Chính sách - Pháp luật

Quốc hội thông qua Luật thống kê (sửa đổi)

Cập nhật lúc: 01/12/2015 10:24:31 AM

Sáng 23/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật thống kê (sửa đổi) với với tỷ lệ 84,21% số đại biểu có mặt tán thành. Luật Thống kê (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2017.

Sau hơn 10 năm thực hiện Luật Thống kê đã cho thấy, luật này có tác động tích cực và hiệu quả đối với đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Luật Thống kê còn bộc lộ hạn chế, vướng mắc về cơ sở pháp lý, thực tiễn, kết quả hoạt động thống kê. Thêm vào đó, thực tiễn quản lý kinh tế - xã hội đòi hỏi mỗi ngành, mỗi lĩnh vực phải liên tục đổi mới cho phù hợp với tình hình thực tiễn xã hội. Ngành Thống kê là ngành cung cấp số liệu chính xác, kịp thời cho các cơ quan Đảng, nhà nước phục vụ việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.
 
Luật Thống kê (sửa đổi) lần này bao gồm 9 chương, 72 điều, quy định một số nội dung mới trong công tác thống kê như: quy định rõ hơn và tiếp tục thực hiện mô hình tập trung kết hợp với phân tán. Theo đó, quy định chi tiết hơn về hệ thống thông tin, hệ thống chỉ tiêu, về quyền thẩm định điều tra, chế độ báo cáo, công bố thông tin, thanh tra, kiểm tra thống kê, về quyền truy cập thông tin; Luật quy định rõ các hệ thống thông tin thống kê, bao gồm: Hệ thống thông tin thống kê quốc gia; hệ thống thông tin thống kê bộ, ngành; hệ thống thông tin thống kê cấp tỉnh; hệ thống thông tin thống kê cấp huyện…
.
Luật sửa đổi cũng làm rõ mối quan hệ giữa các hệ thống thông tin thống kê và trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong việc xây dựng các hệ thống thông tin thống kê.
 
Việc bổ sung một số nội dung mới này nhằm bảo đảm tính nhất quán trong hoạt động thống kê Nhà nước, làm cơ sở bảo đảm cho thông tin thống kê Nhà nước không mâu thuẫn, chồng chéo, bảo đảm tính khách quan, trung thực, có độ tin cậy cao đối với người sử dụng.
 
Luật cũng khắc phục chênh lệch số liệu giữa cơ quan thống kê Trung ương với địa phương và Bộ, ngành. Quy định rõ hơn trách nhiệm, vai trò của Cơ quan Thống kê Trung ương trong việc thẩm định số liệu thống kê của Bộ, ngành trong hệ thống chỉ tiêu thống kê Quốc gia.
 
Trong trường hợp Bộ, ngành không thực hiện ý kiến thẩm định của cơ quan thống kê Trung ương thì cơ quan thống kê Trung ương tự quyết định và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ.
 
Bên cạnh đó, để tăng cường trách nhiệm của người sản xuất thông tin, minh bạch hóa việc công bố, phổ biến và tạo điều kiện cho người sử dụng tin tiện khai thác thông tin thống kê, Luật Thống kê (sửa đổi) lần này cũng bổ sung quy định về lịch công bố thông tin thống kê…
 
-------------------------------------------------------------
Nguồn tham khảo
- kinhtevadubao.vn
- duthaoonline.quochoi.
- http://www.nguoiduatin
Trích nguồn:
Tác giả: Lê Ninh (tổng hợp)
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Tìm kiếm

Số lượt truy cập : 1097202