Chính sách - Pháp luật

Các nguyên tắc chung về PPP

Cập nhật lúc: 25/11/2015 03:24:23 PM

Về bản chất, PPP là phương thức đầu tư trong đó khu vực công và khu vực tư trở thành đối tác của nhau, cùng tham gia đầu tư thực hiện các dự án phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội để cung cấp dịch vụ công. Tuy PPP không phải là chìa khóa vạn năng để giải quyết những tồn tại trong đầu tư cơ sở hạ tầng nhưng được xem là một công cụ hữu hiệu để huy động thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển và là giải pháp tăng hiệu quả đầu tư nhờ phân công hợp lý giữa khu vực công và khu vực tư theo hướng mỗi khu vực đảm nhiệm phần công việc mà mình có lợi thế hơn. Để triển khai được PPP cần phải tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản sau:

a) Đảm bảo nghĩa vụ và quyền lợi hài hòa giữa các bên
 
Cần nhấn mạnh PPP là quan hệ đối tác, gắn bó lâu dài, có sự bình đẳng giữa các bên tham gia hợp đồng. Quyền lợi, nghĩa vụ được phân bổ tương ứng với phần tham gia của mỗi bên và rủi ro mà mỗi bên phải chịu, phát huy được thế mạnh của cả khu vực tư và khu vực công. PPP dựa trên các thế mạnh của các tổ chức Nhà nước và các nhà đầu tư tư nhân nhằm giảm thiểu rủi ro và khuyến khích thích đáng các bên khác nhau tham gia vào quá trình huy động vốn, xây dựng và vận hành công trình cơ sở hạ tầng.
 
b) Bố trí sẵn sàng nguồn lực tham gia của Nhà nước
 
Các dự án PPP đều cần sự tham gia về nguồn lực hoặc cam kết về chính sách hỗ trợ của Nhà nước để dự án trở thành khả thi.Sự tham gia của Nhà nước chính là nghĩa vụ mà khu vực công đóng góp trong thực hiện dự án. Có nhiều hình thức Nhà nước tham gia vào dự án PPP như: bỏ một phần vốn đầu tư xây dựng công trình, chi trả các khoản thanh toán hàng năm, miễn giảm thuế sử dụng đất, thuế thu nhập doanh nghiệp cho nhà đầu tư tư nhân, các ưu đãi đầu tư. Các quốc gia triển khai thành công PPP đều có cơ chế cho sự tham gia của Nhà nước với các tên gọi khác nhau: Hàn Quốc có “Trợ cấp công – Public Subsidy”; Ấn độ và Pakistan có “Tài trợ khoảng trống tài chính – Viability Gap Funding, VGF”, Việt Nam có “vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án”.
 
c) Xác định rõ cơ chế tài chính của dự án PPP trước khi thực hiện đầu tư
 
Để hiện thực hóa yêu cầu thu hút vốn đầu tư từ khu vực tư cho các dự án, công trình kết cấu hạ tầng, điều kiện cần là phải có dự án được chấp nhận cho vay vốn (Bankability). Nói cách khác phải thỏa mãn các yêu cầu, tiêu chuẩn của các tổ chức tài chính, ngân hàng (đối tượng cung cấp nguồnvốn vay chính cho dự án). Cơ chế tài chính dự án PPP còn có một điểm lợi là các khoản vay để đầu tư thực hiện dự án không làm tăng nghĩa vụ trả nợ của Nhà nước như đối với các dự án ODA, trong khi đó Nhà nước vẫn đảm bảo thực hiện được chức năng cung cấp công trình, dịch vụ công.
 
d) PPP không phải là tư nhân hóa
 
Tư nhân hóa là việc Nhà nước thoái vốn (Divestiture) hay từ bỏ quyền sở hữu, quản lý, Nhà nước chuyển giao các quyền này cho nhà đầu tư tư nhân; Nhà nước chỉ quản lý thông qua quy định của pháp luật, tiêu chuẩn chuyên ngành. Trong khi đó, với PPP, Nhà nước vẫn giữ nguyên quyền quản lý, kiểm soát và thậm chí còn đặt ra những chuẩn mực, yêu cầu ràng buộc về cam kết chất lượng và dịch vụ đối với nhà cung cấp tư nhân. Việc sở hữu công trình dự án về bản chất vẫn nằm ở phía Nhà nước, bởi sau một thời gian giao cho tư nhân vận hành khai thác, công trình sẽ được chuyển trả lại cho Nhà nước.
 
----------------------------------------------------------------------------
Tài liệu tham khảo:
- Bài tham luận của nguyên Cục trưởng Cục Đấu thầu Lê Văn Tăng trong hội thảo về PPP của Bộ Giao thông vận tải.
- chinhphu.vn
Trích nguồn:
Tác giả: Lê Ninh (tổng hợp)
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Tìm kiếm

Số lượt truy cập : 1097202