Giới thiệu > Thông điệp

Nhận diện giá trị NCIF qua thương hiệu và logo

Cập nhật lúc: 05/05/2016 12:33:00 PM

NCIF - Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế-xã hội quốc gia (NCIF) là tổ chức sự nghiệp khoa học cấp quốc gia trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Chức năng và nhiệm vụ được quy định bởi các Quyết định số 186/2004/QĐ-TTg ngày 29/10/2004; Quyết định số 143/2009/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, gồm:

1. Tổ chức điều tra, thu thập thông tin kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế;

2. Phân tích, tổng hợp thông tin phản hồi và đánh giá tác động của cơ chế, chính sách pháp luật về phát triển kinh tế - xã hội;

3. Cung cấp thông tin phục vụ quá trình hoạch định chính sách, quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội;

4. Dự báo tình hình kinh tế - xã hội hàng năm và trong từng thời kỳ kế hoạch; tổng hợp và phân tích những biến động bất thường về kinh tế - xã hội để đưa ra các cảnh báo và kiến nghị các cơ quan quản lý nhà nước điều chỉnh chính sách trong quá trình thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước;

5. Tổ chức xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về kinh tế - xã hội;

6. Thực hiện cung ứng dịch vụ công;

7. Nghiên cứu lý luận và phương pháp luận dự báo, cảnh báo kinh tế - xã hội;

8. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thông tin kinh tế - xã hội, dự báo, cảnh báo kinh tế - xã hội theo phân công của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

9. Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

10. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao và theo quy định của pháp luật.

Quan điểm phát triển

Phát triển nguồn lực thông tin; ứng dụng công nghệ tiên tiến trong xây dựng hệ thống thông tin phục vụ phân tích và dự báo kinh tế-xã hội, tư liệu thư viện và phổ biến thông tin.

Đảm bảo thông tin tin cậy, tiếp cận các phương pháp nghiên cứu hiện đại, kết hợp định tính với định lượng, phân tích dự báo và cảnh báo kịp thời phục vụ hoạch định chính sách và điều hành vĩ mô.

Chú trọng chất lượng dịch vụ cung cấp và phổ biến sản phẩm thông tin, đáp ứng nhu cầu người sử dụng.

Phát triển đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo; hướng tới từng thành viên trở thành chuyên gia trong hoạt động chuyên môn. Xây dựng nguồn nhân lực tạo năng lực cốt lõi cho phát triển bền vững.

Phát triển mạng lưới chuyên gia, hợp tác với các nhà khoa học, nhà quản lý, tạo kênh tham vấn chính sách phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và của Chính phủ.

Đề cao văn hóa kết nối, chia sẻ và hỗ trợ tri thức giữa các đơn vị/tổ chức/cá nhân ngoài Trung tâm.

Từng bước khẳng định uy tín và vị thế ở tầm quốc gia và khu vực về thông tin và phân tích dự báo kinh tế-xã hội.

Ý nghĩa logo NCIF

Logo xây dựng theo phương pháp kết hợp khối hình mang tính biểu tượng và khối chữ viết tắt NCIF theo tiếng Anh của Trung tâm Thông tin và dự báo Kinh tế xã hội quốc gia.

- Khối hình đặt trên tên chữ thương hiệu NCIF. Phần hình bao gồm 3 nhóm hình con.

- Bên trái là hình nửa cuốn sách biểu trưng cho công tác nghiên cứu khoa học đưa ra các sản phẩm trí tuệ phục vụ công việc của Bộ Kế hoạch Đầu tư.

- Bên phải là 3 vạch sọc có xu hướng đi lên, chân vát cong. Hình này tượng trưng cho các biểu đồ, số liệu dạng cột là dạng thông tin được tổng hợp rất hay dùng trong công tác thống kê, đánh giá phục vụ công tác nghiên cứu. Hình có xu hướng đi lên có ý nghĩa về việc liên tục phát triển theo chiều hướng tốt, thể hiện sự vươn mình của trung tâm để có vai trò định hướng hoạch định cho Bộ Kế hoạch Đầu tư. Hình này cũng còn có ý nghĩa của sự hợp tác thúc đẩy theo tinh thần “3 cây chụm lại nên hòn núi cao”

- Hình ngôi sao thể hiện vai trò của một đơn vị nhà nước. Ngôi sao kết hợp với 3 sọc phía dưới cũng tạo ra khối làm liên tưởng tới ngọn đuốc. Nó mang tính soi sáng, dẫn đường, đầu tàu, vươn cao. Cả khối này khi kết hợp khối bên trái hình cuốn sách tạo ra sự cân bằng của cả phần hình. Nó mang tính phối hợp nhịp nhàng tạo một tổng thể cân đối.

Qua mười năm thành lập và phát triển, hoạt động của Trung tâm đã có những chuyển biến về chất với vai trò của tổ chức sự nghiệp khoa học cấp quốc gia, phục vụ quản lý nhà nước. Trung tâm hướng tới xây dựng thành tổ chức sự nghiệp khoa học có uy tín, năng động-sáng tạo-chuyên nghiệp, đảm bảo thông tin tin cậy và dự báo kịp thời, phục vụ lập và điều hành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và công tác quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch Đầu tư và của Chính Phủ.

Ấn phẩm Trung tâm

Trích nguồn:NCIF
Tác giả: BBT
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Tìm kiếm

Các tin liên quan

Số lượt truy cập : 1097202