Giới thiệu > Lịch sử hình thành

Kỷ yếu 10 năm hình thành và phát triển của Trung tâm

Cập nhật lúc: 30/05/2016 05:18:00 PM

Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia là tổ chức sự nghiệp khoa học cấp quốc gia trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện chức năng xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội; dự báo, cảnh báo tình hình kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế; cung ứng dịch vụ công theo quy định của pháp luật. Chức năng và nhiệm vụ được quy định bởi các Quyết định số 186/2004/QĐ-TTg ngày 29/10/2004; Quyết định số 143/2009/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Qua 10 năm hình thành và phát triển, Trung tâm đã có những đóng góp rất quan trọng vào công tác hoạch định chính sách và điều hành của Chính phủ.

Trung tâm xin trân trọng giới thiệu cuốn kỷ yếu “10 năm nhìn lại” để bạn đọc hiểu rõ hơn về lịch sử hình thành và chặng đường phát triển của Trung tâm.

Tập thể NCIF

Xem toàn bộ nội dung kỷ yếu tại đây.

Trích nguồn:NCIF
Tác giả: BBT
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Tìm kiếm

Các tin liên quan

Số lượt truy cập : 1097202