Chính sách - Pháp luật

Một số vấn đề còn vướng mắc trong dự thảo Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Cập nhật lúc: 05/12/2016 03:00:00 PM

Dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNNVV) được đưa ra thảo luận tại phiên họp quốc hội ngày 22/11 cho thấy vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều.

Luật sẽ hỗ trợ DNNVV những gì?

Tại kỳ họp Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, Chính phủ đã trình Quốc hội Dự thảo Luật Hỗ trợ DNNVV, trong đó có nhiều nội dung nhằm hỗ trợ đối tượng DN này phát triển.

Dự thảo này được xây dựng nhằm:

- Đưa ra hệ thống các biện pháp hỗ trợ toàn diện cho DNNVV thông qua thiết lập đồng bộ các chính sách, chương trình hỗ trợ DNNVV trên cơ sở hỗ trợ có chọn lọc, phù hợp với mục tiêu và định hướng phát triển kinh tế của đất nước, lợi thế của từng địa phương và nguồn lực của quốc gia nhằm tăng số lượng và nâng cao chất lượng hoạt động của khu vực DNNVV.

- Xác định rõ trách nhiệm và vai trò của Chính phủ, cơ quan Trung ương và địa phương, các tổ chức xã hội và khu vực tư nhân trong hỗ trợ DNNVV;

- Củng cố hệ thống triển khai chính sách hỗ trợ DNNVV từ Trung ương đến địa phương và tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân.

- Nâng cao hiệu quả điều phối, giám sát và đánh giá thực hiện các hoạt động hỗ trợ DNNVV.

Dự thảo gồm 7 chương với 49 điều, cụ thể như sau:

- Chương 1: Những quy định chung (8 điều).

- Chương II: Nội dung hỗ trợ DNNVV (9 điều).

- Chương III: Chương trình hỗ trợ DNNVV (16 điều).

- Chương IV: Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân hỗ trợ DNNVV (6 điều).

- Chương V: Ngân sách, cơ chế phối hợp, giám sát và đánh giá hỗ trợ DNNVV (4 điều).

- Chương VI: Khen thưởng và xử lý vi phạm về hỗ trợ DNNVV (3 điều).

- Chương VII: Điều khoản thi hành (3 điều).

Theo Dự thảo Luật, chương trình hỗ trợ trọng tâm DNNVV mang tính chọn lọc, chuyên biệt nhằm góp phần chuyển đổi mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và tự chủ của nền kinh tế, bao gồm: chương trình hỗ trợ DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh; chương trình hỗ trợ DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; chương trình hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành.

Dự thảo Luật cũng dành một chương làm rõ nội dung về quản lý nhà nước và nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm hỗ trợ DNNVV của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Dự thảo Luật tập trung nguồn lực ưu tiên cho các DN như DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, DN chuyển từ hộ kinh doanh, DNNVV trong lĩnh vực sản xuất chế biến, DNNVV tham gia chuỗi giá trị, cụm liên kết ngành, phù hợp với mục tiêu và định hướng phát triển của đất nước, lợi thế của từng ngành, lĩnh vực, địa bàn và khả năng nguồn lực của quốc gia trong từng thời kỳ.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết: “Dự thảo luật thu hẹp các đối tượng hỗ trợ nhằm có trọng tâm, tập trung nguồn lực ưu tiên cho các doanh nghiệp như doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp chuyển từ hộ kinh doanh, DNNVV trong lĩnh vực sản xuất chế biến, DNNVV tham gia chuỗi giá trị, cụm liên kết ngành, phù hợp với mục tiêu và định hướng phát triển của đất nước, lợi thế của từng ngành, lĩnh vực, địa bàn và khả năng nguồn lực của quốc gia trong từng thời kỳ.

Đây là những hỗ trợ cơ bản, thiết yếu đối với tất cả các DNNVV. Trừ nội dung giảm thuế thu nhập, các nội dung hỗ trợ còn lại tại chương này không hỗ trợ tài chính trực tiếp, không bao cấp cho DNNVV. Những hỗ trợ cơ bản này được thực hiện thông qua cơ chế chính sách để hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp trung gian cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho DNNVV. Những hỗ trợ này không vi phạm những cam kết quốc tế vì đối tượng là DNNVV được loại trừ trong các cam kết mà Việt Nam là thành viên”.

