Nghiên cứu

Hội thảo khoa học quốc tế (Phiên chính): Dự báo kinh tế-xã hội phục vụ lập kế hoạch trung hạn trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Cập nhật lúc: 02/12/2015 11:06:56 AM

“Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, những yếu kém nội tại của nền kinh tế Việt Nam còn chưa được khắc phục triệt để, nhiệm vụ của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn tới là hết sức nặng nề, đòi hỏi phải tận dụng thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy nhanh tốc độ tái cơ cấu nền kinh tế, cải thiện mạnh mẽ môi trường thể chế để phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định xã hội và phát triển bền vững”, thứ trưởng Đặng Huy Đông nhấn mạnh.

 

Ngày 2/12, Hội thảo “Dự báo kinh tế - xã hội phục vụ lập kế hoạch trung hạn trong bối cảnh hội nhập quốc tế” do Trung tâm Thông tin và dự báo Kinh tế xã hội quốc gia (NCIF) phối hợp với Viện Nghiên cứu kinh tế-xã hội Ailen (ESRI) tổ chức đã diễn ra tại Khách sạn Pullman, Hà Nội. Buổi hội thảo cũng là dịp công bố các nghiên cứu có giá trị thuộc Chương trình chia sẻ kinh nghiệm phát triển do Chính phủ Ailen tài trợ (Chương trình IDEAS), nghiên cứu do các chuyên gia NCIF phối hợp với chuyên gia ESRI trong 5 năm qua.

Ông Đặng Huy Đông - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Đặng Huy Đông nhấn mạnh, công tác thông tin, phân tích và dự báo kinh tế-xã hội đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ ngành quan tâm và đã đạt được một số kết quả bước đầu, đóng góp căn cứ khoa học vào phục vụ công tác quản lý nhà nước. Việc Chính phủ Ailen tài trợ cho Chương trình IDEAS, trong đó có hợp phần chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác phân tích dự báo kinh tế-xã hội trong những năm qua là rất kịp thời và có ý nghĩa quan trọng.

 

“Năm 2015 là năm cuối cùng của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015, là năm xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội cho giai đoạn 2016 – 2020. Năm nay Việt Nam đánh dấu tiến trình hội nhập sâu rộng với việc hoàn tất nhiều thỏa thuận đàm phán từ các hiệp định thương mại song phương, đa phương và đáng chú ý là sự hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN, kết thúc đàm phán Hiệp định TPP...  đồng thời là năm Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp sửa đổi ban hành cuối năm 2014 đã có hiệu lực thi hành,  góp phần tạo thuận lợi cho kinh tế phát triển.

Bà Mai Thị Thu - Giám đốc Trung tâm TT&DB KTXHQG

Giai đoạn 2016-2020  nền kinh tế Việt Nam được kỳ vọng sẽ thoát khỏi giai đoạn suy giảm và bắt đầu vào chu kỳ phục hồi mới. Những cải cách về thể chế của nền kinh tế sẽ phát huy hiệu quả, hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam sẽ có chuyển biến to lớn trong những năm tiếp sau.

 

Trong bối cảnh các động lực tăng trưởng theo chiều rộng dần tiệm cận mức tới hạn, Việt Nam xác định mục tiêu đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, trong đó chú trọng yếu tố thể chế, cơ sở hạ tầng, khoa học công nghệ và con người. Việc đánh giá một cách toàn diện, khoa học bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế cũng như giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững thời gian tới là rất cần thiết”, thứ trưởng Đông nhấn mạnh.

 

Phát biểu tại hội thảo, Bà Mai Thị Thu, Giám đốc NCIF cho biết từ năm 2009, trong khuôn khổ Hợp phần 2 – Quản trị và quản lý kinh tế, thuộc Chương trình IDEAS, NCIF và ESRI đã tiến hành chuỗi các hoạt động hợp tác tăng cường năng lực phân tích và dự báo kinh tế-xã hội cho cán bộ Trung tâm, nghiên cứu nâng cao chất lượng phân tích dự báo phục vụ lập và điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam và hoạch định chính sách.

“Với sự hỗ trợ, chuyển giao kiến thức của các chuyên gia Ailen và sự tham gia tích cực, chủ động của các nhóm nghiên cứu phía Việt Nam, sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo hai bên đối tác, các hoạt động đào tạo, tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm, tiến hành các nghiên cứu chung và tổ chức hội thảo khoa học công bố kết quả nghiên cứu đã được tiến hành từ năm 2010 đến nay. Các phương pháp nghiên cứu tiên tiến và một số công cụ định lượng phục vụ phân tích dự báo kinh tế-xã hội đã được giới thiệu, thảo luận và chuyển giao cho nhóm nghiên cứu phía Việt Nam. Đặc biệt, hai bên đã cùng hợp tác xây dựng mô hình kinh tế vĩ mô cho nền kinh tế Việt Nam (mô hình VANMIEU). Mô hình này đã được hoàn thiện từng bước, sử dụng trong các báo cáo phân tích và dự báo của Trung tâm thời gian qua và sẽ tiếp tục được cập nhật trong thời gian tới”, bà Thu nhấn mạnh.

 

Hội thảo gồm 4 phiên với các nội dung chính sau:  Phiên 1 - Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2016-2020: Một số vấn đề đặt ra; Phiên 2 - Môi trường thể chế - Nền tảng cho sự phát triển của doanh nghiệp; Phiên 3 - Kinh tế thế giới và Hội nhập kinh tế quốc tế; Phiên 4 - Bất bình đẳng thu nhập tác động đến kinh tế-xã hội.


 

Trích nguồn:NCIF
Tác giả: La Hoàn
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Số lượt truy cập : 1097202