng tăng chậm và tương đối ổn định. Điều hành chính sách tiền tệ và tỷ giá linh hoạt, trong đó tỷ giá tương đối ổn định, lãi suất điều hành trung bình 6% năm 2017 và cung tiền, tín dụng đạt được mục tiêu đã đề ra.Khi đó các kịch bản kinh tế Việt Nam 2017 có thể theo các hướng sau:

- Kịch bản 1, cũng là kịch bản cơ sở, với nhiều khả năng xảy ra hơn, trong đó:nền kinh tế tiếp tục được duy trì ổn định và tiếp đà phát triển, hiệu quả đầu tư trong nước tiếp tục cải thiện. Vốn đầu tư khu vực nhà nước tiếp tục duy trì, tăng 7%. Cơ cấu, quy mô, hiệu quả tuy chưa có quá nhiều thay đổi, tuy nhiên tận dụng được lợi thế mang lại từ quá trình hội nhập, xuất khẩu và đầu tư có những cải thiện. Khi đó, tăng trưởng kinh tế năm 2017 sẽ ở mức khoảng 6,44%, lạm phát khoảng 5%.

- Kịch bản 2, kịch bản cao cũng có thể có khả năng xảy ra nếu với những giải thiết như trong kịch bản 1, nhưng nền kinh tế phát triển mạnh nhờ tận dụng được những động lực phát triển kinh tế thông qua hội nhập. Cơ cấu, quy mô hiệu quả có những cải thiện theo hướng tích cực hơn, khi đó tăng trưởng kinh tế được dự báo khoảng 6,72% và lạm phát ở mức 6%.

Chi tiết các dự báo xem trong bảng sau:

Bảng 1. Một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô chính của Việt Nam năm 2016 và dự báo 2017

Nguồn: TCTK và dự báo của NCIF (tháng 10/2016)

Trích nguồn:NCIF
Tác giả: Ban Phân tích và dự báo (Trích B/c tháng 11/2016)
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Tìm kiếm

Số lượt truy cập : 1097202