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông, dự luật này sẽ là khung khổ pháp lý cao nhất và mang tính liên tục, nhất quán, toàn diện cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa. Dự Luật mới này sẽ giúp phát triển doanh nghiệp gia tăng số lượng và nâng cao chất lượng hoạt động của khu vực doanh nghiệp này, thông qua việc thiết lập đồng bộ các chính sách, chương trình hỗ trợ trên cơ sở hỗ trợ có chọn lọc, phù hợp với mục tiêu và định hướng phát triển kinh tế của đất nước, lợi thế của từng địa phương và nguồn lực của quốc gia. Đặc biệt, dự Luật này sẽ xác định rõ trách nhiệm và vai trò của Chính phủ, cơ quan Trung ương và địa phương, các tổ chức xã hội và khu vực tư nhân trong hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, củng cố hệ thống triển khai chính sách hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa từ Trung ương đến địa phương và tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân.

Vẫn còn nhiều băn khoăn

Bên cạnh những mong muốn mang lại hiệu quả, dự Luật này cũng mang đến nhiều băn khoăn, lo ngại về quá trình hiện thực hóa, cũng như quan ngại việc ban hành Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ vi phạm các cam kết quốc tế tại các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết.

Theo ông Châu Minh Nguyện, Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Đồng Nai, hiện đang có một thực trạng là lãnh đạo và quan chức “xa lánh” những doanh nghiệp ít tiền. Chính điều này gây khó khăn cho thực hiện hóa dự Luật. Còn theo ông Trần Du Lịch, Phó Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh, thì các nội dung hỗ trợ đã được biên soạn khá kỹ nhưng không nên dàn trải mà cần tập trung vào 4 nhóm chính là: Tín dụng, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và tiếp cận thị trường. Về hỗ trợ tín dụng không phải chỉ liên quan đến ngân hàng mà là quỹ tín dụng Doanh nghiệp nhỏ và vừa và quỹ bảo lãnh tín dụng. Trong đó, quỹ bảo lãnh phải vận hành với tính chất bảo lãnh chứ không buộc các doanh nghiệp phải thế chấp như chính sách TP. Hồ Chí Minh đang vận hành, khiến quỹ hoạt động không hiệu quả. Kinh nghiệm ở nhiều nước hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành công thì tín dụng địa phương đóng vai trò chính trong hỗ trợ tín dụng, vì vậy nên quy định và chế định rõ hơn trách nhiệm của chính quyền địa phương. Do đó, đề nghị đưa thêm vị trí vai trò của Quỹ phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa để quỹ thành chỗ dựa của doanh nghiệp.

Tại phiên họp quốc hội ngày 22/11, đại biểu Trần Thị Hiền (Hà Nam) cho rằng các chính sách hỗ trợ cơ bản được nêu tại dự án luật “đang tuyên ngôn quá nhiều nhưng ý nghĩa thực chất và tính khả thi của chính sách lại rất hạn chế”. Bên cạnh đó, vị đại biểu cũng đánh giá, chưa có dự báo đầy đủ về khả năng nguồn để bảo đảm tính khả thi của chính sách. “Chi phí để thực thi chính sách đều cần bảo đảm bằng ngân sách nhà nước nhưng chưa được Ban soạn thảo tính toán đầy đủ. Trong bản dự toán, khoản 12.000 tỷ đồng để thực thi luật, trong đó riêng chính sách cấp bù lãi suất đã là vấn đề khó khả thi trong tình hình ngân sách hiện nay”, bà Hiền bình luận.

Nêu quan điểm về vấn đề này, đại biểu Phùng Thị Thường (Vĩnh Phúc) cho rằng, với số lượng 520.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay, nếu áp dụng các chính sách hỗ trợ được nêu tại dự luật thì nhu cầu hỗ trợ sẽ rất lớn so với nguồn lực từ ngân sách hiện nay, vốn đã rất hạn hẹp. Qua nghiên cứu các chế định trong dự luật này, bà Thường đề nghị, không nên đưa ra các chính sách kiểu hỗ trợ cào bằng, rải đều một cách chung chung mà dự luật nên thiết kế giao cho Chính phủ xem xét, lựa chọn nhóm, ngành, doanh nghiệp có tiềm năng phát triển. “Nên chăng khuyến khích và động viên mạnh các khu vực, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, tham gia tích cực trong chuỗi giá trị gia tăng tạo cho nền kinh tế và bảo vệ môi trường”, vị đại biểu nói.

Nguồn: Tạp chí tài chính, Dân Trí, Nhà báo và Công luận, Cục phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trích nguồn:NCIF
Tác giả: La Hoàn (tổng hợp)
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Tìm kiếm

Số lượt truy cập : 1097202