Nghiên cứu > Hội thảo khoa học

Nâng cao vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường

Cập nhật lúc: 19/04/2016 11:18:00 AM

Hội thảo khoa học “Vai trò Nhà nước trong nền kinh tế thị trường giai đoạn 2016-2020: Những vấn đề cải cách thể chế” do Viện Chiến lược phát triển phối hợp với Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức vừa diễn ra ngày 12-4, tại Hà Nội.

Hội thảo với sự góp mặt của nhiều chuyên gia kinh tế đầu ngành trong và ngoài nước đã tập trung thảo luận các vấn đề nâng cao vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường. Cụ thể gồm các chuyên đề: Vai trò của Nhà nước trong hoạt động đầu tư của Nhà nước do Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế trung ương trình bày; Vai trò của Nhà nước trong việc tăng cường hiệu quả của các đơn vị công ích của Viện Chiến lược phát triển; Vai trò của nhà nước trong việc phát triển hệ thống thị trường tài chính của Việt Nam của Học viện Chính sách và Phát triển; Vai trò của Nhà nước trong việc cung ứng dịch vụ công ở Việt Nam của Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - Xã hội Quốc gia.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng CIEM cho biết, thời gian qua, ngân sách nhà nước vẫn là nguồn tài trợ lớn nhất cho đầu tư công nhưng gần đây đầu tư công có xu hướng phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn vay, làm gia tăng nhanh chóng nợ công. Đầu tư công hiện tập trung nhiều vào các ngành, lĩnh vực kinh tế và tiết chế đầu tư xã hội. Mặc dù thời gian qua đầu tư công vào các ngành, lĩnh vực kinh tế có giảm nhưng không đáng kể; đầu tư công cho những ngành dịch vụ công, liên quan trực tiếp đến phát triển con người thì hầu như không có sự chuyển biến rõ rệt. Không những thế, ông Cung cho rằng, hiệu quả đầu tư công có xu hướng giảm, luôn thấp hơn hiệu quả đầu tư toàn nền kinh tế và khoảng cách có xu hướng ngày càng rộng ra.

Để nhà nước đóng vai trò là một nhà đầu tư, chủ sở hữu tích cực, có những quyết định đúng, tuân thủ cơ chế thị trường, ông Cung nhấn mạnh, nhà nước cần điều chỉnh cơ cấu đầu tư công theo hướng giảm dần tỷ trọng đầu tư công, tăng đầu tư của các thành phần kinh tế ngoài nhà nước, không đầu tư trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho doanh nghiệp và các lĩnh vực sản xuất thương mại; bố trí một phần nguồn vốn ngân sách nhà nước tham gia các dự án hạ tầng theo mô hình PPP. Bên cạnh đó, cần tăng cường kỷ luật, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản lý chi ngân sách, kiểm soát chặt chẽ nợ công và giữ vững an ninh tài chính quốc gia.

Trình bày về thể chế hiện đại trong Báo cáo Việt Nam 2035, TS. Sandeep Mahajan - chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho hay, Nhà nước tham gia quá sâu vào hoạt động kinh tế - trực tiếp thông qua các doanh nghiệp nhà nước, và gián tiếp thông qua liên kết chặt chẽ với một phân khúc độc quyền của doanh nghiệp tư nhân.  Theo ông Sandeep Mahajan, hiện nay Việt Nam vẫn chưa có hệ thống phân cấp và phân công rõ ràng vai trò và trách nhiệm giải trình giữa các cơ quan trung ương, cũng như giữa trung ương và các tỉnh. “Xếp hạng quản trị của Việt Nam ở mức thấp so với mức thu nhập, và “tiếng nói và trách nhiệm giải trình” của Việt Nam cũng xếp trong nhóm 10 quốc gia thấp nhất,” chuyên gia WB cho hay.

Tài liệu tham khảo: Kỷ yếu hội thảo.

 

Trích nguồn:NCIF
Tác giả: La Hoàn
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Tìm kiếm

Số lượt truy cập : 1097202