Chính sách - Pháp luật

Bắt đầu triển khai soạn thảo Dự thảo Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Cập nhật lúc: 30/12/2015 10:54:15 AM

Thực hiện Nghị quyết số 89/2015/QH13 của Quốc hội khóa 13, kỳ họp thứ 9 thông qua n gày 09/6/2015 về điều chỉnh chương xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ quốc hội khóa 13, năm 2015 và chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và Quyết định số 1273/QĐ-TTg  ngày 7/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phân công cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật, pháp lệnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục phát triển doanh nghiệp)  được phân công chủ trì xây dựng dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Luật hỗ trợ DNNVV).

Ngày 25/12/2015 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Phiên họp thứ nhất để công bố quyết định thành lập và ra mắt Ban soạn thảo và Tổ biên tập của Dự án Luật và tiến hành bàn bạc, góp ý để xây dựng đề cương, bộ khung cho Dự án Luật.
 
Sau một ngày làm việc sôi nổi dưới sự chủ trì của ông Đặng Huy Đông (Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Các thành viên trong Ban soạn thảo và Tổ biên tập cùng các chuyên gia đã có những đóng góp rất tâm huyết và quan trọng nhằm một mục đích xây dựng Dự án Luật hỗ trợ DNNVV khi đi vào thực thi sẽ đạt hiệu quả cao, tránh tình trạng có nhiều bất cập do chưa tìm hiểu kỹ vấn đề.
 
Các thành viên tập trung đi sâu vào các vấn đề như: cơ chế, chính sách hỗ trợ DNNVV;  lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ; các biện pháp hỗ trợ; nhóm DNNVV ưu tiên hỗ trợ…
 
Góp ý cho những vấn đề này, đa số các thành viên đều đề nghị Luật phải làm được 3 điều, đó là: toàn diện, đột phá và cụ thể. Với thực trạng về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện nay về các lĩnh vực nói chung và về lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nói riêng còn rất chồng chéo và có nhiều bất cập. Các doanh nghiệp của Việt Nam hiện nay muốn được hỗ trợ của Nhà nước là rất khó khăn, thủ tục rườm ra gây khó dễ cho doanh nghiệp. Chính vì vậy, Dự án Luật này phải đảm bảo được tính toàn diện, đột phá và cụ thể để các doanh nghiệp dễ dàng có cơ hội tiếp cận với các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.
 
Theo Đề cương mà tổ thường trực Dự án Luật đưa ra thì Luật hỗ trợ DNNVV có 7 Chương, bao gồm:
 
Chương 1: Những quy định chung
Chương 2: Các biện pháp cơ bản hỗ trợ DNNVV
Chương 3: Xây dựng Chương trình hỗ trợ DNNVV ưu tiên trong ngành, lĩnh vực trọng điểm
Chương 4: Hệ thống cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV
Chương 5: Ngân sách, cơ chế phối hợp, đánh giá, giám sát hỗ trợ DNNVV
Chương 6: Khen thưởng, kỷ luật và xử lý vi phạm
Chương 7: Tổ chức thực hiện
 
Phiên họp thứ 2 dự kiến vào tháng 3/2016, Ban soạn thảo và Tổ biên tập và các chuyên gia sẽ tập trung bàn bạc, nghiên cứu và góp ý sâu hơn về từng chương của Dự thảo Luật.
Trích nguồn:
Tác giả: Lê Ninh
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Tìm kiếm

Số lượt truy cập : 1097202