Nghiên cứu > Hội thảo khoa học

Hội thảo Khoa học Quốc tế (Phiên 2): Dự báo kinh tế - xã hội phục vụ lập kế hoạch trung hạn trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Cập nhật lúc: 03/12/2015 03:15:07 PM

Chủ đề :“Bất bình đẳng thu nhập tác động đến kinh tế - xã hội”

Phiên làm việc buổi chiều 2/12/2015
 
Chủ tọa:
 
1, PGS.TS Lê Xuân Bá, Nguyên Viện trưởng, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM)
2, PGS. TS Nguyễn Bá Ngọc, Phó Viện trưởng, Viện khoa học Lao động và Xã hội
3, Ông Tạ Đình Xuyên, Phó Giám đốc, Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia
 
Tại phiên làm việc, các chuyên gia tập trung vào phân tích, đánh giá về tình hình bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam và tác động của bất bình đẳng thu nhập tới kinh tế - xã hội trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu. 
 
Mở đầu cho phần tham luận, PGS.TS. Lưu Bích Ngọc (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân) trong bài tham luận “Cần đổi mới cách tiếp cận và chiến lược tăng trưởng để giải quyết bất bình đẳng về thu nhập ở Việt Nam” đã cho rằng:
 
Bất bình đẳng trong tiến trình phát triển đang là chủ đề hàng đầu trong chương trình nghị sự của Chính phủ nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Bất bình đẳng liên quan chặt chẽ với tăng trưởng kinh tế đồng thời là chỉ tiêu phản ánh thực trạng phát triển xã hội. Theo các nhà kinh tế, ở một góc độ, bất bình đẳng trong thu nhập ở một mức độ nhất định là động lực cho tăng trưởng, song bất bình đẳng có thể làm giảm tăng trưởng khi mà người thu nhập thấp chịu nhiều vấn đề về sức khỏe dẫn đến năng suất lao động thấp; hoặc khi mà, người nghèo phải vật lộn chi trả các khoản đầu tư cho giáo dục. Việt Nam đã đạt mức tăng trưởng cao trong khi việc khắc phục bất bình đẳng về thu nhập chỉ ở mức tăng “khiêm tốn” trong những năm qua. Tuy nhiên, “bức tranh” về chênh lệch phân phối thu nhập được thể hiện rõ nét trên tất cả các khía cạnh: chênh lệch giữa những người giàu nhất và nghèo nhất, chênh lệch giữa nông thôn và thành thị; chênh lệch giữa các thành phố và vùng miền và chênh lệch thu nhập giữa các ngành kinh tế và chênh lệch thu nhập theo giới. Nguyên nhân của bất bình đẳng gắn với mô hình tăng trưởng, sự khác biệt giữa các vùng miền, giữa các ngành, các khu vực, các nhóm dân tộc. Để giải quyết căn bản tình trạng bất bình đẳng về thu nhập nói chung, cần phải đổi mới cách tiếp cận và xây dựng chiến lược tăng trưởng phù hợp hơn cho Việt Nam.
 
Còn trong bài tham luận “Xu hướng bất bình đẳng về mức sống ở Việt Nam trong 20 năm đổi mới (1992/93~2012)”, tác giả Đỗ Thiên Kính (Viện xã hội học – Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) nhận định mức sống ở Việt Nam nói chung ít nhất đã thuộc loại mức độ bất bình đẳng vừa từ năm 2008 đến nay. Đồng thời, một số mặt khác của mức sống đã ở mức độ bất bình đẳng vừa và cao trong cả 20 năm đổi mới gần đây. Trong quá trình bất bình đẳng tăng lên cao đã xuất hiện sự phân cực xã hội. Một cực là nhóm giàu có mức sống cao nhất và cực kia là các nhóm còn lại (trong đó nhóm nghèo là thấp nhất). Từ đó, bài tham luận đưa ra nhận định mới về sự bất bình đẳng hiện nay là có xu hướng phân hóa thành hai cực. Đây là phát hiện mới và tổng kết khái quát về xu hướng bất bình đẳng ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.
 
TS. Đỗ Thiên Kính - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 
Bà Đoàn Hải Yến (Trưởng ban Tổng hợp – Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia) đã có bài phân tích về tình hình bất bình đẳng thu nhập theo vùng kinh tế và tình hình bất bình đẳng thu nhập giữa nam và nữ
 
Theo đó, hiện tượng bất bình đẳng thu nhập theo vùng ngày càng tăng do nhiều nguyên nhân như điều kiện tự nhiên, phân bố dân cư, điều kiện kinh tế - xã hội, trình độ lao động… Qua đó đưa ra một số hàm ý chính sách đối với hiện tượng bất bình đẳng này.
 
Còn hiện tượng bất bình đẳng theo giới tính nam và nữ, yếu tố ảnh hưởng đến sự bất bình đẳng này là: yếu tố phi kinh tế (văn hóa, quan niệm truyền thống), yếu tố kinh tế (giáo dục, đào tạo, đặc điểm người lao động, việc làm, địa lý…)
Bà Đoàn Hải Yến - Trưởng ban Tổng hợp, TT Thông tin và Dự báo KTXHQG
 
Hiện tượng bất bình đẳng về thu nhập giữa nam và nữ là do có sự khác biệt về vị trí việc làm, đặc thù công việc, trình độ học vấn, khác biệt về mức lương nhận được. Lao động nữ chiếm tỉ lệ cao hơn nam ở công việc có đặc thù là phổ thông, đơn giản
.
Tác giả bài tham luận cũng đưa ra kiến nghị, để đảm bảo quyền lợi của lao động nữ nói chung cũng như nhằm co hẹp khoảng cách lương giữa 2 giới, việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội và quy định về luật lao động của nhà nước cần được tiến hành đồng bộ, triệt để và hiệu quả ngay từ các đơn vị cơ sở - đây là yếu tố quan trọng và then chốt nhất; đồng thời cần có sự phối hợp, và huy động sự tham gia, hưởng ứng, đóng góp của toàn xã hội. 
 
 
 
Trích nguồn:
Tác giả: Lê Ninh
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Tìm kiếm

Số lượt truy cập : 1097202